Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Pleidooi voor het invoeren van een oecumene-effectrapportage

mARCEL sAROTDe afgelopen jaren is het diverse keren voorgekomen dat kerken, zonder het te willen, met ogenschijnlijk interne besluiten oecumenische relaties schade hebben toegebracht. Zo voerde de Rooms-Katholieke Kerk regels in voor aswoensdagvieringen die oecumenische aswoensdagvieringen waarin protestantse en katholieke voorgangers voorgaan en askruisjes uitdelen, feitelijk onmogelijk maakten. En zo wil de Protestantse Kerk in Nederland HBO-opgeleide kerkelijk werkers de titel ‘pastor’ gaan geven, een titel die in de Rooms-Katholieke Kerk sinds een aantal jaren nadrukkelijk voorbehouden is aan priesters.

Het gaat in deze gevallen geenszins om bewuste pogingen, de oecumene te dwarsbomen. Bovendien zal lang niet iedereen zich eraan storen, ook niet in de zusterkerk die je als benadeelde partij zou kunnen beschouwen. Maar in de praktijk, zo ervaar ik, fungeren dergelijke besluiten toch als speldeprikjes die irritatie oproepen en op die manier de oecumenische relaties geen goed doen.

Daarom zou ik willen pleiten voor de invoering van een oecumene-effectrapportage. Laten de kerken die zijn aangesloten bij de Raad van Kerken in Nederland met elkaar afspreken dat zij zich bij elk intern besluit afvragen of dat oecumenische consequenties heeft, en dat zij dit punt in de motivatie voor het besluit expliciet noemen. Als een besluit oecumenisch neutraal is, is de zaak daarmee afgedaan. Maar als een besluit oecumenische repercussies heeft, verplichten zij zich het niet definitief te maken alvorens het met de betreffende kerk(en) te hebben besproken.

Laat ik gelijk maar duidelijk zeggen dat het niet de bedoeling is, een hele bureaucratie op te tuigen. Het gaat om één simpele vraag, die door degenen die een besluit voorbereiden en formuleren moet worden gesteld en beantwoord. Ik besef natuurlijk dat wij dit in Nederland niet kunnen vastleggen voor besluiten die niet hier worden genomen, zoals Vaticaanse besluiten. Ik besef ook dat alleen het voorleggen van dergelijke besluiten in principe niet volstaat. Maar ik vermoed dat beide partijen zo veel goede wil naar elkaar toe hebben, dat zij in de praktijk nauwelijks meer besluiten zullen nemen die aanstoot geven aan de ander. En het zou ook wel eens kunnen dat een dergelijke afspraak ertoe leidt dat oecumenisch bewustzijn in de kerken meer vanzelfsprekend wordt.

Marcel Sarot is hoogleraar fundamentele theologie Tilburg University en voorzitter van de Katholieke Vereniging voor Oecumene

Dit artikel werd op 1 juni 2021 gepubliceerd in het Nederlands Dagblad

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • Maarten de Boer zei Meer
  het dopen als baby is nergens terug te vinden in de bijbel. Het proces van sterven en opstaan in... 3 weken geleden
 • Maarten de Boer zei Meer
  ekklesia21.weebly.com 3 weken geleden
 • emma zei Meer
  hoii ik ben als baby katholiek gedoopt nu sinds anderhalf jaar ben ik bekeerd naar orthodox kan ik... zondag 13 augustus 2023
 • Astrid zei Meer
  Zijn jullie ook duurzaam? Bijvoorbeeld ook in groene energie investeren? maandag 19 juni 2023
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI