Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Een manifest voor de schepping en de armsten

BoomLaudato Si’, de ‘groene encycliek’ van paus Franciscus die in juni vorig jaar uitkwam, weet ook in Nederland mensen te mobiliseren. In Bennekom kwamen afgelopen zaterdag 250 mensen bijeen tijdens een landelijke Inspiratiedag. Geheel in de geest van de encycliek namen katholieken, protestanten van verschillende denominaties, quakers, agnosten, boeddhisten en moslims deel.

'Diepgaand en samenhangend document'

Herman Wijffels hield een toespraak waarin hij Laudato Si’ “het meest diepgaande en samenhangende document over de situatie in de wereld die nu voorhanden is” noemde. Wij leven ecologisch gezien in een crash-situatie, aldus Wijffels. Doorgaan met de huidige wijze van produceren en consumeren is onhoudbaar. Hij is groot voorstander van de ‘integrale ecologie’ die paus Franciscus bepleit, waarin zorg voor de aarde en zorg voor het lot van armen een eenheid vormen.

Moreel kompas

Terugblikkend op het programma noemde bisschop Gerard de Korte Laudato Si’ een moreel kompas. Hij wees op tegenkrachten die er momenteel ook volop zijn, op inertie, populisme en angst. Het komt er volgens hem op aan vol te houden vanuit een innerlijke motivatie, ook als het lastig is.

Wijfels

Manifest

Bezoekers van de Inspiratiedag hebben in groten getale het Laudato Si’ manifest onderschreven. Met dit manifest verklaren zij zich actief in te zullen zetten voor de bescherming van de schepping en van het recht op waardig leven van de armsten. Het manifest roept op tot “een ‘ecologische bekering’ van onszelf, kerk en maatschappij”. Want er moet “wereldwijd een ingrijpende ommekeer plaats vinden van economische en politieke systemen. Samenspraak en samenwerking tussen ‘alle mensen van goede wil’ is nodig om een weg te vinden uit de huidige ecologische en sociale crisis.”

Het Laudato Si’ manifest kan de komende tijd ook online worden ondertekend, op www.laudato-si.nl Een

Voor een verslag van de toespraak van Herman Wijffels en een korte impressie van de dag, zie: www.laudato-si.nl

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • Ben Zwartjes zei Meer
  Rob, kan ik jou bellen? Ben Zwartjes. 3 dagen geleden
 • Henk ten Voorde zei Meer
  Fijn dat Perspectief weer een vervolg heeft gekregen. Wel jammer dat nummer 61 niet als bladerboek... zaterdag 13 april 2024
 • Tom Buitendijk zei Meer
  Uitstekend initiatief. Niet alleen theologen maar ook inspirerende kerkleiders zijn ervoor nodig. En... vrijdag 26 januari 2024
 • Jan Schuiling zei Meer
  Dag Kees, een tip: kloosterdorpen en meer: pro-werelddorp.nl donderdag 25 januari 2024
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI