Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Slide background

ZONDAG VOOR DE OOSTERSE KERKEN - 10 MEI 2020

DE WEG NAAR HET LICHT

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Gouden Vrijdag

Goudenvrijdag Byzantijns

Vrijdag 1 juni 2012. De eerste van de maand. En ‘Gouden Vrijdag’! Dat is de vrijdag na Pinksteren in de Syrische tradities van het oosters christendom. Degenen onder hen die de westerse kalender hanteren (katholieken van Syrische traditie, Assyrisch-apostolischen), vieren het in deze week. Degenen die hun liturgisch jaar volgens de oude kalender organiseren (Syrisch-orthodoxen) vieren Gouden Vrijdag volgende week op 8 juni. Op Gouden Vrijdag wordt uit de bijbel het verhaal van Handelingen hoofdstuk 3 voorgelezen in de liturgie.

Op Pinksteren is de komst van de H. Geest gevierd. Zijn Nederdaling vindt plaats in vurige tongen – vlammen – die zich neerzetten op de leerlingen van Jezus (Hand 2). De begeestering van Pinksteren is niet zonder consequenties.

De uitstraling van Pinksteren

Enige tijd na het wonderbare pinkstergebeuren in Jeruzalem, zo vertelt Hand 3, lopen Petrus en Johannes naar de Joodse tempel om te gaan bidden. Daar zit bij de ‘Schone Poort’ van de tempel een lamme bedelaar. Hij vraagt Petrus om een aalmoes. ‘Zilver en goud bezit ik niet, maar wat ik wel heb, dat geef ik u: in naam van Jezus Christus de Nazoreeër, sta op en loop’, zegt Petrus dan (Hand 3:6). De man kan lópen! Aan het ‘goud’ uit Petrus’ woorden ontleent de dag zijn naam ‘Gouden Vrijdag’. De viering ervan is zo'n anderhalf duizend jaar oud.

Roep om barmhartigheid

Goudenvrijdag westers

Hand 3 vormt voor de Syrische kerken een rijke bron van bijbelse thema’s: genade, opstanding (‘sta op!’) et cetera. Maar het verhaal wordt toch vooral opgevat als een oproep om ten opzichte van de behoeftige en arme naaste een oprechte medemenselijkheid en barmhartigheid te betrachten, en zo - aldus Severus van Antiochië, een belangrijke Syrisch-orthodoxe kerkvader -  “de hongerige Christus te voeden die zich voortdurend ophoudt bij de HeiligePoorten”. Hier is dus Christus zelf de Lamme. Hij identificeert zich zozeer met de lamgeslagen mens, dat Hij als het ware zelf aan de tempelpoort staat te bedelen om onze solidariteit en barmhartigheid. Een andere Syrische traditie, de ‘Oost-Syrische’, zingt in de liturgie van Gouden Vrijdag vanuit die gedachte Christus de volgende zegenbede toe:

«Gezegend zij de Messias onze Heer,
die de heilige Geest aan zijn apostelen heeft geschonken
en ze de wereld in heeft gestuurd, om de ziekten en zwakten te genezen.»

De solidariteit die gevraagd wordt, vertaalt zich niet per se in geld (kán wel):
“Zilver en goud bezit ik niet, maar wat ik wel heb, dat geef ik u.”
Barmhartigheid; wie arm is, helpen; helend en genezend willen zijn. Alsof Gouden Vrijdag vanuit het eeuwenoude Syrische christendom ieder die het horen wil, toeroept: ‘En doet gij evenzo!’

 

Volledige Agenda > 

08
mei
Den Bosch
Deze bijeenkomst wordt vanwege corona-epidemie verdaagd tot september of oktober van dit jaar. Nader

10
mei
In het christelijk Oosten staan liturgie en spiritualiteit sterk in het teken van de verrijzenis. Een

05
juli
Utrecht
Wil je meer weten over oud-katholieke theologie? Ook in 2020 is er een summerschool “Old Catholic

 

 

Laatste lezersreacties:

 • —- zei Meer
  Ja zeker paus tawadros de 3e 1 week geleden
 • Geert van Dartel zei Meer
  Dat kan. Stuur uw email adres s.v.p. naar dan sturen we het door aan... dinsdag 25 februari 2020
 • Hans Kragten zei Meer
  Ik zou graag in contact komen met pastor Van Doorn! Hij kent mij zeker nog van vroeger. Is dat nog mogelijk? dinsdag 25 februari 2020
 • Geert van Dartel zei Meer
  De weggevallen zin is weer teruggekeerd. zondag 19 januari 2020
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI