Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Pokrof 2006-1

Jaargang 53 Nummer 1

Pater Thomas Pott uit Chevetogne ziet een grote uitdaging in de hedendaagse vragen rond het priesterschap. “De crisis van het priesterschap betreft […] niet alleen het ‘gewijde priesterambt’ maar ook, en misschien zelfs vooral, het ‘algemeen priesterschap’ van de gelovigen.” In het westen wordt veel gesproken over de plaats van de priester binnen de geloofsgemeenschap. Dit artikel biedt een eigen insteek vanuit de Byzantijnse traditie.
In België interviewde Daphne van Roosendaal bisschop Athenagoras, een prominente orthodox van ‘autochtoon’ Vlaamse origine. “Daarom kun je als brug dienen”, zei hem bisschop - thans Oecumenisch Patriarch - Bartholomeos, toen hij hem tot diaken wijdde en hem zijn huidige naam gaf.
Manon de Courten sprankelt van enthousiasme voor Rusland en de Russische filosoof Solovjov, zo laat zij blijken in haar gesprek met Leo van Leijsen. In deze Pokrof extra aandacht voor ontmoetingen met mensen en oosterse kerken op reis. Ad van der Helm ging naar Georgië en vertelt ons over de kerk en samenleving daar. Met pater Johan Meijer reizen we mee naar Oost-Slowakije en we krijgen iets te zien van het kerkelijk leven in het land ruim vijftien jaar na de val van het communisme. In Moskou neemt Wil van den Bercken ons mee langs enkele van de ‘veertig maal veertig’ middeleeuwse kerken van de stad; het is de tweede aflevering van het Orthodox Kerkenpad. |
In de nieuwspagina’s wordt u kort geïnformeerd over gebeurtenissen in oosterse kerken in de laatste tijd.
In deze overgangstijd in het liturgische jaar tussen de kerstkring en de paascyclus staat prominent het feest van de Opdracht des Heren in de Tempel op 2 februari. Een moderne icoon en een liturgische tekst uit de Maronietische traditie doen ons daar even bij stilstaan.

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • Maarten de Boer zei Meer
  het dopen als baby is nergens terug te vinden in de bijbel. Het proces van sterven en opstaan in... 2 weken geleden
 • Maarten de Boer zei Meer
  ekklesia21.weebly.com 2 weken geleden
 • emma zei Meer
  hoii ik ben als baby katholiek gedoopt nu sinds anderhalf jaar ben ik bekeerd naar orthodox kan ik... zondag 13 augustus 2023
 • Astrid zei Meer
  Zijn jullie ook duurzaam? Bijvoorbeeld ook in groene energie investeren? maandag 19 juni 2023
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI