Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

De Aankondiging van de Heer vieren

MCC 8984 Koorkapschild met annunciatie 1“Jullie hebben toch weinig met Maria?”  Bij oecumenische gesprekken is het nogal eens een vraag aan protestanten Sommigen zullen hierop bevestigend reageren. Anderen niet. Protestanten zijn immers vertrouwd met de Bijbelse Maria? De evangelist Lucas vertelt over haar, wanneer de geboorte van de Heer door de engel wordt aangekondigd en wanneer hij het bezoek van Maria aan Elisabeth beschrijft.

Rond het Kerstfeest klinken deze verhalen uit het Lucasevangelie in elke kerk. De traditie van de kerk heeft daarom gedenkdagen voor Maria in het leven geroepen, zoals 25 maart: de aankondiging ofwel Maria Boodschap.

Maar het gaat om méér dan een Mariafeest. Het is vooral een Christusfeest. Gabriël komt immers bij Maria ‘’gezegende onder de vrouwen’’ om de geboorte van Jezus aan te kondigen. De  bode van God verbindt zijn boodschap met grote lof van God en het heil, dat door koning Jezus op aarde zal komen: vrede op aarde voor mensen van goede wil! Om Hem, om Jezus Christus, gaat het!

mariakoor 2029 1024x683Dit feest van de aankondiging wordt al sinds de 7e eeuw in de kerk van Oost en West op 25 maart gevierd. In de 16e eeuw noemde reformator Luther noemde het zelfs één van de voornaamste feesten en pleitte hij ervoor om het eerste deel van het ‘wees gegroet’ te blijven bidden als teken van eerbied en toewijding.

Dus: wat is er tegen om deze oude traditie weer nieuw leven in te blazen – en dat in oecumenisch verband te doen? Daarom is in de herfst van 2018 overleg geweest door ds. Sophie Bloemert uit Heerlen met hulp-bisschop Everard de Jong en dr Bernhard Hegge (gedelegeerde voor oecumene). Zij hebben een plan gemaakt voor een middag aan de vooravond van Maria Boodschap, op zondag 24 maart a.s. in Roermond. Een ieder is voor de start welkom in de Minderbroederskerk. Daarna wordt een oecumenisch avondgebed gevierd in de Munsterkerk.

Bisschop Harrie Smeets heeft zijn medewerking toegezegd. Ds. Judith van den Berg-Meelis en ds. Sophie Bloemert zijn ook voorganger, samen met deken Rob Merkx. Tijdens de ontmoeting in de Minderbroederskerk zal ds. Bloemert vertellen over haar ervaringen, opgedaan tijdens een Lourdesbedevaart en geeft dr. Hegge uitleg over hoe de Rooms-Katholieke Kerk tegen verschijningen van Maria aankijkt. En bij koffie en thee kan men elkaar beter leren kennen.

Programma

14.30 uur: ontvangst en programma in de Minderbroederskerk, Minderbroederssingel 15 F, Roermond

16.00 uur: vertrek naar de Munsterkerk aan het Munsterplein

16.30 uur: oecumenisch avondgebed: feest van de aankondiging van de Heer 

Het zal bijzonder zijn om als katholieken en protestanten deze middag te beleven. Dan zullen we samen met Maria de lof zingen, zoals zij in het Magnificat onder woorden bracht:

Mijn ziel prijst en looft de Heer,

mijn hart juicht om God, mijn redder:

Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares.

Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen,

Ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, heilig is zijn naam.

Foto's:
- koorkapschild met annunciatie, Catharijneconvent|
- Beglazing in het Mariakoor van Frans Nicolas in de Sint Christoffelkathedraal in Roermond

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • Tom Buitendijk zei Meer
  Uitstekend initiatief. Niet alleen theologen maar ook inspirerende kerkleiders zijn ervoor nodig. En... vrijdag 26 januari 2024
 • Jan Schuiling zei Meer
  Dag Kees, een tip: kloosterdorpen en meer: pro-werelddorp.nl donderdag 25 januari 2024
 • keano zei Meer
  mooi vrijdag 19 januari 2024
 • Vasílis zei Meer
  Na een goede voorbereiding altijd. Zoek contact met een parochie en de betreffende priester. Kijk... donderdag 21 december 2023
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI