Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Slide background

"Zij waren

vriendelijk voor ons"

buitengewoon

naar Handelingen 28 vers 2

Week van Gebed voor de eenheid

19 t/m 26 januari 2020

2012 - Winnen met gevouwen handen

Polen

‘Wij zullen allemaal veranderd worden door de overwinning van onze Heer Jezus Christus’ (1 Korintiërs 15, 51 - 58). Dit  materiaal is voorbereid door vertegenwoordigers van de Rooms - Katholieke Kerk, de Orthodoxe Kerk, de Oud - Katholieke Kerk en de Protestantse kerken van Polen.

Na lange discussie werd gekozen voor een thema waarin de herscheppende kracht van het geloof in Christus zichtbaar wordt, in het bijzonder door het gebed om zichtbare eenheid van de Kerk, het Lichaam van Christus.

Kenmerkend voor de geschiedenis van Polen is de reeks nederlagen en overwinningen. Vele malen was Polen bezet,  verdeeld en onderdrukt door vijandige mogendheden. Het constante streven naar bevrijding uit de slavernij en het verlangen naar vrijheid hebben geleid tot belangrijke veranderingen.
Echter, waar overwinnaars zijn, zijn ook verliezers die niet kunnen delen in de vreugde van de winnaars.

De voorbereidingsgroep is dieper ingegaan op de betekenis van ‘winnen’ en  ‘verliezen’. Vooral ook omdat ‘overwinning’ zo vaak wordt opgevat op een triomfantelijke manier.  Maar Christus toont ons een heel andere weg.

In 2012 zal het Europese kampioenschap voetbal gehouden worden in Polen en Oekraïne. Voor velen is dat een teken van een ‘nationale overwinning’, want enkele jaren geleden was dat nog onvoorstelbaar. Tijdens het toernooi verwachten honderden miljoenen fans de overwinning van hun team, maar wie zal aan de verliezers denken?

Er zijn niet alleen verliezers in de sport, maar ook in het gewone leven komen verliezers voor. Door allerlei omstandigheden zijn er mensen die steeds verliezen lijden. Rivaliteit komt niet alleen in de sport voor, maar ook in de politiek, het zaken- en culturele leven en zelfs in de kerk.

Je merkt dat de vraag ‘wie is de belangrijkste’ (Marcus 9, 34) al duidelijk aanwezig is wanneer de leerlingen van Jezus daarover discussiëren in Marcus 9, de reactie van Jezus is eenvoudig: ‘Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar’ ( Marcus 9, 35). Overwinning komt door onderlinge hulp, en door zelfvertrouwen te geven aan mensen die, vergeten, buitengesloten zijn.
Voor christenen is het beste voorbeeld van deze dienstbaarheid Jezus Christus, zijn overwinning door de dood heen en zijn opstanding. Wij zoeken inspiratie voor ons geloofsleven in zijn handelen, onderwijzen, lijden, dood en opstanding. Dat wordt zichtbaar in sociale verbondenheid, in een geest van nederigheid, dienstbaarheid en trouw aan het evangelie. Toen Jezus wist dat zijn lijden en dood onontkoombaar waren, bad hij dat zijn leerlingen één zouden zijn opdat de wereld zou geloven. Deze overwinning is alleen mogelijk door omkering, bekering. We willen de overwinning bereiken door alle christenen te verenigen rond de dienst aan God en de naaste.
We bidden voor een zichtbare eenheid van de kerk. Wij – en de traditie waartoe wij behoren – ‘zullen veranderd worden’ naar het voorbeeld van Christus.
We hopen, dat de eenheid waar wij voor bidden, zal leiden tot vernieuwing van het kerkelijk leven. Dit opwindende perspectief vervult ons met enige vrees. De eenheid waar wij voor bidden is niet zo maar een vrijblijvende vriendelijkheid en samenwerking. Het vereist de bereidheid om af te zien van concurrentie.

We moeten ons voor elkaar open stellen, bereid zijn offers te brengen en van anderen te ontvangen, zodat we daadwerkelijk binnengaan in het nieuwe leven van Christus. Dat is de enige ware overwinning.

Er is plaats voor iedereen in Gods genade. Door zijn dood en opstanding zijn ‘winnen of verliezen’ niet meer van belang, ‘opdat ieder die in hem gelooft, in hem eeuwig leeft’ (Johannes 3, 15). Ook wij kunnen delen in zijn overwinning! Het is voldoende om in hem te geloven. Wij zullen ontdekken dat het dan gemakkelijker wordt door middel van het goede het kwade te overwinnen.
(Bron: Raad van Kerken Nederland)

Materiaal


 

Volledige Agenda > 

02
okt
Catharinakerk Den Bosch
Het Midden-Oosten wordt al jaren geteisterd door oorlog. Syrië en Irak zijn zwaar gehavende landen. De

06
nov
Mariënkroon Nieuwkuijk
Mgr. dr. Gerard de Korte, bisschop van ’s-Hertogenbosch en dr. Eric Bouter, protestants theoloog spreken

08
nov
De tijden zijn onzeker. Het valt niet te voorzien hoe het er in onze wereld over 50 jaar aan toe zal gaan.

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Iemand van Koptische... zei Meer
  —- Schreef:
  Ja zeker paus tawadros de 2e
  maandag 20 juli 2020
 • Lou Pinckaers zei Meer
  Mooi initiatief! maandag 11 mei 2020
 • Rene Heinrichs zei Meer
  Er is nog heel veel werk te doen. Mogen wij katholieken zichtbaarder worden in de bestrijding van... dinsdag 05 mei 2020
 • —- zei Meer
  Ja zeker paus tawadros de 3e vrijdag 27 maart 2020
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI