Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Slide background

ZONDAG VOOR DE OOSTERSE KERKEN - 10 MEI 2020

DE WEG NAAR HET LICHT

6 mei 2007 - 'Kinderen geven kleur aan geloven'

De Orthodoxe Kerk van Rusland en haar toekomst

De Katholieke Vereniging voor Oecumene ondersteunt d.m.v. de Zondag voor de Oosterse Kerken dit jaar twee projecten. Svyatogorie en Miloserdje.

 

 

Miloserdje

Basisopleiding groenbeheer voor gehandicapte jongeren van weeshuis nr. 4 in St.Petersburg.

Het weeshuis nummer 4 is gevestigd op een groot terrein in de nabijheid van St. Petersburg. In dit tehuis verblijven ongeveer 600 (meervoudig) gehandicapte kinderen en jongeren in de leeftijd tot 18 jaar. In de afgelopen jaren is met financiële steun van de Nederlandse stichting Miloserdije (barmhartigheid) een groot deel van het terrein gesaneerd en een grote groentetuin aangelegd die samen met de kinderen wordt onderhouden en ontwikkeld. Dit initiatief betekende een geweldige verbetering in het leven van de kinderen. In het kader van deze ontwikkeling is gestart met de voorbereiding van een basisopleiding groenbeheer.

Het doel van deze basisopleiding is om de deelnemers in staat te stellen zelfstandig te werken in de groententuinen van dit huis, respectievelijk elders. Intussen is de benodigde leerstof gemaakt en tevens is een lesprogramma opgesteld. De coördinatie van deze opleiding wordt verzorgd door mw. Tamara Kovaljova, hoogleraar aan de landbouwuniversiteit van St. Petersburg. Bij de ontwikkeling van de tuinen en de voorbereiding van de basisopleiding zijn eveneens docenten en studenten van de Wageningse Universiteit betrokken.

De totale kosten van het project gedurende de aanloopperiode van 3 jaar zijn geraamd op € 28.000,--. Dit bedrag moet geheel uit sponsoring worden geworven. De vereniging wil dit project vanwege het unieke karakter en de band tussen Rusland en Nederland graag steunen uit de opbrengst van de collecte op de Zondag voor de Oosterse Kerken.

Svyatogrie

Al vele jaren leidt Rostislav Girvel jonge kinderen op tot icoonschilder. Zijn icoonschilderschool Svjatogorie (Heilige Berg) is sinds 1998 ondergebracht in de Kazanskij Sobor (= kathedraal) van St. Petersburg. Op heel jonge leeftijd (4-6 jaar) beginnen kinderen met de opleiding.

Het cursusjaar duurt van september tot mei. Twee keer per week krijgen de kinderen les.Zijn methode mag gezien worden als een vorm van catechese aan de hand van iconen. Bij catechese wordt gebruik gemaakt van de meest waardevolle gave van de waarneming van kinderen – hun natuurlijke creatieve denken, vrijheid en verlangen om te scheppen. Deze natuurlijke vrijheid van de verbeelding van kinderen wordt door Girvel heel behoedzaam gericht op de wereld van de icoon. Hij introduceert zijn leerlingen in de wereld van de oude iconen en tegelijkertijd leert hij hen hun theologische taal te verstaan.

Voor het volgen van de cursus betalen de leerlingen een bescheiden bijdrage, onvoldoende om de materiaalkosten te dekken. De vereniging wil het werk van Rostislav Girvel voor de opleiding van een nieuwe generatie icoonschilders in Rusland graag steunen uit de opbrengst van de collecte op de Zondag voor de Oosterse Kerken.

Daarnaast geeft de Katholieke Vereniging voor Oecumene in samenwerking met de icoonschilderschool dit jaar kaarten van iconen en voorstellingen van sprookjes uit die door leerlingen van deze school zijn gemaakt. Een deel van de opbrengst uit de kaartenverkoop komt eveneens ten goede aan de icoonschilderschool.

Materiaal

 • een poster voor parochies
  De poster verzenden wij zolang de voorraad strekt ook aan niet-parochies. U kunt de poster bestellen door € 5,-- (incl. verzendkosten) over te maken op rekeningnummer 801919 t.n.v. de Katholieke Vereniging voor Oecumene.
 • Liturgiesuggesties
 • Set van zes luxe uitgevoerde Russische icoonkaarten (dubbele kaarten met afbeeldingen van iconen en sprookjes). De afbeeldingen op de kaarten zijn afkomstig uit de icoonschilderschool Svyatogorie. Een set van zes kaarten kost € 7,50 (inclusief verzendkosten). Hieronder treft u de afbeeldingen op de kaarten aan


   
 • Een informatief boekje 'Kinderen geven kleur aan geloven'. Het boekje biedt informatie bij de afbeeldingen op de kaarten en korte meditatieve teksten. De kosten van dit informatieve boekje zijn € 2,50 (inclusief verzendkosten).

Zowel de poster als de kaarten en het informatieve boekje kunt u telefonisch bestellen via het telefoonnummer 073-6136471 of via e-mail op  
 

Volledige Agenda > 

05
juli
Utrecht
Wil je meer weten over oud-katholieke theologie? Ook in 2020 is er een summerschool “Old Catholic

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Lou Pinckaers zei Meer
  Mooi initiatief! 3 weken geleden
 • Rene Heinrichs zei Meer
  Er is nog heel veel werk te doen. Mogen wij katholieken zichtbaarder worden in de bestrijding van... 4 weken geleden
 • —- zei Meer
  Ja zeker paus tawadros de 3e vrijdag 27 maart 2020
 • Geert van Dartel zei Meer
  Dat kan. Stuur uw email adres s.v.p. naar dan sturen we het door aan... dinsdag 25 februari 2020
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI