“Doof de Geest niet uit” – vertaling eindrapport zesde dialoog katholieken en pinksterchristenen

Katholieken en pinksterchristenen zijn al vanaf 1972 op hoog niveau met elkaar in dialoog over zaken van gemeenschappelijk belang. In dit boekje bieden we u de Nederlandse vertaling aan van de zesde internationale dialoogronde tussen vertegenwoordigers van de Rooms-Katholieke Kerk en van een aantal klassieke Pinksterkerken.

De zesde dialoogronde (2011-2015) ging onder het motto “Doof de Geest niet uit” (1 Tess. 5,19) over de betekenis van charisma’s en geestesgaven in de zending en het leven van de Kerk. In het bijzonder komen aan de orde profetie, genezing en de onderscheiding van geesten.

“Doof de Geest niet uit” is een studie-document. Met het oog op een brede discussie over het rapport hebben de opdrachtgevers toestemming gegeven voor de publicatie ervan. Het is geen gezaghebbende verklaring van de Katholieke Kerk of van een van de Pinksterkerken die aan de dialoog hebben deelgenomen. De Nederlandse vertaling wordt aangeboden in de hoop dat deze tekst in brede kring zal worden gelezen en besproken.