Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Perspectief 2023-61

Perspectief 2023 61 banner

Download hier: Perspectief_2023-61.pdf

In dit - door omstandigheden helaas vertraagde - nummer van Perspectief vindt u allereerst de schriftelijke versie van bij verschillende gelegenheden gehouden lezingen die op de een of andere manier voor het thema 'oecumene' relevant zijn.

Allereerst de Dom Hélder Câmaralezing in contextuele bijbelinterpretatie, die de Oekraïnse theoloog Fyodor Raychynets, verbonden aan het Ukrainian Evangelical Theological Seminaryen pastor van een gemeente in Boetsja, op 3 november 2022 aan de Vrije Universiteit hield. Het thema was 'De Bijbel in de oorlog'. Hiermee speelde de lezing ook in op de religieuze kant van de oorlog. Kort daarvoor had president Poetin de 'desatanisatie' van Oekraïne aangekondigd. Daarmee werd het nog duidelijker dat de oorlog zowel militair als ook ideologisch, op een perverse manier zelfs 'spiritueel' gevoerd wordt. Oekraïense christenen grijpen daarbij terug op de Schrift en proberen zo inspiratie voor hun verzet te vinden, maar zonder net zo te worden als de agressor die zich immers ook op het Christendom beroept. Hoe dit in zijn werk gaat, valt in de tekst van de lezing te lezen.

Het perspectief van Raychynets daagt Nederlandse christenen en theologen uit om ook te worstelen met Jezus' woorden uit de Bergrede. Zijn voorbeeld laat zien dat het mogelijk is om deze woorden serieus te nemen en zo recht te doen aan de waardigheid van het Oekraïense volk en aan het verlangen om in alle mensen een naaste te vinden. Daarbij stelde Raychynets ook de vraag of Nederlandse kerken hun stem als naaste van Oekraïne wel genoeg laten horen. Is er geen duidelijker geluid mogelijk dan er tot dusver klonk?

De Dom Hélder Câmaralezing is een initiatief van het Centrum voor Contextuele Bijbelinterpretatie (PThU/VU) in samenwerking met Kerk in Actie en het Arminiusinstituut. Naast de hoofdlezing van Fyodor Raychynets verzorgden krijgsmachtspredikant dr. Hannah Nováková en bijbelwetenschapper prof. dr. Klaas Spronk reacties op de lezing. Ook deze reacties treft u in dit nummer aan.

Daags na de Dom Hélder Câmaralezing aan de VU nam drs. Geert van Dartel na een dienstverband van bijna 30 jaar afscheid als secretaris van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Hij deed dit tijdens een studiemiddag die was gewijd aan 'Uitdagingen voor de oecumene in Europa.' Van de lezingen die tijdens deze studiemiddag werden gehouden publiceren wij hier de voor publicatie bewerkte lezing van Marcel Sarot. Omdat de andere bij die gelegenheid gehouden lezingen uiteindelijk niet beschikbaar kwamen voor publicatie in Perspectief, zijn wij verheugd dat wij hier een andere, thematisch verwante lezing mogen publiceren: de Nederlandse vertaling van een lezing die Margriet Gosker heeft gehouden aan de Pázmány Péter Catholic University in Hongarije. In het Engels is deze lezing verschenen als: Margriet Gosker, 'Prayer is at the heart of ecumenism. My ecumenical pilgrimage with as guide: I am a friend of all who serve the Lord', in: Mihály Kránitz (ed.), Two Centuries of the search for Christian Unity in Hungary: Lectureson the aims of Christian Unity [Ut Unum Series 1], Budapest 2023, 24-45.

Wij wensen U veel leesplezier!

Peter-Ben Smit en Marcel Sarot

 

Download hier: Perspectief_2023-61.pdf

Perspectief 2023 61 cover

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • Ben Zwartjes zei Meer
  Rob, kan ik jou bellen? Ben Zwartjes. 3 weken geleden
 • Henk ten Voorde zei Meer
  Fijn dat Perspectief weer een vervolg heeft gekregen. Wel jammer dat nummer 61 niet als bladerboek... zaterdag 13 april 2024
 • Tom Buitendijk zei Meer
  Uitstekend initiatief. Niet alleen theologen maar ook inspirerende kerkleiders zijn ervoor nodig. En... vrijdag 26 januari 2024
 • Jan Schuiling zei Meer
  Dag Kees, een tip: kloosterdorpen en meer: pro-werelddorp.nl donderdag 25 januari 2024
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI