Studiedag over iconen als Evangelieverkondiging, 28 maart

22 icoon aankondiging bij studiedag 28 maart

Op zaterdag 28 maart vindt in Hernen (bij Nijmegen) op het kasteel een studiedag plaats onder de titel «Heden: de Blijde Boodschap van vreugde!» Iconen als eigentijdse geloofsverkondiging.
Drie icoonschilders uit Nederland en Vlaanderen, orthodox en katholiek, verzorgen zowel (achter elkaar) een lezing als (alle drie gelijktijdig) een workshop/meditatie in een spannend dagprogramma.

Aan het woord komen op 28 maart de icoonschilders Geert Hüsstege, Ioanna Bannink en Joris van Ael. De dag is voor schilders en niet-Unknown painter Luke Paints the Icon of the Mother of God Hodegetria WGA23494schilders, kenners en niet-kenners, kortom voor iedereen die gefascineerd is door iconen als ‘verbeelding’ van Gods onuitsprekelijk en onafbeeldbaar Mysterie.

Samenwerking

De dag is een samenwerking tussen het atelier Hüsstege Iconen, de Katholieke Vereniging voor Oecumene en de A.A. Brediusstichting. Van deze instellingen willen, samen met de icoonschilders, respectievelijk Angelique Hüsstege-Schilder, Geert van Dartel, Leo van Leijsen en Victoria van Aalst de studiedag tot een geslaagde dag voor u maken.

Spannend programma

Er is door hen een gevarieerd en spannend programma samengesteld. Dit programma vindt u in uitgebreide vorm met een click op deze link. De studiedag vindt plaats van 10.30 uur tot ongeveer 17.00 à 17.30 uur. Hartelijk welkom! Hopelijk tot ziens op 28 maart a.s.

Foto’s:
– Aankondiging aan de Moeder Gods (Maria Boodschap), een icoon van Geert Hüsstege>
– Sint-Lukas was behalve evangelist (= Blijde Boodschap-verkondiger) volgens de traditie ook de eerste icoonschilder. (Oude icoon van een anonieme schilder, foto: Wikimedia Commons)