Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Boodschapper

van Vreugde

WILLIBRORDZONDAG

7 NOVEMBER 2021

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Pleidooi voor het invoeren van een oecumene-effectrapportage

mARCEL sAROTDe afgelopen jaren is het diverse keren voorgekomen dat kerken, zonder het te willen, met ogenschijnlijk interne besluiten oecumenische relaties schade hebben toegebracht. Zo voerde de Rooms-Katholieke Kerk regels in voor aswoensdagvieringen die oecumenische aswoensdagvieringen waarin protestantse en katholieke voorgangers voorgaan en askruisjes uitdelen, feitelijk onmogelijk maakten. En zo wil de Protestantse Kerk in Nederland HBO-opgeleide kerkelijk werkers de titel ‘pastor’ gaan geven, een titel die in de Rooms-Katholieke Kerk sinds een aantal jaren nadrukkelijk voorbehouden is aan priesters.

Het gaat in deze gevallen geenszins om bewuste pogingen, de oecumene te dwarsbomen. Bovendien zal lang niet iedereen zich eraan storen, ook niet in de zusterkerk die je als benadeelde partij zou kunnen beschouwen. Maar in de praktijk, zo ervaar ik, fungeren dergelijke besluiten toch als speldeprikjes die irritatie oproepen en op die manier de oecumenische relaties geen goed doen.

Daarom zou ik willen pleiten voor de invoering van een oecumene-effectrapportage. Laten de kerken die zijn aangesloten bij de Raad van Kerken in Nederland met elkaar afspreken dat zij zich bij elk intern besluit afvragen of dat oecumenische consequenties heeft, en dat zij dit punt in de motivatie voor het besluit expliciet noemen. Als een besluit oecumenisch neutraal is, is de zaak daarmee afgedaan. Maar als een besluit oecumenische repercussies heeft, verplichten zij zich het niet definitief te maken alvorens het met de betreffende kerk(en) te hebben besproken.

Laat ik gelijk maar duidelijk zeggen dat het niet de bedoeling is, een hele bureaucratie op te tuigen. Het gaat om één simpele vraag, die door degenen die een besluit voorbereiden en formuleren moet worden gesteld en beantwoord. Ik besef natuurlijk dat wij dit in Nederland niet kunnen vastleggen voor besluiten die niet hier worden genomen, zoals Vaticaanse besluiten. Ik besef ook dat alleen het voorleggen van dergelijke besluiten in principe niet volstaat. Maar ik vermoed dat beide partijen zo veel goede wil naar elkaar toe hebben, dat zij in de praktijk nauwelijks meer besluiten zullen nemen die aanstoot geven aan de ander. En het zou ook wel eens kunnen dat een dergelijke afspraak ertoe leidt dat oecumenisch bewustzijn in de kerken meer vanzelfsprekend wordt.

Marcel Sarot is hoogleraar fundamentele theologie Tilburg University en voorzitter van de Katholieke Vereniging voor Oecumene

Dit artikel werd op 1 juni 2021 gepubliceerd in het Nederlands Dagblad

Volledige Agenda > 

30
sept
Grote Kerk Den Bosch
Dit seizoen wordt er weer een nieuw leerhuis gehouden. In deze vijftiende aflevering van Bēt Drāshā – Oosters christelijk Leerhuis komen de Griekse kerkvaders aan de orde. De titel van Bēt Drāshā

15
okt
Zoom
“Hoe welkom is de vreugdebode die over de bergen komt aangesneld, die vrede aankondigt en goed nieuws

21
okt
Grote Kerk Den Bosch
Dit seizoen wordt er weer een nieuw leerhuis gehouden. In deze vijftiende aflevering van Bēt Drāshā – Oosters christelijk Leerhuis komen de Griekse kerkvaders aan de orde. De titel van Bēt Drāshā

05
nov
Jozefkerk Oss
De algemene ledenvergadering van de Katholieke Vereniging voor Oecumene wordt gehouden op vrijdag 5

05
nov
Jozefkerk Oss
Op 15 november 2021 gaat onze stafmedewerker Oosterse Kerken. drs. Leo van Leijsen, met welverdiend

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Joma Hollaardt zei Meer
  Interessant stuk. Nu begrijp ik de essentie van Pinksteren. Ja , in een huwelijk krijgt eenheid... dinsdag 20 april 2021
 • Martine zei Meer
  Hallo hoe gaat het met jullie? zondag 07 maart 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Richard, het zullen online lezingen zijn. De bijeenkomsten duren ook niet langer dan een uur... vrijdag 19 februari 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Hans, ik zag u inderdaad vertrekken. Het geluid was bepaald niet optimaal, maar het hing er... maandag 15 februari 2021
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI