Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

De liefde van Christus

beweegt tot eenheid

en verzoening

WILLIBRORDZONDAG

6 NOVEMBER 2022

5 november 2006 - Licht over allen

Voorbereiding op Sibiu - Roemenië

De viering van Willibrordzondag is in ons land de opmaat ter voorbereiding op de derde Europese Oecumenische Assemblee die in september 2007 in Sibiu (Roemenië) gehouden wordt.

We willen ons laten inspireren door het motto van deze belangrijke oecumenische bijeenkomst van de kerken in Europa: Het licht van Christus schijnt over allen; hoop op eenheid en vernieuwing in Europa’. Het licht dat toekomst geeft is niet uit onszelf, maar uit Christus. Christus' licht heeft een grote eenvoud. Het dubbelgebod van de liefde tot God en de naaste is de bron van ons handelen als christenen en daarin ligt onze toekomst. De kerken in Europa staan samen voor de opdracht de werkelijkheid van Gods liefde uit te dragen, voor te leven en elkaar daarin te ondersteunen.

Download hier de preeksuggestie en de voorbeden voor de dienst op Willibrordzondag. De lezingen op Willibrordzondag zijn: Deut. 6,2-6, Heb. 7,23-28 en Mk. 12,28b-34.


 

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • peter zei Meer

  is er nog een oosters-orthodoxe kerk in amsterdam? ik werd in 1972 gedoopt door mgr Mar Serapion 2 weken geleden
 • peter zei Meer
  is er nog een oosters-orthodoxe kerk in amsterdam? ik werd in 1972 gedoopt door mgr Mar Serapion 2 weken geleden
 • fiona manuela zei Meer
  kan iemand mij vertellen hoe ik met nico sarot in contact kan komen, ik heb vroeger jaren met hem... zaterdag 18 maart 2023
 • Martin Los lid hoofd... zei Meer
  Mooie gedachtenis woensdag 18 januari 2023
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI