Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Samen de Heer tegemoet

WILLIBRORDZONDAG 8 NOVEMBER 2020

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Gouden Vrijdag

Goudenvrijdag Byzantijns

Vrijdag 1 juni 2012. De eerste van de maand. En ‘Gouden Vrijdag’! Dat is de vrijdag na Pinksteren in de Syrische tradities van het oosters christendom. Degenen onder hen die de westerse kalender hanteren (katholieken van Syrische traditie, Assyrisch-apostolischen), vieren het in deze week. Degenen die hun liturgisch jaar volgens de oude kalender organiseren (Syrisch-orthodoxen) vieren Gouden Vrijdag volgende week op 8 juni. Op Gouden Vrijdag wordt uit de bijbel het verhaal van Handelingen hoofdstuk 3 voorgelezen in de liturgie.

Op Pinksteren is de komst van de H. Geest gevierd. Zijn Nederdaling vindt plaats in vurige tongen – vlammen – die zich neerzetten op de leerlingen van Jezus (Hand 2). De begeestering van Pinksteren is niet zonder consequenties.

De uitstraling van Pinksteren

Enige tijd na het wonderbare pinkstergebeuren in Jeruzalem, zo vertelt Hand 3, lopen Petrus en Johannes naar de Joodse tempel om te gaan bidden. Daar zit bij de ‘Schone Poort’ van de tempel een lamme bedelaar. Hij vraagt Petrus om een aalmoes. ‘Zilver en goud bezit ik niet, maar wat ik wel heb, dat geef ik u: in naam van Jezus Christus de Nazoreeër, sta op en loop’, zegt Petrus dan (Hand 3:6). De man kan lópen! Aan het ‘goud’ uit Petrus’ woorden ontleent de dag zijn naam ‘Gouden Vrijdag’. De viering ervan is zo'n anderhalf duizend jaar oud.

Roep om barmhartigheid

Goudenvrijdag westers

Hand 3 vormt voor de Syrische kerken een rijke bron van bijbelse thema’s: genade, opstanding (‘sta op!’) et cetera. Maar het verhaal wordt toch vooral opgevat als een oproep om ten opzichte van de behoeftige en arme naaste een oprechte medemenselijkheid en barmhartigheid te betrachten, en zo - aldus Severus van Antiochië, een belangrijke Syrisch-orthodoxe kerkvader -  “de hongerige Christus te voeden die zich voortdurend ophoudt bij de HeiligePoorten”. Hier is dus Christus zelf de Lamme. Hij identificeert zich zozeer met de lamgeslagen mens, dat Hij als het ware zelf aan de tempelpoort staat te bedelen om onze solidariteit en barmhartigheid. Een andere Syrische traditie, de ‘Oost-Syrische’, zingt in de liturgie van Gouden Vrijdag vanuit die gedachte Christus de volgende zegenbede toe:

«Gezegend zij de Messias onze Heer,
die de heilige Geest aan zijn apostelen heeft geschonken
en ze de wereld in heeft gestuurd, om de ziekten en zwakten te genezen.»

De solidariteit die gevraagd wordt, vertaalt zich niet per se in geld (kán wel):
“Zilver en goud bezit ik niet, maar wat ik wel heb, dat geef ik u.”
Barmhartigheid; wie arm is, helpen; helend en genezend willen zijn. Alsof Gouden Vrijdag vanuit het eeuwenoude Syrische christendom ieder die het horen wil, toeroept: ‘En doet gij evenzo!’

 

Volledige Agenda > 

02
okt
Catharinakerk Den Bosch
Het Midden-Oosten wordt al jaren geteisterd door oorlog. Syrië en Irak zijn zwaar gehavende landen. De

06
nov
Mariënkroon Nieuwkuijk
Mgr. dr. Gerard de Korte, bisschop van ’s-Hertogenbosch en dr. Eric Bouter, protestants theoloog spreken

08
nov
De tijden zijn onzeker. Het valt niet te voorzien hoe het er in onze wereld over 50 jaar aan toe zal gaan.

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Iemand van Koptische... zei Meer
  —- Schreef:
  Ja zeker paus tawadros de 2e
  maandag 20 juli 2020
 • Lou Pinckaers zei Meer
  Mooi initiatief! maandag 11 mei 2020
 • Rene Heinrichs zei Meer
  Er is nog heel veel werk te doen. Mogen wij katholieken zichtbaarder worden in de bestrijding van... dinsdag 05 mei 2020
 • —- zei Meer
  Ja zeker paus tawadros de 3e vrijdag 27 maart 2020
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI