Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Kerken op weg naar een rechtvaardig klimaatbeleid

Irene Tom1Voorafgaand aan de klimaattop in Parijs hebben vele kerkelijke organisaties wereldwijd de handen ineengeslagen om de onderhandelaars te bewegen een goed akkoord af te sluiten. Dit is zeer zeker een oecumenische beweging te noemen. Dit gebeurde op velerlei manieren en vele plekken, met name met pelgrimages. Het verschijnen van de Laudato Si in deze periode is niet alleen in de katholieke kerk een belangrijke oproep voor ecologische spiritualiteit, maar heeft ook vele protestanten een hart onder de riem gestoken.

Prachtige bezinningsmomenten

klimaatloop2In Nederland is door een samenwerkingsverband van vijftien kerkelijke organisaties de klimaatloop georganiseerd: een serie van dertien wandelestafettes in vijf regio’s en een manifestatie in Utrecht met een wandelroute langs vijf kerken. In kerken en in de vrije natuur waren prachtige bezinningsmomenten georganiseerd, de pelgrimstochten liepen door de mooie natuurgebieden en diverse bijzondere plekken werden aangedaan. De mensen onderhielden onderweg boeiende gesprekken en er kwamen inspirerende ontmoetingen tot stand. En wereldwijd gezien zijn er door ACT Alliance 1,8 miljoen handtekeningen opgehaald voor Climate Action today en aangeboden aan de voorzitter van de klimaattop in Parijs. Vertegenwoordigers van de oecumene uit vele landen waren erbij aanwezig.

Verbindend thema

Ik heb de eer om 18 jaar bij Oikos te werken. Ik heb gezien in de loop van de jaren hoe belangrijk dit thema is geworden in de kerken, zowel bij de beleidsmakers en bestuurders in de top van de kerk als die in de lokale kerken en parochies. De afstand daartussen is terdege verkleint. Klimaatverandering is een verbindend thema gebleken, minder afstand tussen denominaties van kerken en minder afstand tussen centrum en lokaliteit. Die beweging, de sfeer, het gezamenlijke rond ontmoeting en bezinning bij het thema klimaatverandering en duurzaamheid, alsmede de vele activiteiten in kerken op dit vlak, geven mij hoop op een duurzame toekomst.

Rechtvaardig klimaatbeleid

Al sinds het begin van mijn werk bij Oikos was klimaatverandering een belangrijk onderwerp. Juist om mensen in ontwikkelingslanden te helpen, is het belangrijk om actief te werken aan het voorkomen van klimaatverandering. Halverwege de jaren ’90 was dit een nieuw geluid. Kerken gingen nog verder in hun standpunt, namelijk uit oogpunt van rechtvaardigheid hebben mensen in ontwikkelingslanden net zoveel recht om zich te ontwikkelen als de mensen in westerse landen en dienen de westerse landen mensen in ontwikkelingslanden te compenseren voor de door hen geleden klimaatschade. Toen heette dit bij ons ‘Naar nieuwe vormen van eerlijk delen’. Dit standpunt van een rechtvaardig klimaatbeleid is door de Wereldraad van Kerken uitgedragen tijdens alle COP-onderhandelingen sinds die in 1997 in Kyoto.

Groene kerken

klimaatloop ook met irene1Een uitdaging was toentertijd om die nieuwe vormen van eerlijk delen over te brengen, of beter gezegd: aan te laten sluiten bij, het beleid en de dagelijkse activiteiten van diaconieën, MOV-groepen en andere bestuursorganen in lokale kerken en parochies. Wat dat betreft is er veel tot stand gekomen. Bij Oikos hebben we dit proces kunnen ondersteunen met allerhande informatiematerialen, een coaching traject, een website en diverse coördinerende activiteiten. Nu er een akkoord is gesloten in Parijs en gebleken is dat er meer gemeenschapszin over de ernst van klimaatverandering, kunnen we onze hoop vestigen op wat er daadwerkelijk in kerken gebeurt. Bij de Groene kerken bijvoorbeeld, kerken die zich inzetten voor duurzaamheid, hebben zich inmiddels ongeveer 80 kerken aangesloten. Het initiatief lag enkele jaren geleden bij protestantse kerkelijke organisaties, Kerk in Actie en TEAR, maar steeds vaker melden parochies zich hier ook bij aan.

Hoop voor de toekomst

Zoals rond de klimaatloop actief is samengewerkt tussen kerkelijke organisaties en ook met seculiere milieuorganisaties, hoop ik dat steeds meer mensen in kerken zich gaan oriënteren op mogelijkheden voor rechtvaardig klimaatbeleid en zich gaan bezig houden met duurzaamheid. Mijn eigen werk bij Oikos houdt per heden op. Het (mede)coördineren van de klimaatloop was een mooie afsluiting. Ik ga door met hetzelfde soort werk, maar dan op scholen. Meer informatie, handreikingen, hulp en begeleiding voor duurzame activiteiten in de kerken zijn (o.a.) te vinden op:

www.stichtingoikos.nl 
www.klimaatloop.nl 
www.groenekerken.nl 
www.kerkenvoordetoekomst.nl 

Irene Tom, Coördinator Klimaatloop, Oikos

Volledige Agenda >



 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • Henk ten Voorde zei Meer
  Fijn dat Perspectief weer een vervolg heeft gekregen. Wel jammer dat nummer 61 niet als bladerboek... 5 dagen geleden
 • Tom Buitendijk zei Meer
  Uitstekend initiatief. Niet alleen theologen maar ook inspirerende kerkleiders zijn ervoor nodig. En... vrijdag 26 januari 2024
 • Jan Schuiling zei Meer
  Dag Kees, een tip: kloosterdorpen en meer: pro-werelddorp.nl donderdag 25 januari 2024
 • keano zei Meer
  mooi vrijdag 19 januari 2024
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI