Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

14 mei 2006 - Hoop en verwachting

De Koptische Orthodoxe Kerk

Dit jaar besteedt de Zondag voor de Oosterse Kerken aandacht aan een tweetal projecten: Mobiele entra voor de opvang van straatkinderen en het Multifunctioneel centrum, beiden in Kenia.

 

 

Mobiele centra voor de opvang van straatkinderen

In Kenia is het jeugdwerk een belangrijke prioriteit van de Koptisch Orthodoxie Missie. Onder leiding van bisschop Paul ontwikkelt Koptisch-orthodoxe Kerk er vele activiteiten. Bisschop Paul was in april op bezoek in Nederland om steun te verwerven voor diverse projecten op het gebied van de gezondheidszorg en het sociaal werk.

In Nairobi zijn duizenden kinderen dakloos. Ze leven op straat. Ze beginnen hun leven kwetsbaar en als slachtoffers. Van degenen die overleven raken er veel in de criminaliteit, aan drugs en in de prostitutie. De Koptisch Orthodoxe Kerk wil mobiele centra opzetten om contact te maken met de kinderen in hun eigen omgeving.

De belangrijkste doelstelling is om een plek te maken waar zij belangrijke informatie kunnen krijgen over HIV/AIDS, vrijwillige begeleiding, zorgtesten (VCT), essentiële hygiëne, eerste hulp en informatie over opvangcentra en huizen. Alle hulp is gratis.

Door vertrouwen op te bouwen en wekelijks aanwezig te zijn willen de mobiele centra op lange termijn de plaag van HIV/AIDS onder deze kwetsbare bevolkingsgroep met een hoog risico verminderen, de overdracht van de ziekte voorkomen en de medische zorg geven die zij nu niet kunnen krijgen.

Kinderen die familie hebben zullen worden gestimuleerd om indien mogelijk terug te gaan naar huis, of naar opvang- of weeshuizen te gaan die hen willen opvangen. Zo helpt de Koptisch-orthodoxe Kerk hen bij rehabilitatie en integratie in de samenleving.

Als de kinderen nergens ondergebracht willen worden, zullen zij tenminste voldoende kennis hebben over de verspreiding van HIV/AIDS en andere ziekten. Zij zullen toegang hebben tot eerste hulp en kunnen zich laten informeren over mogelijkheden om weg te komen uit het gevaarlijke leven op straat.

Dat alles kan hun leven en dat van anderen redden.

Kinderen die moeten worden opgenomen in een ziekenhuis, kunnen worden behandeld in het goed uitgeruste Koptische ziekenhuis, dat draait onder verantwoordelijkheid van de Koptische Missie. Zie ook de website van de Koptische Orthodoxe Missie.

Multifunctioneel jongerencentrum

In Kenia is het jeugdwerk een belangrijke prioriteit van de Koptisch Orthodoxie Missie. Onder leiding van bisschop Paul ontwikkelt Koptisch-orthodoxe Kerk er vele activiteiten. Bisschop Paul was in april op bezoek in Nederland om steun te verwerven voor diverse projecten op het gebied van de gezondheidszorg en het sociaal werk.

Tot de grote actuele noden en uitdagingen in Kenia behoren de negatieve invloed van HIV/AIDS, het grote aantal wezen en armoede en de werkeloosheid, die vaak sociale problemen met zich meebrengen als drugsverslaving, prostitutie, alcoholisme en betrokkenheid bij criminaliteit. Deze zaken zijn vooral in rurale gebieden aan de orde.

In een innovatieve poging om deze uitdagingen constructief aan te pakken, zal de Koptische Missie een multifunctioneel jongerencentrum opzetten en instandhouden om activiteiten en steun te organiseren, die jonge mensen in de leeftijd van 15 tot 30 jaar in rurale gebieden van West-Kenia zullen helpen om zich te ontwikkelen.

De Koptische Missie in Kenia is zich er zeer van bewust dat jongeren een factor van belang zijn voor het werken aan de toekomst van het volk. Er zal een integraal vormingsaanbod worden aangeboden dat onder andere aandacht geeft aan educatie (beroepsbegeleiding), gezond leven (o.a. informatie over vrijwillige consultatie en gezondheidsonderzoek), en aan sport en recreatie.

Zie ook de website van de Koptische Orthodoxe Missie.

Materiaal

Downloads

 • liturgiesuggesties (download het pdf-bestand)
 • een poster voor parochies
 • een gebedskaart: De poster en gebedskaarten verzenden wij zolang de voorraad strekt ook aan niet-parochies. We vragen daarvoor een bijdrage in de verzendkosten.

 

Koptische icoonkaarten en het boekje 'Beelden van hoop en verwachting'

 • een set van vijf luxe uitgevoerde Koptische icoonkaarten met blanco binnenzijde. Inclusief enveloppen.
 • daarbij verschijnt de speciale uitgave 'Beelden van hoop en verwachting', een informatief boekje met achtergronden over Koptische icoonschilderkunst en de kaarten uit de set. Lees het voorwoord van pater Arsenious El Baramousy. Pater Arsenious is priester in Amsterdam en Coördinator van het kerkelijk leven van de Kopten in Nederland.  Deze uitgave kwam tot stand met medewerking van dr. Mat Immerzeel, verbonden aan de Universiteit van Leiden. “Vanaf de jaren ’60 zwermden talloze Egyptische christenen over de wereld uit op zoek naar een nieuw bestaan. In het kielzog van de emigranten reisden icoonschilders de wereld rond, om alle kerken van de onontbeerlijke kunst te voorzien,” vertelt Immerzeel.

  De kunstenaars volgden hun studie aan het Institute of Coptic Studies, een aan het Koptisch-orthodox patriarchaat verbonden hogeschool in Cairo. Daar leidt de schilder Isaac Fanus leken en monniken op tot icoonschilder. Hij geldt als de stichter van de Neo-koptische School en ontwikkelde een eigen schilderstijl. Die geldt als de officiële. Immerzeel: “Opvallende kenmerken van deze iconen zijn het gebruik van heldere kleuren en een vaak simpele vormgeving. De afgebeelde personages komen door hun grote amandelvormige ogen uitermate zacht en vriendelijk over, een effect dat nog wordt versterkt door het mysterieuze licht dat hun gelaat lijkt uit te stralen.”

  De icoon op de poster van de Zondag voor de Oosterse Kerken is in deze stijl geschilderd. Joachim Persoon, een kosmopolitische Nederlander die lid is van de Koptische Orthodoxe Kerk, schilderde de hem voor de doopkapel in de kloosterkerk van het Koptisch-orthodoxe Sint-Antoniusklooster in Kröffelbach. Persoon, die enkele maanden schilderde in het atelier van Fanus, noemt de ‘naïeve’ stijl van zijn icoon typisch Koptisch.

  De doopkapel is in Koptische kerkgebouwen vaak niet alleen de plaats waar wordt gedoopt, maar waar ook moeders met hun kleine kinderen zitten, ze verzorgen, de borst geven en verschonen. Persoon werd gevraagd juist voor die plek het thema uit te drukken van de kinderen die bij Jezus komen.

  Bestelinformatie:
  De kaartenset kost € 6,50 (incl. verzendkosten), het boekje € 1,50 (incl. verzendkosten). Beide zijn leverbaar voorafgaand aan de Zondag voor de Oosterse Kerken en kunnen al worden besteld. Uw bestelling wordt verzonden na ontvangst van uw betaling. U kunt het verschuldigde bedrag overmaken op giro 801919 van de Katholieke Vereniging voor Oecumene in 's-Hertogenbosch.

 • Bisschop Muskens van Breda maakte een rondreis door Egypte van 24 t/m 29 april. Hij trof er een vitale Koptische Kerk aan. Lees verder

Koptische Kerk op internet

 

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • Henk ten Voorde zei Meer
  Fijn dat Perspectief weer een vervolg heeft gekregen. Wel jammer dat nummer 61 niet als bladerboek... 5 dagen geleden
 • Tom Buitendijk zei Meer
  Uitstekend initiatief. Niet alleen theologen maar ook inspirerende kerkleiders zijn ervoor nodig. En... vrijdag 26 januari 2024
 • Jan Schuiling zei Meer
  Dag Kees, een tip: kloosterdorpen en meer: pro-werelddorp.nl donderdag 25 januari 2024
 • keano zei Meer
  mooi vrijdag 19 januari 2024
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI