Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

24 april 2016 - Hoop voor de Kerk in Syrië en Irak

campagne logo syrie en irak 200x191Met de campagne Hoop voor de Kerk in Syrië en Irak willen Kerken en organisaties in Nederland de nood en de hoop van christenen in deze landen voor het voetlicht van de Nederlandse bevolking brengen. Alle lidkerken van de Raad van Kerken in Nederland steunen deze campagne. Ook de Konferentie van Religieuzen en organisaties zoals de Bisschoppelijke Vastenactie, Kerk in Actie en Open Doors. Op de vijfde zondag van Pasen wordt in de katholieke parochies ieder jaar aandacht gevraagd voor de Oosterse Kerken. Dit keer richten we ons op de dramatische situatie van alle kerkgemeenschappen en minderheden in deze landen. We vragen op deze zondag uw gebed en steun voor de christenen in Syrië, Irak en de omringende landen. 

Dramatische daling

De kracht van deze campagne ligt in de samenwerking tussen kerken en organisaties. Samen proberen we in de periode tussen 1 februari en 1 juni 2016 de focus van de Nederlandse bevolking in het bijzonder te richten op de nood en de hoop van christenen in Syrië en Irak. Dat doen we omdat de kerken in Irak en Syrië met uitroeing worden bedreigd. De cijfers spreken voor zich. In Irak is het aantal christenen sinds 2002 gedaald van 1 miljoen naar ca. 250.000 waarvan de helft ontheemd is. Irak telt 30 miljoen inwoners. In Syrië was ca. 10% van de ca. 23 miljoen inwoners christen. Dat is met de helft gedaald. Door de niet-aflatende burgeroorlog en de vernietiging verlaat iedereen die het kan het land.

HoopAFFICHE 2016 2 500x353

De vraag is dus of er nog hoop is voor de Kerk in deze landen. Als het aan de leiders van de kerken ligt. De patriarch van de Chaldeeuwse Kerk, Louis Raphaël Sako, roept zijn priesters en gelovigen telkens weer op om in Irak te blijven en aan de toekomst van de Kerk en het land te bouwen. Priesters die het land verlaten hebben, spoort hij aan om weer terug te komen. De bisschoppen van Kirkuk, de dominicaan Thomas Mirkis, en Erbil, Bashar Matti Warda, zijn volop actief in de hulpverlening aan vluchtelingen en ontheemden. Mgr. Warda heeft in Erbil het iniatief genomen tot de oprichting van een Katholieke Universiteit. Prof. dr. Herman Teule, oud-directeur van het Instituut voor Oosters Christendom, is daar nauw bij betrokken. Tekenen van hoop.

Ook in Syrië geeft de Kerk niet op. De Chaldeeuwse bisschop van Aleppo geeft leiding aan Caritas Syrië. Caritas Syrië heeft in de hulpverlening een groot aantal prioriteiten: voedselhulp, herstel van de watervoorziening, levering van electriciteit en verwarming, hulpverlening aan getraumatiseerde kinderen en tieners. Ook wordt medische hulp gegeven.

De afgelopen jaren steunde de Katholieke Vereniging voor Oecumene verschillende projecten van Caritas Syrië. Dankzij de Bisschoppenconferentie, het bisdom Rotterdam en de Bisschoppelijke Vastenactie kon er meer hulp gegeven worden. Het voedselproject van Caritas Syrië in Aleppo werd met ruim € 77.000,-- gesteund. Hulp ging ook naar het Melkitische bisdom Bosra en Hauran. Op de verzoek van mgr. Nicolas Antibas werd steun gegeven voor de aanschaf van een generator en werd hulp gegeven voor arme families en weeskinderen. Hoewel het voor onze begrippen om grote bedragen gaat, is deze hulp slechts een druppel op de gloeiende plaat. De verwoesting in steden als Homs en Aleppo is zo immens. Pas als de wapens echt zwijgen, er een politieke regeling getroffen wordt en de internationale gemeenschap middelen beschikbaar stelt, kan de wederopbouw van Syrië beginnen. Maar zo ver is het nog lang niet.

Liefde voor Syrië

Onverzettelijkheid en vastbeslotenheid om te bljiven spreekt uit een tekst van de Melkitische bisschop Jean-Clément Jeanbart van 16 februari 2016, gepubliceerd op de website van Kerk in Nood. Mgr. Jeanbart doet een appèl op christenen in het Westen om de christenen in Syrië niet aan hun lot over te laten.

Onze kracht vinden we ook in onze verbondenheid met het land Syrië. Een vaderland dat we liefhebben omdat we er eeuwenlang hebben gewoond, om alles wat het ons in het verleden heeft geschonken en in de toekomst nog zal kunnen bieden. Wij hebben er tientallen jaren gewoond, werden gerespecteerd, waren gelukkig en leefden ongestoord. Wij hopen er een nieuwe economische opleving te vinden en een samenleving die nog meer openheid biedt voor de individuele vrijheid en de sociale diversiteit waaruit zij is opgebouwd wanneer deze onrechtvaardige en weerzinwekkende oorlog die - wij weten niet waarom - over ons wordt uitgestort, voorbij zal zijn. Onze kracht maakt deel uit van onze strijd voor een betere toekomst, waar iedereen zijn volle recht zal vinden om zijn eigen geloofsovertuiging te kiezen en ongehinderd te leven in overeenstemming met de godsdienst waartoe hij of zij zich, in volledig vrij geweten, geroepen voelt toe te behoren.
Wij christenen in Syrië hebben nu meer dan ooit onze broeders in het Westen nodig. Wij hebben hun gebeden en hun steun nodig. Wij hebben hun vastberaden steun nodig bij hun vertegenwoordigers en regeringen. Die mensen moeten oog hebben voor ons vreselijke lijden en van houding jegens ons veranderen. Wij wensen dat zij eens en voor al begrijpen dat wij in ons land willen blijven. Dat is een vitale behoefte voor ons en vormt een evident en onvervreemdbaar mensenrecht waar wij evenzeer aan hangen als aan ons leven.

Wat kan een parochie of gemeente doen?

Wilt u meer informatie over de campagne Hoop voor de Kerk in Syrië en Irak en de deelnemende organisaties, klik dan hier. Voor parochies en gemeenten die een avond willen organiseren in het kader van deze campagne of een dienst willen organiseren is een uitgebreid informatiepakket samengesteld. U vindt het hier

Preekschets en voorbede voor de Zondag Oosterse Kerken op 24 april 2016

Voor de liturgie op de Zondag voor de Oosterse Kerken 24 april 2016 bieden we een preekschets en voorbede aan. Deze zijn vanaf 1 april beschikbaar op deze website.

De poster op deze site hebben we alleen digitaal en niet in druk. Desgewenst kunnen we de poster geschikt voor eigen drukwerk in grijstinten en in full color aanleveren in een zwaardere resolutie.

Communicatieblad Oveeen 2016-36

Dit nummer van Overeen is bijna in zijn geheel aan de campagne Hoop voor de Kerk in Syrië en Irak gewijd. In de openingsbijdrage licht Geert van Dartel de achtergronden en de bedoeling van de campagne toe: als chirstenen in Syrië en Irak de hoop niet opgeven, hoe kunnen wij hen hier in Nederland dan aan hun lot overlaten? zr. Yosé Höhne bericht over haar recente verblijf in Kirkuk en Erbil (Irak). Ze is getroffen door de onverzettelijkheid van de Chaldeeuwse aartsbisschop en dominicaan, Thomas Mirkis, voor wie ze steun vraagt. Leo van Leijsen zet nog eens de redenen op een rij waarop christenen recht hebben om in hun land te blijven en wat zij voor de toekomst van hun land betekenen. Van zijn hand is ook de bespreking van het boekje over Frans van der Lugt die in de ochtend van 7 april 2014 op brute wijze in Homs werd vermoord. Geert van Dartel zet uiteen wat de ontmoeting tussen paus Franciscus en patriarch Kyrill betekent voor de christenen in het Midden Oosten. We sluiten het nummer af met het gedicht 'Liefde' van Fouad Haidar uit Damascus en de oproep om de hulpactie voor Caritas Syrië te steunen.  

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • Ben Zwartjes zei Meer
  Rob, kan ik jou bellen? Ben Zwartjes. 3 weken geleden
 • Henk ten Voorde zei Meer
  Fijn dat Perspectief weer een vervolg heeft gekregen. Wel jammer dat nummer 61 niet als bladerboek... zaterdag 13 april 2024
 • Tom Buitendijk zei Meer
  Uitstekend initiatief. Niet alleen theologen maar ook inspirerende kerkleiders zijn ervoor nodig. En... vrijdag 26 januari 2024
 • Jan Schuiling zei Meer
  Dag Kees, een tip: kloosterdorpen en meer: pro-werelddorp.nl donderdag 25 januari 2024
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI