Zand en stenen – Gedichtencyclus op weg naar Pasen

Zand en Stenen

De brute aanslagen op 7 januari 2015 in Parijs leidden in Frankrijk en wereldwijd tot een golf van verbijstering en protest. Op allerlei manieren hebben mensen dit protest individueel en gezamenlijk tot uitdrukking gebracht. Diaken Rob van Uden, tevens bestuurslid van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, koos een bijzondere vorm. Hij schreef bij de lezingen van de zondagen van de veertigdagentijd een cyclus van zeven gedichten. Ook ontwierp hij daarbij een symbolische schikking die in de veertigdagentijd geleidelijk kan worden opgebouwd. De publicatie Zand en Stenen bieden we aan als liturgisch project voor de komende veertigdagentijd op weg naar Pasen.

 

 

Liturgisch project

Zand en Stenen is een liturgisch project voor de veertigdagentijd en Pasen. Tijdens deze zondagen wordt een symbolische schikking opgebouwd. De elementen van de schikking zijn ontleend aan de lezingen en/of aan de liturgische teksten van de betreffende zondag.

De voorganger kan de kerkgangers attenderen op de symbolische schikking en sprekend over de gebruikte symbolen de thematiek van de zondag inleiden.

Wanneer de voorganger heel kort de lezingen aanduidt, kan hij afsluiten met het bijpassende gedicht. Er kan echter ook voor gekozen worden om het gedicht een plaats in de preek te geven, of juist aan het eind van de viering. Het is echter goed om duidelijk te maken dat het gedicht en de symbolische schikking bij elkaar horen.

Bij elke zondag is een gedicht geschreven dat bij de opening van de viering kan worden gelezen.

De gedichten

De zeven gedichten zijn geschreven in samenhang met de symbolische schikking en in samenhang met de lezingen van deze periode. De gedichten werden geschreven ná de aanslagen in Parijs van 7 januari 2015. In de gedichten zijn verwijzingen naar deze aanslagen, naar de reacties in Parijs en elders, naar de spotprenten.

De gedichten werden voor het eerst voorgedragen in de Bibliotheek van Breda op de Dag van de Poëzie, 29 januari 2015. Eind februari verschijnen de gedichten in het digitale tijdschrift Brabant Cultureel/literair, Tijdschrift voor Kunst, Cultuur en Literatuur (http://www.cubra.nl/specialebijdragen/BrabantCultureel/).

Publicatie

De gedichten publiceren we tegen de achtergrond van bewerkte foto’s van de gebeurtenissen in Parijs. Daardoor wordt de dramatische lading van de gedichten versterkt.

In deze bijzondere uitgave zijn ook de Bijbelteksten van de zondagen van de veertigdagentijd integraal opgenomen. Daarbij is gebruik gemaakt van de NBV (2004).

In deze publicatie is onder de knop ‘Opslaan’ een A5-boekje te downloaden.