Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Unieke coalitie steunt Kerk in Syrië en Irak

campagne logo syrie en irak 200x191Kerken, christelijke en algemene organisaties in Nederland slaan de handen ineen in een unieke coalitie, die campagne voert onder het motto: ‘Hoop voor de kerk in Syrië & Irak’. Zij reageren daarmee op de immense humanitaire ramp die plaatsvindt in Syrië en Irak. Christenen en andere minderheden worden in hun voortbestaan bedreigd. Mensen die het vege lijf willen redden slaan op de vlucht. Een eeuwenoude cultuur op de plek waar de historische wortels van het christendom liggen wordt uitgewist.

Geert van Dartel (directeur van de Katholieke Vereniging voor Oecumene), Wimco Ester (coördinator advocacy van Open Doors) en Klaas van der Kamp (algemeen secretaris van de Raad van Kerken) gaven dinsdag 2 februari een toelichting op de campagne die loopt van 1 februari tot 1 juni 2016. Doel van de campagne is om kerken, bevolking en politiek te stimuleren in te zien dat de blijvende christelijke presentie in Irak, Syrië en de omringende landen belangrijk is zowel nu als in de toekomst. ‘De kwaliteit van een beschaving hangt in belangrijke mate af van de ruimte die je biedt aan minderheden’, aldus één van de woordvoerders. 

Nood en HoopIraq 2014 child tent cross 400x267

In deze campagne proberen kerken en organisaties de nood en de hoop van de kerk in Syrië en Irak onder de aandacht te brengen van een breed publiek. De actie is geslaagd als er in de kerken, bij de bevolking en bij de politiek meer betrokkenheid ontstaat bij de situatie van christenen en andere kwetsbare minderheden in Irak en Syrië; en als omgekeerd de mensen in die landen meer besef krijgen van de betrokkenheid vanuit de Nederlandse samenleving bij hun inzet en leven. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in concrete bemoedigings- en gebedsacties.

Brede coalitie

De campagne is geïnitieerd door Missie Nederland en de Raad van Kerken in Nederland en wordt gedragen door de volgende deelnemers: Open Doors, Bisschoppelijke Vastenactie, KerkinActie, Katholieke Vereniging voor Oecumene, SKIN, Instituut voor Oosters Christendom en Konferentie van Nederlandse Religieuzen; Kerken die aan de campagne meedoen zijn: de Protestantse Kerk in Nederland, Rooms-Katholieke Kerk in Nederland, Algemene Doopsgezinde Sociëteit, Remonstrantse Broederschap, Evangelische Broedergemeente in Nederland, Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers), Syrisch-Orthodoxe Kerk in Nederland, Leger des Heils, Anglicaanse Kerk in Nederland, Koptisch Orthodoxe Kerk, Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, Orthodoxe Kerk in Nederland, Basisbeweging van Kritische Groepen en Gemeenten in Nederland, Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten, Vrijzinnigen Nederland.

Meer informatie op www.hoopvoordekerkinsyrieenirak.nl en de websites van de deelnemers.

 

Deelnemende partijen

 RaadVanKerken MissieNederland  KerkInAktie 
 VastenAktie OpenDoors  KVvO 
 Skin IVOC  KNR 

 

foto: vluchtelingenkamp in Irak (Open Doors)

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • Tom Buitendijk zei Meer
  Uitstekend initiatief. Niet alleen theologen maar ook inspirerende kerkleiders zijn ervoor nodig. En... 4 weken geleden
 • Jan Schuiling zei Meer
  Dag Kees, een tip: kloosterdorpen en meer: pro-werelddorp.nl 4 weken geleden
 • keano zei Meer
  mooi vrijdag 19 januari 2024
 • Vasílis zei Meer
  Na een goede voorbereiding altijd. Zoek contact met een parochie en de betreffende priester. Kijk... donderdag 21 december 2023
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI