Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Slide background

ZONDAG VOOR DE OOSTERSE KERKEN - 10 MEI 2020

DE WEG NAAR HET LICHT

Zondag voor de Oosterse Kerkenhierarchen

De Zondag voor de Oosterse Kerken brengt elk jaar op de vijfde zondag van Pasen (de vierde zondag ná Pasen) het oosterse christendom onder de aandacht binnen de Katholieke Kerk. De Katholieke Vereniging voor Oecumene verzorgt ieder jaar het materiaal voor de parochies. U treft hier informatie en materiaal aan vanaf 2001.

Aan de Zondag voor de Oosterse Kerken is ieder jaar een inzamelingsactie verbonden voor een specifiek project. In 2013 was dat het project 'Syrische vluchtelingen Mardin' in Syrië. Ook dit jaar vraagt de verenging aandacht voor de situatie in Syrië. De opbrengsten van de inzamelingsactie worden dit jaar besteedt aan de Hulpactie Caritas Syrië. 

28 april 2013 - Christenen van Syrië

Themazondag Oosterse Kerken 

3eating in the dinnig roomwebJaarlijks wordt op de vijfde zondag van Pasen aandacht gevraagd voor de Oosterse christenen. Zoals we vorig jaar al hebben aangekondigd, is met ingang van dit jaar de collecte in de parochies op deze zondag komen te vervallen. Het bestuur van de Katholieke Vereniging voor Oecumene hecht er aan om binnen haar mogelijkheden aandacht te blijven vragen voor de bijzondere positie van de Oosterse christenen. Daarom willen we op de vijfde zondag van Pasen een themazondag Oosterse Kerken blijven organiseren.

Lees meer...

6 mei 2012 - Russisch-Orthodox: Een traditie in omvorming

Een traditie in omvorming

Bij de voorbereiding van het materiaal voor deze Zondag voor de Oosterse Kerken hebben we ons laten leiden door de icoon van de Transfiguratie. Deze icoon verbeeldt de omvorming tot een nieuw leven dat ons beloofd is. De Russische Orthodoxie heeft een traditie in omvorming.

Lees meer...

2 mei 2010 - Straal van Licht - de kracht van liturgie

Oecumene in Oekraïne

In het weekend van 1 en 2 mei wordt in de parochies de jaarlijkse Zondag voor de Oosterse Kerken gevierd. Uw steun wordt gevraagd voor het Instituut voor Oecumenische Studies. Dit instituut speelt een belangrijke rol bij de oecumenische toenadering tussen de Orthodoxe en de Grieks-katholieke Kerken in Oekraïne.

Lees meer...

10 mei 2009 - 'Kom en Help'

Educatieve projecten van Caritas Irak

De christenen in Irak vormen een kleine minderheid in Irak. De Chaldeeuws-katholieke Kerk is met 400.000 gelovigen en 1,5% van de bevolking getalsmatig de grootste christelijke gemeenschap in Irak. Daarnaast zijn er de orthodoxe en met Rome geünieerde kerken. Alle katholieke geloofsgemeenschappen participeren in Caritas Irak.

Lees meer...

20 april 2008 - Christenen van het Heilig Land.

Leven tussen uitersten

Motto is ‘Christenen van het Heilig Land. Leven tussen uitersten’. Met deze christenen zijn allereerst de christenen van Israël en van de Palestijnse Gebieden bedoeld. Het oorspronkelijke christendom van het Heilig Land is Grieks-orthodox.

Lees meer...

14 mei 2006 - Hoop en verwachting

De Koptische Orthodoxe Kerk

Dit jaar besteedt de Zondag voor de Oosterse Kerken aandacht aan een tweetal projecten: Mobiele entra voor de opvang van straatkinderen en het Multifunctioneel centrum, beiden in Kenia.

Lees meer...

24 april 2005 Geloven in Irak

Christen in Irak

De Zondag voor de Oosterse Kerken op 24 april 2005 stond in het teken van de christenen van Irak. Zij vormen een kleine minderheid. Nog geen 3% van de bevolking is christen. Er zijn echter vier grotere en enkele kleinere christelijke kerken in Irak.

Lees meer...

9 mei 2004 - Van Edessa naar Enschede

Syrisch-orthodox in Nederland

De Syrisch-orthodoxe Kerk maakte een lange tocht door de geschiedenis, vanuit eens het oude Edessa in Mesopotamië naar het Westen. De reis was een weg van ontbering, hoop én diepgaande veranderingen.

Lees meer...

Volledige Agenda > 

02
okt
Catharinakerk Den Bosch
Het Midden-Oosten wordt al jaren geteisterd door oorlog. Syrië en Irak zijn zwaar gehavende landen. De

06
nov
Mariënkroon Nieuwkuijk
Mgr. dr. Gerard de Korte, bisschop van ’s-Hertogenbosch en dr. Eric Bouter, protestants theoloog spreken

08
nov
De tijden zijn onzeker. Het valt niet te voorzien hoe het er in onze wereld over 50 jaar aan toe zal gaan.

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Iemand van Koptische... zei Meer
  —- Schreef:
  Ja zeker paus tawadros de 2e
  3 weken geleden
 • Lou Pinckaers zei Meer
  Mooi initiatief! maandag 11 mei 2020
 • Rene Heinrichs zei Meer
  Er is nog heel veel werk te doen. Mogen wij katholieken zichtbaarder worden in de bestrijding van... dinsdag 05 mei 2020
 • —- zei Meer
  Ja zeker paus tawadros de 3e vrijdag 27 maart 2020
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI