Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

De liefde van Christus

beweegt tot eenheid

en verzoening

WILLIBRORDZONDAG

6 NOVEMBER 2022

9 november 2003 - Leven uit dezelfde bron

Voltooiing Samen op Weg proces

Op Willibrordzondag riep de de Katholieke Vereniging voor Oecumene katholieken op om met een gebed te bidden voor de voltooiing van het Samen op Weg proces.

Op 12 december 2003 besloten de protestantse Samen op Weg tot de vereniging van hun kerken in de Protestantse Kerk in Nederland. De drie betrokken kerken (de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in Nederland) werkten meer dan veertig jaar vasthoudend aan hun oecumenische idealen en overtuigingen. De bestuurlijke besluitvorming was een belangrijke mijlpaal in de Nederlandse oecumene, maar zelf niet de voltooiing van het proces. Samen op Weg zal worden voltooid op lokaal niveau; in de eenheid van de gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland: de protestantse gemeenten, de hervormde gemeenten, de gereformeerde kerken en de evangelisch-lutherse gemeenten. Op 1 mei 2004 werd de fusie van de kerkgenootschappen een feit.

U kunt hier de liturgische suggesties van Willibrordzondag 9 november 2003 nog downloaden als word-bestand (82 kB). 

Gebed

Heer, wij bidden voor de voltooiing
van het Samen op Weg proces
dat kerken uit de Reformatie verenigt
in de Protestantse Kerk in Nederland.  

Geef dat de verschillende tradities,
die geënt op Uw Woord
breuken uit het verleden
te boven willen komen,
elkaar niet forceren,
maar elkaar in hechte gemeenschap
verstaan en vernieuwen.

Beziel de Kerk met Uw Geest
en sterk haar in de eenheid,
opdat uw verlossend
Woord voor de wereld
door verkondiging en dienst
vele harten bereikt.  

Geef, Heer, dat deze mijlpaal
op de pelgrimstocht naar de
eenheid van uw Kerk
de oecumenische beweging in ons land
opnieuw inspireert en moed geeft
in het spoor van Jezus Christus, onze Heer.
Amen.
 

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • peter zei Meer

  is er nog een oosters-orthodoxe kerk in amsterdam? ik werd in 1972 gedoopt door mgr Mar Serapion 2 weken geleden
 • peter zei Meer
  is er nog een oosters-orthodoxe kerk in amsterdam? ik werd in 1972 gedoopt door mgr Mar Serapion 2 weken geleden
 • fiona manuela zei Meer
  kan iemand mij vertellen hoe ik met nico sarot in contact kan komen, ik heb vroeger jaren met hem... zaterdag 18 maart 2023
 • Martin Los lid hoofd... zei Meer
  Mooie gedachtenis woensdag 18 januari 2023
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI