Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Kerksluitingen

jaap van den doolDoor de vele kerksluitingen die nu en in de komende jaren aan de orde zijn, maken veel mensen zich zorgen over de toekomst van de Kerk. De Katholieke Vereniging voor Oecumene is geïnteresseerd in uw visie op de toekomst van de Kerk en in het bijzonder de missionaire opdracht en het belang van eenheid. Uw bijdrage over dit thema kunt sturen aan . Onderstaande bijdrage ontvingen we van J. van Dool (81, foto) uit Haarlem. Voor de toekomst van de Kerk is eenheid onontbeerlijk, stelt Van Dool.

 

Kerksluitingen

De inkrimping doet zich ook voor in kleinere kerkgenootschappen; ook zij zien het aantal leden teruglopen. Ontwikkelingen waarvan men niet vrolijk wordt en roept de vraag op: Wat betekent dat voor het kerkvolk en  hun geestelijke leiders; hoe gaan zij hiermee om?

De kerkgeschiedenis leert ons dat de kerken de verdeeldheid en gescheidenheid zelf teweeggebracht hebben en dat dat nu weleens de oorzaak zou kunnen zijn van hun verval. Door de verdeeldheid en gescheidenheid van de Kerk  zijn alle gaven, die gegeven waren ten behoeve van de heelheid van de Kerk, verbruikt!

Is het niet de hoogste  tijd dat onze ”schriftgeleerden/theologen” de koppen eens  bij elkaar steken om  antwoord te geven op de vraag: Was Christus gedeeld?

”Loop niet mee in het gareel van deze wereld. U moet andere mensen worden met een nieuwe gezindheid. Dan kunt u uitmaken wat God wil, wat goed is en volmaakt en wat Hij graag heeft”. (Romeinen 12:2)

De politieke, maatschappelijke, culturele, sociale en geestelijke beroe­ring, zoals wij die heden ten dage om ons heen zien, zou de geestelijke leiders er eigenlijk toe moeten dwingen om hun geloof in God, de God van de joden, en Zijn heilsplan in Jezus Christus, de Messias, weer te ontdekken en alles wat dat voor de Kerk inhoudt en betekent opnieuw onder woorden moeten brengen. Zien wij de toekomst wel ‘vol hoop’ onder ogen, dat moedige daden van recht en gerech­tigheid en vrede, alsmede de heelheid van de schepping, hun plaats wel zullen vinden in het grote heilsplan van God?

Het is aan het wezen van de Kerk toe te schrijven dat, door het alles verzoenende gebod van de Liefde, de godsdienstige tegenstellingen niet langer te handhaven zijn.

We moeten –als gelovigen!- een zeer ernstige poging wagen om de heelheid van de Kerk te bewerkstelligen, willen we ooit nog eens gezamenlijk de Boodschap van het Evangelie aan de wereld kunnen verkondigen.


22
mrt
Janskerk
Het klooster Mar Musa nam in Syrië tot het uitbreken van de oorlog (2011) een bijzondere plaats in. Hier

17
mei
Auditorium Museum Catharijneconvent
Metropoliet Ioannis Zizioulas geldt als een van de meest invloedrijke theologen van onze tijd. Het boek Toptheologen. The next generation – theologie aan het begin van de 21e eeuw noemt er zeven,

07
juli
Utrecht
Wil je meer weten over oud-katholieke theologie? Ook in 2019 is er een zomercursus “oud-katholieke
Laatste lezersreacties:

 • Margriet Gosker zei Meer
  Dank voor de mooie middag. Ja dat superieur wanen (Duitsch: Gutmensch!), dat is de bottleneck. Je... 2 weken geleden
 • Ria Mudde zei Meer
  om er koude rillingen van te krijgen...zo mooi 2 weken geleden
 • Geert van Dartel zei Meer
  Het was een openbare bijeenkomst die aangekondigd stond in onze agenda en op de agenda van Focolare.... 4 weken geleden
 • Gemma Kraus zei Meer
  Vraag : ik ben een zeer geïnteresseerde leek in de oecumene. Had ik ergens van de lezing in... 4 weken geleden

 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI