Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Syrië - spiegel van menselijkheid

DSC01180 1024x683Op vrijdag 22 februari jl. hield mgr. Antoine Audo, de Chaldeeuws-katholieke bisschop van Aleppo in Syrië, in de Mozes en Aäronkerk van de Gemeenschap van Sant’Egidio in Amsterdam een lezing over de situatie van de kerk in Syrië tijdens de oorlog en de hoop op vrede. Na afloop van de lezing nam hij deel aan het gebed voor de vrede van Sant’Egidio, waarin gebeden werd voor alle landen waar oorlog is. Onder dit bericht vindt u de link naar de lezing van Mgr. Antoine Audo alsook links naar publicaties over zijn bezoek aan Nederland.

In zijn lezing stond mgr. Audo stil bij de vele slachtoffers van de oorlog (hij noemde onder meer de in Homs vermoorde Nederlandse pater Frans van der Lugt en zijn ontvoerde collega-bisschoppen van Aleppo) en ging hij in op de oorzaken van de oorlog, zowel op lokaal, regionaal als internationaal niveau. Ook sprak hij over liefdadigheid en hulp als enige weg naar hoop en meer openheid. Christenen zijn zich meer bewust van de betekenis van hun aanwezigheid in het land en vinden nieuwe moed om moslims gelijkwaardig tegemoet te treden. En ook veel moslims hebben een ander beeld gekregen van de christenen, bijvoorbeeld wanneer zij door christelijke hulporganisaties geholpen werden.

De weg van de liefde en de dialoog

DSC01103 1024x683De toekomst van Syrië en van de christenen in Syrië hangt volgens de bisschop van Aleppo af van het antwoord dat de wereld geeft op de situatie in het geteisterde land. Hij citeerde paus Franciscus, die meermaals gesproken heeft over de oorlog in Syrië als een wereldoorlog op het grondgebied van één natie. De bisschop wees op het gevaar van het beeld van de oorlog in Syrië als een zuiver religieus gemotiveerde oorlog. In plaats van in die verleiding te vallen, moeten steeds weer situaties en kansen gecreëerd worden voor dialoog en vrede. In de eerste plaats door als christenen samen, in oecumenische dialoog, het goede nieuws te verkondigen: “ook jij bent Gods welbeminde zoon of dochter.” En in de tweede plaats door met moslims te zoeken naar wegen om samen burgers te worden van één land. Hij haalde een treffend voorbeeld aan van een moslimman die, wachtend op een voedselpakket van de Caritas, de bisschop zag langslopen en uitriep: “Nu weten we wie de christenen zijn. Ze zijn puur goud, niet nep!”

Het belang van families

Tot slot benadrukte de bisschop het belang van de familie. In Syrië vormt de familie de kern van het sociale weefsel in de samenleving. Dat is een waarde van diepe betekenis die het land niet mag opgeven. De familie vormt in het land (en ver daarbuiten met familieleden in de diaspora) een structuur van solidariteit die hoop biedt voor de toekomst. Het familiale weefsel moet versterkt worden, zodat jonge mensen weer een thuis kunnen creëren en zo kunnen bijdragen aan de opbouw van de sociale structuur van het verscheurde land.

Na de lezing bleven vele aanwezigen om deel te nemen aan het gebed van de vrede, dat Sant’Egidio in alle gemeenschappen wereldwijd maandelijks bidt en waarin vandaag in het bijzonder werd gebeden voor vrede in Syrië. Tevens was er gelegenheid voor Syriërs uit Nederland en België om de bisschop uit Aleppo persoonlijk te groeten. 

Documentatie bezoek mgr. Antoine Audo sj aan Nederland

Lezing van mgr. dr. Antoine Audo sj Syrië, spiegel van menselijkheid: Nederlands; English

Impressie van de bijeenkomst in de Mozes en Aäronkerk op NPO1: 08.00 - 08.30 Fragment 16.34 - 21.30

Webberichten: RK Kerk; Katholieke Vereniging voor Oecumene; Konferentie Nederlandse Religieuzen; Katholiek Nieuwsblad ; Nederlands Dagblad

Interview met Francesco Paloni in Katholiek Nieuwsblad

interview met Emy Jansons van katholiekleven.nl

(Bericht en foto's zijn met lichte bewerking overgenomen van Sant'Egidio) 

 

Volledige Agenda > 

08
nov
Grote Kerk in 's-Hertogenbosch
Op 1 oktober 1994 kwam Geert van Dartel als secretaris in dienst van de Sint Willibrordvereniging. Met

10
nov
Oecumene is een kostbare gave aan én opdracht in de 21e eeuw. Sinds het midden van de 20e eeuw is in de

12
nov
Nieuwe Gracht 61 Utrecht
4 studiemiddagen Als God renoveert. Gelooft u dat het kan? Een bloeiende parochiegemeenschap waarin mensen van alle leeftijden en achtergronden

12
nov
Nieuwe Gracht 61 Utrecht
4 studiemiddagen Als God renoveert. Gelooft u dat het kan? Een bloeiende parochiegemeenschap waarin mensen van alle leeftijden en achtergronden

25
nov
PTHU zaal VU
Klimaat en geloof. Hoe gaat dat samen? Daarover gaat het tijdens de Dom Hélder Câmaralezing 2019. Wat

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Martin de Bruijn zei Meer
  Helaas is dat hoogkruis niet gebaseerd op een historisch betrouwbaar kroniekbericht (zie hierover... 1 week geleden
 • Teun van der Leer zei Meer
  Dank je wel Geert voor je heldere reactie. woensdag 04 september 2019
 • Marcel Poorthuis zei Meer
  Dat het de redactie niet is opgevallen zegt al heel wat over die 'spirituele oecumene'!
  Iets anders... dinsdag 27 augustus 2019
 • Idelette Otten zei Meer
  Waarde Geert
  ‘Waar het gesprek over zou moeten gaan’.
  Nieuwsgierig begon ik te lezen. Maar... maandag 26 augustus 2019

 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI