Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Religieus leven in Oost en West

Jezus antwoordde hem:

'Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen;

dan zul je een schat in de hemel bezitten.

Kom daarna terug en volg Mij.’

Anthonius als bezieler

Zondag voor de Oosterse Kerken - 2 mei 2021

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Blogs

Onder 'Nieuws & Blogs' treft u alle nieuwe items op de site aan. Bij 'Nieuws' vindt u de nieuwsberichten met betrekking tot de oecumene. 'Blogs' biedt bijdragen van verschillende bloggers over oecumenische ontwikkelingen en gebeurtenissen en in de categorie 'Favorieten' treft u de tien meest gelezen artikelen van het afgelopen jaar aan.

Verkiezingen 2012: heeft ontwikkelingssamenwerking toekomst?

FredvanIersel1webIn Nederland mag dan een neoliberale en etnocentrische wind waaien, feit blijft dat Nederland juist door zijn internationale en mondiale oriëntatie is geworden tot wat het nu is, en dat internationale solidariteit een constitutief element is in die internationale oriëntatie.

Nederland moet volop blijven investeren in ontwikkelingssamenwerking: ter wille van de ontwikkeling en ter wille van de wereldvrede.

Lees meer...

Godsdienstgesprek in Schmalkalden

GeertbIn een volle St. Georgkerk in het centrum van Schmalkalden werd een oude traditie van het gddsdienstgesprek voortgezet. Karl Kardinaal Lehmann  en bisschop Martin Hein gingen onder leiding van journalist Uwe Michelsen met elkaar in gesprek over de Schmalkaldische Artikelen (1537) van Martin Luther. Met dit gesprek werd een tweedaags wetenschappelijk sympsosium geopend.

Lees meer...

“Mijn grote fout” (p. Paolo Dall’Oglio S.J.)

dall oglioBegin vorige week, rond maandag 11 juni jl., werd bekend dat pater Paolo Dall’Oglio gesommeerd is Syrië te verlaten (zie onder andere bericht van 13 juni op rknieuws.net). Paolo Dall’Oglio is een Italiaanse jezuïet die meer dan 30 jaar in Syrië woont. Hij heeft begin jaren ’80 het Syrisch-katholieke klooster Mar Moesa (H. Mozes) heropgericht, dat teruggaat tot de Late Oudheid. Sinds in maart 2012 de opstand tegen Assad ontstond, ventileerde Dall’Oglio alleszins redelijke kritiek op de regering: zijn "big mistake"! Reden voor zijn gedwongen vertrek.

Lees meer...

Symposium Jezusgebed in Drongen (B)

kleine foto SYMPOSIUMEind vorige week, van vrijdag 8 juni tot zaterdag 9 juni, werd in België een symposium gehouden over het bekende Jezusgebed of beter het gebed tot Jezus:"Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij". Het vond plaats in de Oude Abdij van Drongen (gemeente Gent) onder de titel ‘Opborrelend als een bron van eeuwig leven (Joh 4:14)’, Geïnteresseerde christenen uit België en uit het buitenland, waaronder vooral Nederland, waren er in groten getale naar toe getrokken. Een waar oecumenisch gebeuren.

Lees meer...

De theologie en het land

GiedtenBergewebGied ten Berge heeft een heel werkzaam leven achter de rug bij de vredesbeweging. In de periode 1975-1990 was dat vooral gericht op de toenadering met de communistische wereld. Na 1990 kwam daar steeds meer de religieuze component bij: de conflicten in ex-Joegoslavië, in Indonesië en in het Midden-Oosten waar de problemen steeds meer via godsdienstige opvattingen werden verwoord.

Lees meer...

Oosters pinksteren uit Afrika

EthdrumZondag 3 juni. Pinksteren! Maar wel op z’n oosters. De Orthodoxen berekenen Pasen anders, dus óók Pinksteren. Dit jaar een week later dan in het westen. De Ethiopische kerk, deze oeroude kerk uit Afrika die teruggaat op ongeveer 300 na Christus, is ook Orthodox. In Pernis kwamen ze op hun Pinksterzondagochtend samen.

Lees meer...

Gouden Vrijdag

Goudenvrijdag Byzantijns

Vrijdag 1 juni 2012. De eerste van de maand. En ‘Gouden Vrijdag’! Dat is de vrijdag na Pinksteren in de Syrische tradities van het oosters christendom. Degenen onder hen die de westerse kalender hanteren (katholieken van Syrische traditie, Assyrisch-apostolischen), vieren het in deze week. Degenen die hun liturgisch jaar volgens de oude kalender organiseren (Syrisch-orthodoxen) vieren Gouden Vrijdag volgende week op 8 juni. Op Gouden Vrijdag wordt uit de bijbel het verhaal van Handelingen hoofdstuk 3 voorgelezen in de liturgie.

Lees meer...

Fontys Theologie en Levensbeschouwing - medewerkersdag

workshop broodbakkenwebVoor de medewerkersdag van Fontys Theologie en Levensbeschouwing ontmoetten we elkaar 's ochtends om 10.00 uur op Wibautstraat 77 in Amsterdam voor bakkerij en maalderij Hartogs (vanaf 1896). De staf van Fontys slaagt er iedere keer weer in iets verrassends te bedenken om de creativiteit en het plezier van de medewerkers te prikkelen. Dit keer was dat een workshop broodbakken onder bezielende leiding van eigenaar Fred Tiggelman. Gestoken in een schort van wit plastic werden we onderricht in de geheimen van het broodbakken om vervolgens daarmee zelf aan de slag te gaan. Allemaal geslaagd.

 

Lees meer...

Nieuwe perspectieven op het pentecostalisme

Annalisa ButticiwebIn de academische wereld wordt de laatste decennia steeds meer studie gemaakt van de wereldwijde groei van het pentecostalisme. Aan de Universiteit van Utrecht vond een internationaal symposium plaats waarop de successtory van de evangelische en charismatische beweging tegen het licht werd gehouden. Dr. Annalisa Butticci van de Universiteit van Padua hield een boeiende inleiding over de relatie tussen pentecostals en katholieken in Italië

Lees meer...

Volledige Agenda > 

11
mrt
Zoom
Het Pastoraal Congres Als God ons renoveert, dat de gezamenlijke nieuwe bewegingen aanbieden aan de

07
apr
TUA
Het priesterschap van alle gelovigen: oecumenisch aanknopingspunt én uitdaging Op woensdag 7 april 2021 organiseren de

23
apr
Zoombijeenkomst
Antonius (251-356) werd geboren als kind van rijke ouders. Al op jonge leeftijd – na de dood van zijn

20
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

27
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Richard, het zullen online lezingen zijn. De bijeenkomsten duren ook niet langer dan een uur... 2 weken geleden
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Hans, ik zag u inderdaad vertrekken. Het geluid was bepaald niet optimaal, maar het hing er... 2 weken geleden
 • Richard Sleegers zei Meer
  In de e-mail stond dat het online lezingen zijn (via ZOOM). Ik hoop echter dat de lezingen - die... 3 weken geleden
 • Hans Noot zei Meer
  Ik heb best veel interesse in de lezingen. Echter, de vorige keer dat ik een lezing bijwoonde, was... 3 weken geleden
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI