Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Oecumene: weg van leven met springlevende mensen

Margarithe VeenDs. Margarithe Veen schreef voor het Friesch Dagblad columns in de serie Perspectieven. In deze serie gaan theologen in op actuele kwesties over geloof en kerk. Haar laatste column ging over de Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede. Deze bieden wij u deze week graag aan in onze reeks In 't Veld.

Voor mijn laatste column voor de rubriek Perspectieven wil ik u uitnodigen om mee te gaan op een weg die al gaande is. Een weg van de oecumene. Op verschillende plaatsen zien we die weg oplichten. Soms geven we bewust die naam eraan wanneer kerken gezamenlijke vieringen of bijeenkomsten organiseren. Soms geven we die naam er niet aan. Want waarom alles in hokjes stop pen wanneer mensen met welke achtergrond dan ook samen vieren, samen bidden, samen in gesprek zijn over geloof. Bijvoorbeeld in een tentdienst.

Een belangrijk gegeven in de oecumene is het geloof in een onverdeelde liefde van God om ieder mens te laten leven in rechtvaardigheid en vrede, zoals Christus een gezicht heeft gegeven aan die weg, om te komen tot een bewoonbare wereld, oikoumene, voor eenieder.

Waar dat niet overal wordt ervaren, wil dat niet zeggen dat de oecumenische droom uiteen is gespat. Als het al een droom is. Is de weg van de oecumene niet eerder de kerkelijke verschillen te willen overkomen om vorm te blijven geven aan die eenheid in Christus vanuit die onverdeelde liefde van God voor eenieder. De oecumene is zo ook een uitnodiging om vanuit de onverdeelde liefde op weg te gaan en elkaar te ontmoeten om recht en vrede. Niet als ideaalbeeld, maar als geloofsweg. De meer dan driehonderd lidkerken van de Wereldraad van Kerken riepen in 2013 op tot een ‘Pelgri- mage van Gerechtigheid en Vrede’. Het bijzondere van de uitnodiging is dat het niet gaat om een pelgrimage naar, maar van rechtvaardigheid en vrede. Dit vraagt onder andere ook aan de kerken zelf recht te doen aan elkaar en vredevol met elkaar op te trekken. Het doel is de weg.

Momenteel zijn er wereldwijd oecumenische initiatieven die vormgeven aan deze pelgrimage. Ds. Karin van de Broeke, preses van de synode van de Protestantse Kerk in Nederland, vertrok in dit kader met een oecumenische delegatie van de Wereldraad en andere kerkleiders afgelopen dagen naar Japan. Hier nemen ze deel aan de herdenking van zeventig jaar Nagasaki en Hiroshima. Gesprekken met slachtoffers van deze atoomaanvallen staan op het programma, als ook gesprekken over het bezit van nucleaire wapens.

WalkofPeaceGraag nodig ik u uit - in het kader van de Pelgrimage en als lid van deze Taakgroep van de Raad van Kerken in Nederland – om zondag- middag 20 september mee te lopen met de ‘Walk of Peace’ in Den Haag. Dit in samenwerking met Pax en Kerk & Vrede. Tijdens de wandeling van Hollands Spoor naar het Vredespaleis is er ruimte voor de verwondering van de schepping, maar ook voor de chaos en wanorde in onze wereld. Uiteindelijk willen we met deze wandeling ook ervaren dat er een verbindende kracht uitgaat van verzet en verandering door oog te blijven houden voor tekenen van hoop, recht en vrede waar men het niet meer zou verwachten; vanuit de liefde van God voor een ieder.

De oecumene blijft voor mij een weg van leven door de liefde van God en de vrede van Christus waar ik steeds weer springlevende mensen ontmoet.

Naar meer informatie over de 'Walk of Peace' 

Ds. Margarithe Veen is PKN-predikante te Achlum-Hitzum en voorzitter van de Friese Raad van Kerken. 

Deze tekst verscheen eerder in het Friesch Dagblad van 4 augustus j.l en wordt hier met toestemming van het Friesch Dagblad en de auteur gepubliceerd. 

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • Maarten de Boer zei Meer
  het dopen als baby is nergens terug te vinden in de bijbel. Het proces van sterven en opstaan in... 3 weken geleden
 • Maarten de Boer zei Meer
  ekklesia21.weebly.com 3 weken geleden
 • emma zei Meer
  hoii ik ben als baby katholiek gedoopt nu sinds anderhalf jaar ben ik bekeerd naar orthodox kan ik... zondag 13 augustus 2023
 • Astrid zei Meer
  Zijn jullie ook duurzaam? Bijvoorbeeld ook in groene energie investeren? maandag 19 juni 2023
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI