Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Overeen 2024-52 Biddend bijeen

 

pdfDownload Overeen 2024-52

“Christus, zie om naar uw familie. Wij smeken u de hunkering te lenigen van wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid,” bad de orthodoxe patriarch van Jeruzalem Theophilus  III indringend tijdens Together: Samenkomst van Gods Volk, een week voor de grote aanslag van Hamas op Israël die de verschrikkelijke grondoorlog in de Gazastrook inluidde. In deze Overeen blikken we terug op de hoopvolle ervaring die we als vereniging samen met 40 jongeren uit verschillende kerken hebben opgedaan en vragen we aandacht voor de tragische situatie van christenen in het Heilige Land. Op de Zondag voor de Oosterse Kerken op 28 april 2024 staat hun worsteling om een teken van vrede te zijn temidden van oorlog en geweld centraal.

Dankzij ons gemeenschappelijkdankzij ons gemeenschappelijkdoopsel in Christus zijn we al verenigden kunnen we veel samendoen.Wanneer dit zichtbaar wordt, zoals hetgeval was op 30 september, wordt ereen precedent geschapen waar wij nietachter kunnen terugkeren. Theologen,kerkleiders en het volk van God moetende consequenties trekken. Wat betekenthet als ze allemaal samen voorhet Kruis staan? Wat betekent het alsze allemaal samen naar het Woordvan God luisteren? En misschien nogbelangrijker, wat betekent het voor dewederzijdse ambtserkenning wanneertwintig leiders van verschillende Kerkensamen een vergadering kunnenzegenen?

Broeder Matthew, prior van Taizé op p. 3.

 

‘Het is niet‘Het is nietgemakkelijk, zelfs voor de christenen,om in een situatie van grote verdeeldheidte verkeren waar iedereengeacht wordt partij te kiezen.

Kardinaal Pizzaballa, Latijnse Patriarch van Jeruzalem op p. 7.

 

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • Ben Zwartjes zei Meer
  Rob, kan ik jou bellen? Ben Zwartjes. 3 weken geleden
 • Henk ten Voorde zei Meer
  Fijn dat Perspectief weer een vervolg heeft gekregen. Wel jammer dat nummer 61 niet als bladerboek... zaterdag 13 april 2024
 • Tom Buitendijk zei Meer
  Uitstekend initiatief. Niet alleen theologen maar ook inspirerende kerkleiders zijn ervoor nodig. En... vrijdag 26 januari 2024
 • Jan Schuiling zei Meer
  Dag Kees, een tip: kloosterdorpen en meer: pro-werelddorp.nl donderdag 25 januari 2024
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI