Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Slide background

"Zij waren

vriendelijk voor ons"

buitengewoon

naar Handelingen 28 vers 2

Week van Gebed voor de eenheid

19 t/m 26 januari 2020

2012 - Winnen met gevouwen handen

Polen

‘Wij zullen allemaal veranderd worden door de overwinning van onze Heer Jezus Christus’ (1 Korintiërs 15, 51 - 58). Dit  materiaal is voorbereid door vertegenwoordigers van de Rooms - Katholieke Kerk, de Orthodoxe Kerk, de Oud - Katholieke Kerk en de Protestantse kerken van Polen.

Na lange discussie werd gekozen voor een thema waarin de herscheppende kracht van het geloof in Christus zichtbaar wordt, in het bijzonder door het gebed om zichtbare eenheid van de Kerk, het Lichaam van Christus.

Kenmerkend voor de geschiedenis van Polen is de reeks nederlagen en overwinningen. Vele malen was Polen bezet,  verdeeld en onderdrukt door vijandige mogendheden. Het constante streven naar bevrijding uit de slavernij en het verlangen naar vrijheid hebben geleid tot belangrijke veranderingen.
Echter, waar overwinnaars zijn, zijn ook verliezers die niet kunnen delen in de vreugde van de winnaars.

De voorbereidingsgroep is dieper ingegaan op de betekenis van ‘winnen’ en  ‘verliezen’. Vooral ook omdat ‘overwinning’ zo vaak wordt opgevat op een triomfantelijke manier.  Maar Christus toont ons een heel andere weg.

In 2012 zal het Europese kampioenschap voetbal gehouden worden in Polen en Oekraïne. Voor velen is dat een teken van een ‘nationale overwinning’, want enkele jaren geleden was dat nog onvoorstelbaar. Tijdens het toernooi verwachten honderden miljoenen fans de overwinning van hun team, maar wie zal aan de verliezers denken?

Er zijn niet alleen verliezers in de sport, maar ook in het gewone leven komen verliezers voor. Door allerlei omstandigheden zijn er mensen die steeds verliezen lijden. Rivaliteit komt niet alleen in de sport voor, maar ook in de politiek, het zaken- en culturele leven en zelfs in de kerk.

Je merkt dat de vraag ‘wie is de belangrijkste’ (Marcus 9, 34) al duidelijk aanwezig is wanneer de leerlingen van Jezus daarover discussiëren in Marcus 9, de reactie van Jezus is eenvoudig: ‘Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar’ ( Marcus 9, 35). Overwinning komt door onderlinge hulp, en door zelfvertrouwen te geven aan mensen die, vergeten, buitengesloten zijn.
Voor christenen is het beste voorbeeld van deze dienstbaarheid Jezus Christus, zijn overwinning door de dood heen en zijn opstanding. Wij zoeken inspiratie voor ons geloofsleven in zijn handelen, onderwijzen, lijden, dood en opstanding. Dat wordt zichtbaar in sociale verbondenheid, in een geest van nederigheid, dienstbaarheid en trouw aan het evangelie. Toen Jezus wist dat zijn lijden en dood onontkoombaar waren, bad hij dat zijn leerlingen één zouden zijn opdat de wereld zou geloven. Deze overwinning is alleen mogelijk door omkering, bekering. We willen de overwinning bereiken door alle christenen te verenigen rond de dienst aan God en de naaste.
We bidden voor een zichtbare eenheid van de kerk. Wij – en de traditie waartoe wij behoren – ‘zullen veranderd worden’ naar het voorbeeld van Christus.
We hopen, dat de eenheid waar wij voor bidden, zal leiden tot vernieuwing van het kerkelijk leven. Dit opwindende perspectief vervult ons met enige vrees. De eenheid waar wij voor bidden is niet zo maar een vrijblijvende vriendelijkheid en samenwerking. Het vereist de bereidheid om af te zien van concurrentie.

We moeten ons voor elkaar open stellen, bereid zijn offers te brengen en van anderen te ontvangen, zodat we daadwerkelijk binnengaan in het nieuwe leven van Christus. Dat is de enige ware overwinning.

Er is plaats voor iedereen in Gods genade. Door zijn dood en opstanding zijn ‘winnen of verliezen’ niet meer van belang, ‘opdat ieder die in hem gelooft, in hem eeuwig leeft’ (Johannes 3, 15). Ook wij kunnen delen in zijn overwinning! Het is voldoende om in hem te geloven. Wij zullen ontdekken dat het dan gemakkelijker wordt door middel van het goede het kwade te overwinnen.
(Bron: Raad van Kerken Nederland)

Materiaal


 

Volledige Agenda > 

22
mrt
Utrecht
Dynamiek Stichting voor Cultuurhistorisch Onderzoek organiseert: Reis door licht en duisternis - Het mysterie van

08
mei
Den Bosch
Het Midden-Oosten wordt al jaren geteisterd door oorlog. Syrië en Irak zijn zwaar gehavende landen. De

10
mei
In het christelijk Oosten staan liturgie en spiritualiteit sterk in het teken van de verrijzenis. Een

05
juli
Utrecht
Wil je meer weten over oud-katholieke theologie? Ook in 2020 is er een summerschool “Old Catholic

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Geert van Dartel zei Meer
  De weggevallen zin is weer teruggekeerd. zondag 19 januari 2020
 • Idelette Otten zei Meer
  Onderaan pag. 47 is een zin weggevallen, nl.
  - van de Hervormde Kerk bleek te zijn en de termen... vrijdag 03 januari 2020
 • Geert van Dartel zei Meer
  Kunt u dat toelichten? woensdag 18 december 2019
 • ANONIEM zei Meer
  er zitten veel fouten in! dinsdag 26 november 2019
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI