Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Maria te kort gedaan

Mink de VriesOp 21 januari a.s. wordt in Nieuwkuijk een oecumenische studiemiddag gehouden over Maria. In reactie op de uitnodiging ontving de redactie een column van Mink de Vries over zijn betrokkenheid bij de viering van het feest van Maria ten Hemelopneming. We publiceren deze column mede als aanzet tot de ontmoeting en het gesprek op 21 januari.
Sinds twee jaar ben ik als vrijwilliger betrokken bij de processie in onze stad op 15 augustus Maria ten Hemelopneming. De eerste keer voelde ik mij als protestant heel sterk een toeschouwer. Alles wat ik zag vond ik vreemd, begreep ik niet en het leek op een grote poppenkast met al die verklede mensen.

Ik had mijn opvoeding met me meegenomen en daarin speelden Maria en processies een negatieve rol. Vooral vanwege de verafgoding, het uiterlijk vertoon en spektakel, welke zo centraal stonden bij de Roomsen. De tweede keer werd ik gevraagd door het Michaels gilde of ik wilde meehelpen het beeld van Maria te dragen in de processie rond de O.L.V. Basiliek. Ik moest daarvoor eerst wel al mijn weerstand en een vervreemdend gevoel los laten.

Devote eerbied

Mariaprocessie 16 81Tijdens de processie kwam ik erachter dat er door iedereen die mee liep intens gebeden en gezongen werd, en dat alles vanuit een devote eerbied gebeurde. Zelf werd ik me daardoor ook meer bewust van de vooral zuivere intenties in een processie op Maria ten Hemelopneming. Veel weerstand heb ik ondertussen kunnen overwinnen. Het heeft me daarom geen moeite gekost om opnieuw ja te zeggen op de vraag of ik weer drager wilde zijn op Maria ten Hemelopneming. Meelopen had me immers de eerste keer al dichter bij de parochianen en Maria gebracht.

Toch wil ik dit keer nog een stap verder zetten richting Maria en de Rooms Katholieke Kerk. Ik heb gemerkt dat ik als protestant, en waarschijnlijk geldt dit voor heel veel protestanten, onrecht heb gedaan aan Moeder Maria en aan de Rooms Katholieke Kerk. Daarmee heb ik ook onrecht gedaan aan Jezus als Zoon en God als Vader. Je identiteit wordt immers sterk bepaald door je vader en moeder. Als protestant heb ik naar Maria wel een heel eenzijdige, en sterk gekleurde blik, op Maria gehad.

Een scheef beeld op de moeder zorgt ook voor een vertekend beeld naar vader en zoon. Ontwikkelingspsychologen en orthopedagogen kunnen daarover mee praten.

Eigenschappen

Daarom heb ik ervoor gekozen om Moeder Maria beter te leren kennen aan de hand van veertien eigenschappen die van haar bekend zijn. Vanaf 1 augustus elke dag een eigenschap van Maria om te overdenken. Op 15 augustus Maria ten Hemelopneming hoop ik dan dichter bij Maria te zijn gekomen. Eigenschappen zoals geduld (ze bewaarde de woorden in haar hart), trouw, moedig, gelovig, doorzettingsvermogen, sterk, radicaal, meelijdend met haar zoon, biddend, zichzelf blijvend ondanks gevaar en de publieke opinie, verbinding leggend tussen mens en God, vervuld worden met de Geest(Magnificat) om uiteindelijk met liefde van en voor God opgenomen te worden in de Hemel.

Voor het eerst leer ik Maria als Moeder Maria zien, waar ik geraakt door kan worden en geen weerstand meer bij voel.

Straks in 2017 staan wij als protestanten stil bij 500 jaar Reformatie, waar wij als allemaal voor staan. Door Maria ten Hemelopneming heb ik ontdekt wat we allemaal kwijt zijn geraakt. Scheiding zorgt immers voor een werkelijkheid die verknipt wordt en uit twee delen gaat bestaan. De kunst blijft dan om beide delen, Rooms Katholiek en Protestant, zuiver in het zicht te houden. Vader, Zoon en Geest.

foto's

linksboven: Mink de Vries
midden: processie Maria ten Hemelopneming Zwolle 2016 met Mink de Vries rechtsvoor

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • Jo Gerrits, 22 jan 2... zei Meer
  Ik ontvang geen vertificatiecode, waarom niet? 1 week geleden
 • fiona manuela zei Meer
  kan iemand mij vertellen hoe ik met nico sarot in contact kan komen, ik heb vroeger jaren met hem... 1 week geleden
 • Martin Los lid hoofd... zei Meer
  Mooie gedachtenis woensdag 18 januari 2023
 • Orthodox zei Meer
  Dag Dirk, het is zeker mogelijk om je te laten dopen in een orthodoxe kerk. neem hiervoor contact op... donderdag 12 januari 2023
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI