Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Boodschapper

van Vreugde

WILLIBRORDZONDAG

7 NOVEMBER 2021

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Brief aan Thomas á Kempis

De Groene Kathedraal fragmentGeliefde Thomas,

In deze periode tussen Pasen en Pinksteren loop ik nog wat verdwaasd rond. Het is alsof Pasen een diepere en zwaardere lading heeft gekregen. Een gloria met een lage ondertoon, een “ U zij de glorie” met een mineur. De coronacrisis heeft ons met onze eigen dood en die van anderen geconfronteerd. Moeilijk om daarover heen te kijken naar de opstanding, het lijden in pijn, verdriet en gemis is niet zomaar los te laten. Ik neem het lijden mee, waar ik ook heen ga.

Thomas hoe ging jij met dat lijden om ? Jullie hebben als broeders op de Agnietenberg veel medebroeders moeten begraven, geliefde broeders die opeens uit de gemeenschap werden weggenomen. Je schrijft in je “ Kroniek van Sint Agnietenberg bij Zwolle” dat in 1421 de pestepidemie een niet gering deel van de bevolking uitroeide. Ook op de Agnietenberg stierven velen aan de pest. Toch schrijf je over een gelukkig levenseinde, de goede strijd gestreden te hebben. Na een begrafenis van een broeder schrijf jij zelfs dat door Gods mededogen de pestepidemie ophield.

De Groene Kathedraal tijdens zomeravondontmoetingIk vind dat moeilijk Thomas, wanneer God aan het eind staat van een pestepidemie, staat God dan ook aan het begin ? God is erbij, geeft troost en nabijheid, maar of Hij ook de regie heeft over het lijden. Wel brengt het lijden, ook deze coronacrisis, mij met beide benen op de grond. We hebben niet alles onder controle, we hebben niet alles in de hand. Het doet mij beseffen dat we hier maar tijdelijk zijn, en dat we ons niet teveel moeten richten op de dingen van de wereld.

In de Navolging van Christus schrijf jij hier ook over Thomas, jij schrijft dat we het lijden vooral moeten zien als een periode waarin we door God op de proef gesteld worden. Maar dat haalt mijn pijn, verdriet en twijfel niet weg. Bijzonder hoe jullie als broeders het lijden bijna lijken te verheerlijken.

Lijden werkt voor mij als een spiegel, een zelfconfrontatie. Tegelijk werkt de huidige coronacrisis ook als een soort spiegel naar de samenleving, naar de geloofsgemeenschappen. Hoe staan wij ervoor ? Zien wij nu beter waar het echt omgaat ?

Kijkend naar onze relatie met God, dan zijn wij God voor het grootste deel uit het oog verloren. Alleen wanneer wij Hem nog nodig hebben, en kunnen gebruiken, mag Hij op komen draven. Je ziet ook weinig mensen op de knieën gaan. Misschien Thomas zit er wel wat in jullie woorden, hoe meer lijden hoe meer God kan zegenen, en hoe meer vrucht je kan dragen. Als zijnde hoe droger de grond, hoe meer vocht het aankan.

In je biografie van de Heilige Liduina van Schiedam haal jij, Thomas, Psalm 94 : 19 aan :

“ Toen ik door zorgen werd overstelpt, was uw troost de vreugde van mijn ziel “.

Een troostrijke gedachte in deze verwarrende tijd

Volledige Agenda > 

30
sept
Grote Kerk Den Bosch
Dit seizoen wordt er weer een nieuw leerhuis gehouden. In deze vijftiende aflevering van Bēt Drāshā – Oosters christelijk Leerhuis komen de Griekse kerkvaders aan de orde. De titel van Bēt Drāshā

15
okt
Zoom
“Hoe welkom is de vreugdebode die over de bergen komt aangesneld, die vrede aankondigt en goed nieuws

21
okt
Grote Kerk Den Bosch
Dit seizoen wordt er weer een nieuw leerhuis gehouden. In deze vijftiende aflevering van Bēt Drāshā – Oosters christelijk Leerhuis komen de Griekse kerkvaders aan de orde. De titel van Bēt Drāshā

05
nov
Jozefkerk Oss
De algemene ledenvergadering van de Katholieke Vereniging voor Oecumene wordt gehouden op vrijdag 5

05
nov
Jozefkerk Oss
Op 15 november 2021 gaat onze stafmedewerker Oosterse Kerken. drs. Leo van Leijsen, met welverdiend

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Joma Hollaardt zei Meer
  Interessant stuk. Nu begrijp ik de essentie van Pinksteren. Ja , in een huwelijk krijgt eenheid... dinsdag 20 april 2021
 • Martine zei Meer
  Hallo hoe gaat het met jullie? zondag 07 maart 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Richard, het zullen online lezingen zijn. De bijeenkomsten duren ook niet langer dan een uur... vrijdag 19 februari 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Hans, ik zag u inderdaad vertrekken. Het geluid was bepaald niet optimaal, maar het hing er... maandag 15 februari 2021
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI