Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Geslaagde Inspiratietafel Klimaatverandering

28488Wat kunnen kerken bijdragen aan de discussie rondom het klimaat? Ze kunnen stelling nemen, zoals de oecumenisch patriarch Bartholomeus doet of paus Franciscus in zijn recente klimaatencycliek 'Laudato sì'. Kerken kunnen ook nog een stap verder gaan en een ruimte scheppen voor een open en respectvolle ontmoeting van vele betrokken partijen om samen meerwaarde te creëren. Dat laatste was de insteek van de tweede ronde tafel rondom klimaatvragen die op 28 oktober plaatsvond in de Scheveningse duinen, op de prachtige en gastvrije locatie van drinkwaterbedrijf Dunea.

'Richting de klimaattop in Parijs en daar voorbij' bespraken jongeren en toonaangevende persoonlijkheden uit het Nederlandse bedrijfsleven, de wetenschap, de kerken en de politiek verschillende dilemma’s rondom de menselijke omgang met dat waarvan hij ook deel uitmaakt: ecosysteem aarde.

Sabbatical

De InspiratieTafel als een soort sabbatical in het publieke domein van ontmoeting, gesprek, inspiratie en het leven vieren. Patriarch Bartholomeus verraste de aanwezigen met een videoboodschap en de recente klimaat-encycliek van paus Franciscus kwam uitvoerig aan de orde. Gastheer aartsbisschop Joris Vercammen en dagvoorzitter Arko van Brakel, creëerden een ruimte waarin sprekers als de klimaatspecialist Pier Vellinga, de theoloog Erik Borgman, en voormalig minister-president Jan Peter Balkenende hun visie op de problematiek konden geven, samen met sprekers vanuit het klimaatakkoord, het bedrijfsleven (Shell), de media (NRC Handelsblad), en de politiek: de Nederlandse gezant voor de klimaatconferentie Michel Rentenaar en de Nederlandse jongerenvertegenwoordiger bij de VN, Socha de la Fuente. Gesprekken, in kleine groepen en plenair, afgewisseld met een excursie door de duinen en naar de waterzuiverings-installaties, gaven gelegenheid tot gedachtewisselingen, die werden afgesloten door bisschop Hans van den Hende (Rotterdam).

Hier kunt u de videoboodschap van patriarch Bartholomeus bekijken

 

Samen de aarde

Verschillen van inzicht konden duidelijk benoemd worden: wie moet hoeveel doen, welke houding is de juiste, maar ook gemeenschappelijke inzichten kwamen tot stand: klimaatscepticisme is werkelijk niet meer serieus te nemen, er is wel degelijk urgentie en een complex probleem als dit met zowel politieke, economische, culturele als levensbeschouwelijke aspecten moet gemeenschappelijk worden aangepakt.

Dit komt overeen met een basisinzicht dat ook van de zijde vank kerk en theologie wordt ingebracht: we zijn samen de aarde en we zijn allen met elkaar verbonden als schepselen en als mensen. De vraag is dus niet óf we met elkaar verbonden zijn en in gemeenschap met elkaar leven, maar alleen op welke wijze we er gestalte aan kunnen geven. Dat vergt een op gemeenschap gerichte levenshouding, waarin de vraag eerder is “wat kan ik voor je betekenen” dan “wat levert het me op.”

Cadeau aan de samenleving

De organiserende werkgroep Duurzame Ontwikkeing van de Raad van Kerken in Nederland, voorgezeten door Jan Jorrit Hasselaar, en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, vertegenwoordigd door aartsbisschop Joris Vercammen, boden deze dag als cadeau aan de samenleving aan, op weg naar een duurzamer manier van leven. Een cadeau dat we tijdens de middag samen hebben uitgepakt en alleen samen tot meerwaarde kan komen.

In de komende maanden zal de uitwisseling van gedachten van deze middag in woord en beeld gepubliceerd worden, in dezelfde sfeer als het boek dat uitkwam naar aanleiding van het bezoek van “groene” patriarch Bartholomeus in 2014, 'An Ongoing Conversation. The Green Patriarch in the Netherlands'. De gesprekspartners ontvingen dit laatste boek reeds als tastbaar geschenk. (U kunt het hier verkrijgen). Ook de komende publicatie wil niet alleen een verslag zijn van een inspirerende middag, maar een stimulans om de inspiratie en ontmoeting samen verder gestalte te geven.

Dit artikel is overgenomen van de website van de Oud Katholieke Kerk, de initiatiefnemer van deze bijeenkomst

Volledige Agenda > 

08
dec
Hoe is het om als man, of juist als vrouw arm te zijn? Wat doet het met kwetsbaarheid en zelfbeeld? Hoe

 

 

Laatste lezersreacties:

  • Johan Juurlink zei Meer
    Prima samenvatting van deze zeer nuttige bijeenkomst. 2 weken geleden
  • Geert van Dartel zei Meer
    Je kunt het nummer downloaden, is gratis woensdag 13 oktober 2021
  • Geert van Dartel zei Meer
  • Marianne Komen zei Meer
    Dank U. Ik zocht/ zoek het artikel "Perspectief"nr. 51 dd 17 maart 2021 van de Katholieke Vereniging... woensdag 13 oktober 2021
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI