Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Beschrijving

Een spirituele thuisbasis in de Byzantijnse kerk

kasteel hernenDe A.A. Brediusstichting werd in 1981 opgericht door de theoloog en musicoloog A.A. Bredius (1903-1982). Bredius woonde van 1966 tot aan zijn overlijden op kasteel Hernen, nu de bakermat van de naar hem genoemde stichting, en verzamelde het overgrote deel van de boeken die nu de kern van de collectie van die stichting vormen. Met de oprichting van zijn stichting beoogde Bredius zijn grote liefde, de Oost- en Zuidoost-Europese wereld en delen van het Midden-Oosten waarop de Byzantijnse cultuur van grote invloed geweest is, onder de aandacht te brengen van een publiek dat bestaat uit meer dan alleen wetenschappers en specialisten.

Lees meer...

Bijbel in Gewone Taal: een vertaling zonder drempels?

Matthijs de JongEr is een nieuwe vertaling van de Bijbel: de Bijbel in Gewone Taal. Deze bijzondere vertaling, gemaakt door het Nederlands Bijbelgenootschap, maakt de Bijbel leesbaar en begrijpelijk voor zo veel mogelijk lezers. Het Nederlands Bijbelgenootschap hoopt dat deze vertaling lezers van zeer verschillende achtergronden zal kunnen verbinden.

Lees meer...

Dichtbij brengen. Ervaringen met oecumene

JakobvWielink100

 (...) De scheiding tussen aarde en hemel
is niet de juiste manier
om aan het geheel te denken.
Ik kan er alleen mee overleven
op een preciezer adres
dat sneller is te vinden,
als ik gezocht zou worden.
Mijn bijzondere kenmerken zijn
Geestdrift en vertwijfeling.

(uit: 'Hemel', Wislawa Szymborska. Vertaling Gerard Rasch)

  Zo begint het mooie artikel van Jakob van Wielink waarin hij vertelt hoe zingen hem dichter bij zichzelf, dichter bij de Liefde, brengt. Ook biedt hij een zestal schitterende videos waarin u op indringende wijze de liturgieën van het Oosten kunt beleven. (red.)

Lees meer...

Ruben Altena over religie en levensbeschouwing in Hilversum

Ruben1001Het lijkt mij zinnig om eerst iets over mijzelf te vertellen. Ik woon in een leefgemeenschap in Amsterdam die verbonden is aan een protestantse kerk. Ik werk als redacteur / researcher voor een aantal televisieprogramma's bij een buitenproducent, Nachtzon Media. Daarnaast schrijf ik af en toe artikelen, leid ik discussies en ben ik DJ.

Lees meer...

Maria in de oecumene

HermandeVries1Al enkele jaren worden er oecumenische studiedagen 'Rondom Maria' georganiseerd in het Karmelietenklooster te Zenderen door zr. Sanny Bruijns en ondergetekende. Tijdens één van die studiedagen werd de vraag gesteld of ik als representant van de Reformatie na wilde denken over een tekst voor een oecumenisch Ave Maria. Ik houd mij namelijk sinds het jaar 2000 intensief bezig met de plaats die Maria in de kerk en de oecumene inneemt.

Lees meer...

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • peter zei Meer

  is er nog een oosters-orthodoxe kerk in amsterdam? ik werd in 1972 gedoopt door mgr Mar Serapion 2 weken geleden
 • peter zei Meer
  is er nog een oosters-orthodoxe kerk in amsterdam? ik werd in 1972 gedoopt door mgr Mar Serapion 2 weken geleden
 • fiona manuela zei Meer
  kan iemand mij vertellen hoe ik met nico sarot in contact kan komen, ik heb vroeger jaren met hem... zaterdag 18 maart 2023
 • Martin Los lid hoofd... zei Meer
  Mooie gedachtenis woensdag 18 januari 2023
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI