Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Samen de Heer tegemoet

WILLIBRORDZONDAG 8 NOVEMBER 2020

Willibrordzondag 2014 - Kerk, 'n Weg te gaan

poster WZ 2014 246x250Willibrordzondag valt dit jaar op het feest van de kerkwijdiging van St. van Lateranen, de hoofdkerk van het bisdom Rome waarmee alle lokale katholieke kerken in eenheid verbonden zijn. In de oecumenische beweging wordt met vasthoudendheid en ijver gezocht naar een gemeenschappelijk verstaan van wezen en zending van de Kerk. Een gemeenschappelijke visie is van groot betekenis op de weg naar het herstel van volledige kerkgemeenschap. Dankzij de oecumenische dialogen zijn we heel eind op deze weg gevorderd. Maar we zijn er nog niet. Het thema van Willibrordzondag "Kerk, 'n Weg te gaan" sluit aan bij deze gezamenlijke zoektocht van christenen naar een gezamenlijke visie op de Kerk. Tegelijkertijd drukt het de dynamiek uit van de Kerk als Gods volk onderweg.

poster WZ 2014 177x250De preekschets en de voorbede voor Willibrordzondag zijn dit jaar geschreven door Henk van Doorn, priester van het aartsbisdom Utrecht en voorzitter van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Tevens schreef hij een korte bijdrage die als introductie op het thema in het parochieblad kan worden opgenomen.

Voor de poster van Willibrordzondag die begin oktober naar alle parochie zal worden gestuurd, hebben we gebruikt die Jan Maasen, medewerker van het bisdom Rotterdam, maakte tijdens Northern Cross pilgrimage in Noord Engeland die jaarlijks in de Goede Week wordt gehouden. Volgend jaar voor de 40e keer. Over zijn ervaringen schreef Jan Maasen een bijdrage voor het communicatieblad Overeen dat ook begin oktober uitkomt.

De nieuwe oecumenische tekst over de Kerk is beschikbaar op deze site. Samen met het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit organiseert de vereniging vanaf het najaar van 2014 verschillende bijeenkomsten rond dit belangrijke document. Het doel van deze bijeenkomsten is niet alleen om de inhoud van dit document bekend te maken, maar ook om er met elkaar over in gesprek te gaan en reacties te verzamelen. Meer informatie over tijden en plaatsen volgt t.z.t op deze site.

Op Willibrordzondag wordt in de Nederlandse parochies gecollecteerd voor het oecumenisch werk van de Katholieke Vereniging voor Oecumene.

 

Volledige Agenda > 

02
okt
Catharinakerk Den Bosch
Het Midden-Oosten wordt al jaren geteisterd door oorlog. Syrië en Irak zijn zwaar gehavende landen. De

06
nov
Mariënkroon Nieuwkuijk
Mgr. dr. Gerard de Korte, bisschop van ’s-Hertogenbosch en dr. Eric Bouter, protestants theoloog spreken

08
nov
De tijden zijn onzeker. Het valt niet te voorzien hoe het er in onze wereld over 50 jaar aan toe zal gaan.

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Iemand van Koptische... zei Meer
  —- Schreef:
  Ja zeker paus tawadros de 2e
  maandag 20 juli 2020
 • Lou Pinckaers zei Meer
  Mooi initiatief! maandag 11 mei 2020
 • Rene Heinrichs zei Meer
  Er is nog heel veel werk te doen. Mogen wij katholieken zichtbaarder worden in de bestrijding van... dinsdag 05 mei 2020
 • —- zei Meer
  Ja zeker paus tawadros de 3e vrijdag 27 maart 2020
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI