Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

De liefde van Christus

beweegt tot eenheid

en verzoening

WILLIBRORDZONDAG

6 NOVEMBER 2022

8 november 2009 - Getuigen van Christus

Wereldconferentie Edingburg

Bijna 100 jaar geleden werd in het Schotse Edinburgh de Wereldzendingsconferentie gehouden, die het begin markeerde van de moderne oecumenische beweging.

Een belangrijk inzicht van deze conferentie was dat zendingsgenootschappen niettegenstaande hun grote ijver om het Evangelie tot aan de uiteinden der aarde te brengen, feitelijk bijdroegen aan de voortplanting van de verdeeldheid tussen de kerken in andere delen van de wereld. Met andere woorden: de zending om het Evangelie te verkondigen werd behartigd door verdeelde kerken. Dit in tegenspraak met de opdracht van Jezus aan zijn leerlingen om de eenheid te bewaren (Joh. 17.21). Op initiatief van bisschop Charles Brent (1862-1929) van de Episcopaalse Kerk van de VS werd in 1927 de beweging voor Geloof en Kerkorde opgericht met het doel om de eenheid van de Kerk te bevorderen ten behoeve van een meer geloofwaardige missie van de Kerk. De missionaire dynamiek kan daarom in oecumenisch verband niet losgemaakt worden van het streven naar eenheid.

Met het thema ‘Getuigen van Christus’ sluiten we op Willibrordzondag aan bij de voorbereiding van het jubileum van deze Wereldzendingsconferentie dat in 2010 opnieuw in Edinburgh zal worden gevierd. De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang. Vanaf 2005 wordt gewerkt aan een netwerk voor de uitwisseling en samenwerking op het gebied van missie en zending. Dankzij de moderne technieken van internet, facebook en twitter is het mogelijk om wereldwijd direct te communiceren met mensen uit andere delen van de wereld. Op de site www.edinburgh2010.org/ is informatie te vinden over de thema’s en de vele activiteiten die in het kader van Edinburgh 2010 worden georganiseerd.

In vergelijking met honderd jaar geleden zijn er enkele belangrijke verschillen. Anders dan de conferentie in 1910 kiest Edinburgh 2010 voor een policentrische benadering. Het jubileum van de wereldzendingsconferentie wordt op vele plaatsen gevierd. Terwijl de conferentie in 1910 overwegend gedomineerd werd door de protestantse zendingsgenootschappen, komen de deelnemers aan Edinburgh 2010 uit alle kerkelijke tradities en confessies. Een derde belangrijk verschil dat Edinburgh 2010 zichtbaar zal maken, is dat het zwaartepunt in het wereldchristendom in de afgelopen eeuw naar het Zuiden verschoven is.

Wat is het doel van Edinburgh 2010? Op de bovengenoemde website worden zes doelstellingen genoemd. Onder andere de kerken gelegenheid geven om met elkaar te vieren wat God gedaan heeft voor de groei van de Kerk in de afgelopen honderd jaar en om in gezamenlijk gebed het getuigenis van de kerken in de 21e eeuw te bekrachtigen. Ook wil de conferentie met gebruikmaking van de moderne communicatietechnieken wereldwijd het gesprek over missie en zending tussen oude en nieuwe missieorganisaties op gang brengen en de samenwerking bevorderen.

De huidige ontwikkelingen in de Nederlandse oecumene sluiten hierbij goed aan. De missionaire opdracht staat bovenaan de oecumenische agenda. Het manifest ‘wij kiezen voor eenheid’ dat kort voor de zomer verscheen, wordt gekenmerkt door een nieuw missionair  elan. Eenheid en missie worden in dit manifest met elkaar verbonden waar staat:  ‘Wij kiezen voor eenheid, omdat er een gezamenlijke opdracht is: het evangelie te verkondigen en een levende kerk te zijn voor mensen van vandaag.’ Dat is ook de inzet op Willibrordzondag 2009.

Vanaf 15 september kunt u hier de preekschetsen van ds. J. van Pijkeren en drs. H. Berflo en de voorbede voor Willibrordzondag 2009 vinden. Voor teksten voor een kindernevendienst over thema 'Getuigen van Christus' kunt u de teksten gebruiken die ook voor de komende Week van Gebed voor de Eenheid zijn gemaakt. 

In november 2005 werd op initiatief van het Centraal Missie Beraad Religieuzen, het Nijmeegs Instituut voor Missiologie en twee communiteiten van de Kleine Zusters van Jezus in Nederland een studiedag gehouden over Charles de Foucauld - Missionaire presentie toen, nu en in de toekomst. Met toestemming van de uitgever publiceren we de teksten van deze waardevolle studiebijeenkomst.


 

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • Tom Buitendijk zei Meer
  Uitstekend initiatief. Niet alleen theologen maar ook inspirerende kerkleiders zijn ervoor nodig. En... vrijdag 26 januari 2024
 • Jan Schuiling zei Meer
  Dag Kees, een tip: kloosterdorpen en meer: pro-werelddorp.nl donderdag 25 januari 2024
 • keano zei Meer
  mooi vrijdag 19 januari 2024
 • Vasílis zei Meer
  Na een goede voorbereiding altijd. Zoek contact met een parochie en de betreffende priester. Kijk... donderdag 21 december 2023
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI