Conferentie over neo-calvinisme en rooms-katholicisme

laycentre

Enkele protestantse theologische instellingen hebben het initiatief genomen om in september 2014 in Rome een conferentie te organiseren over neo-calvinisme en rooms-katholicisme. Het initiatief gaat o.a. uit van de professoren George Harinck en Kees van der Kooi, beiden van de VU. Eén van de deelnemers aan deze conferentie is ook dr. Eduardo Echeverria die onlangs een boeiende studie publiceerde over Berkouwer en het katholicisme.

Thema

Toen het neo-calvinisme zich vanaf de tweede helft van de 19e eeuw ontwikkelde was het rooms-katholicisme wereldwijd van grote invloed. in die tijd maakten zowel het katholicisme als het protestantisme grote veranderingen door. Voor de neo-calvinisten was het katholicisme zowel een tegenstander als een bondgenoot in de strijd om de godsdienst overeind te houden tegenover de moderne tijd. De neo-calvinisten waren de eersten die in de politiek en op sociall gebied openlijk met katholieken samenwerkten. Theologisch waren ze zeer geïnteresseerd in het neo-thomisme, maar ze bleven kritisch over het rooms-katholicisme tot na de Tweede Wereldoorlog en het Tweede Vaticaans Concilie.

De conferentie in Rome zal gaan over de theologische, ecclesiale, filosofische, politieke, sociale en culturele interacties tussen beide tradities: op welke wijze hebben ze elkaar beïnvloed en zijn ze tot elkaar genaderd, in welke zaken bleven ze van elkaar verschillen en hoe kan hun relatie van de laatste 150 jaar het beste worden beschreven?

Locatie en accomodatie

Deelname aan de conferentie kost € 90,– inclusief lunch en koffie/thee. De conferentie vindt plaats in het lekencentrum van het Instituut Foyer Unitas, Largo della Sanita Militare (dichtbij het Colloseum), 00184 Roma, Italië. Deelnemers moeten zelf hun onderdak regelen. Aangeraden wordt Foresteria del Monastero di San Gregorio al Celio