Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Zomercolumns 

strand

Dit jaar start de vereniging met het aanbieden van wekelijkse zomercolumns. In deze periode, waarin voor velen de vakantie valt met mogelijk een verblijf in het buitenland, willen we met deze zomercolumns het buitenland naar Nederland brengen.

Dat doen we door Nederlandse theologen en kerkelijk werkers die elder werkzaam zijn aan het woord te laten over de oecumene in het land waar zij verblijven. De komende weken zullen hiertoe bijdragen geplaatst worden uit El Salvador, Libanon, Duitsland, Oostenrijk, Engeland, België, Palestina, Sudan, Filippijnen, Ierland, Frankrijk en Polen.

Het persoonlijke karakter van deze bijdragen geeft een concreet inkijkje in het werk en het leven van de auteurs en biedt zo een helder en aansprekend beeld van de oecumene in de landen waar zij verblijven.

Wij wensen u veel leesplezier!

Einführung in die Ökumene in Süd-Korea

Michael ShinNach dem Ergebnis der Volkszählung 2015 sind 43,9 % der gesamten Bevölkerung von knapp 50 Millionen in Süd-Korea religionszugehörig. 19,7 % der Koreanerinnen (9,6 Millionen) sind Protestanten, 15,5 % (7,6 Millionen) Buddhisten, 7,9 % (3,8 Millionen) Katholiken und 0,8 % (360.000) gehören anderen Religionen an. Die Geschichte der protestantischen Kirchen in Korea begann ziemlich spät mit der Ankunft der ersten zwei Missionare aus den USA im Jahr 1885. Trotz der kurzen Geschichte haben die Protestanten innerhalb von 130 Jahren mit ihrem Einsatz in der Ausbildung und der Verkündigung des Evangeliums einen beachtlichen Missionserfolg erzielt.

Lees meer...

Ecumenical remembrance in the U.S.A.

Ed in Lecture 2How is the quincentennial anniversary in 2017 of the Protestant Reformation and the subsequent Catholic Reform being remembered in the U.S.A.? Personally speaking, evidence that it is being remembered in a variety of ways is found in the several remembrances to which I have been invited to participate. With the aim of ecumenical reconciliation, which is the restoration of unity among all Christians, it is being remembered through ecclesial repentance, involving an examination of conscience for taking mutual responsibility for the division among Christians; spiritual re-orientation, recognizing that we are brothers and sisters in Christ, who have a common cause in the Gospel, and, last but not least, theological re-thinking.

Lees meer...

Oecumene op het slagveld

Picture20Van20Saane NasrallahDe kerken van het Midden-Oosten lijken momenteel wel medische troepen in oorlogstijd. De regio wordt verscheurd door machtstrijd en geweld en sommige landen zijn letterlijk in slagvelden veranderd. Kwetsbare groepen, zoals kinderen, worden zwaar getroffen door het geweld. Aan natuurbescherming komen overheden en andere groepen al helemaal niet toe, zoals de nijpende watercrisis laat zien. Wat is de roeping van de kerken in deze situatie? Hoe werken zij samen? Komen ze nog aan reflectie toe? Of is het vooral pompen of verzuipen?

Lees meer...

De oecumenische situatie in de Cariben

caribisch gebiedHet Caribisch gebied strekt zich uit van de Bahama's in het noorden tot Suriname, Guyana en Frans-Guyana (Cayenne) op het Zuid-Amerikaanse vasteland, en van Barbados in het oosten naar Belize in Midden-Amerika in het westen. De gemeenschappelijke identiteit van de regio is gebaseerd op geografische kenmerken, alsmede op een gedeelde geschiedenis van het kolonialisme, uitbuiting en verzet tegen buitenlandse overheersing, en op een gemeenschappelijk cultureel bewustzijn.

Lees meer...

Bangladesh - oecumene als tegenwicht tegen fundamentalisme en onverdraagzaamheid

Komol KhanIt needs some initial clarifications before reporting on the ecumenical movement in Bangladesh. The reality of Christianity and its practices in Bangladesh is always very challenging due to other existing religions especially Islam, geographical or environmental and economic realities. Bangladesh is a beautiful country on the delta of the Ganges and Brahmaputra. The land of 147,570 sq. km. carved out of a thousand rivers, is a very small place for an impressive population of almost 170 million people.

Lees meer...

Zomercolumn: 'don't be a couch potato'

LogoVan 20 juli tot en met 2 augustus vond de WJD-reis van het bisdom Haarlem-Amsterdam plaats. Vanuit het bisdom hebben ongeveer 120 jongeren deelgenomen bestaande uit een voorprogramma en de WJD zelf. De busreis begon op station Amsterdam-Sloterdijk. Na de zegen zijn de jongeren op weg gegaan voor een 14 uur durende reis met onderweg een viering.

Lees meer...

Zomercolumn: Is de WJD een pelgrimage?

LogoDe wereld jongeren dagen vormen een bijzondere reis. Er is veel te doen, veel te zien, er zijn veel mensen te spreken en nieuw eten te proeven. Maar de reis is ook van katholieke aard en dus is het méér dan een leuke reis. De vraag is of je het als pelgrimage kunt beschouwen of niet. Is het daar wel geschikt voor? Ik vind van wel, maar denk ook dat dit voor ieder anders is.

Lees meer...

Zomercolumn: Écht met de wereldkerk onderweg!

LogoPelgrimeren in de 21e eeuw, dát is wat de Wereldjongerendagen in de kern is. Net als in voorbije eeuwen als individu op pad gaan, je huis en haard, je comfortzone voor een tijdje in te ruilen voor een bestaan onderweg.

Lees meer...

Zomercolumn: WJD & pelgrimage

LogoWaarom ga je mee naar de WJD? Deze vraag werd me voor de reis geregeld gesteld. Als jongerenwerker is het niet vreemd om mee te gaan naar de WJD, maar toch zijn er genoeg redenen om niet mee te gaan. Menigeen twijfelt vooraf of een WJD reis nou echt bijzonderder is dan een “gewone” vakantie. Toch blijft de WJD trekken. Het is bekend dat heiligdommen, kloosters en andere bijzondere religieuze plekken een aantrekkingskracht hebben op mensen van overal vandaan. Ze hebben een soort aantrekkingskracht waar je moeilijk woorden aan kan koppelen.

Lees meer...

Zomercolumn: Pelgrimage van gerechtigheid en vrede - Hoe ver zijn we?

WCCOnlangs mocht ik deelnemen aan de bijeenkomst van Het Centraal Comité van de Wereldraad van Kerken in Trondheim in Noorwegen. Dit bestuursorgaan van de Wereldraad komt eens in de twee jaar bij elkaar. Dit was dus de eerste keer sinds de Assemblee in Busan in 2013 waar wij als kerken en gelovigen werden opgeroepen om samen op weg te gaan in een Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede. Dus hoe staat het ermee?

Lees meer...

Volledige Agenda > 

02
okt
Catharinakerk Den Bosch
Het Midden-Oosten wordt al jaren geteisterd door oorlog. Syrië en Irak zijn zwaar gehavende landen. De

06
nov
Mariënkroon Nieuwkuijk
Mgr. dr. Gerard de Korte, bisschop van ’s-Hertogenbosch en dr. Eric Bouter, protestants theoloog spreken

08
nov
De tijden zijn onzeker. Het valt niet te voorzien hoe het er in onze wereld over 50 jaar aan toe zal gaan.

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Iemand van Koptische... zei Meer
  —- Schreef:
  Ja zeker paus tawadros de 2e
  maandag 20 juli 2020
 • Lou Pinckaers zei Meer
  Mooi initiatief! maandag 11 mei 2020
 • Rene Heinrichs zei Meer
  Er is nog heel veel werk te doen. Mogen wij katholieken zichtbaarder worden in de bestrijding van... dinsdag 05 mei 2020
 • —- zei Meer
  Ja zeker paus tawadros de 3e vrijdag 27 maart 2020
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI