Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Dubbeltentoonstelling over Jan Hus en de Reformatie

image001Op 6 juli 1415, 600 jaar geleden, werd Johannes Hus tijdens het concilie van Konstanz als ketter veroordeeld en gevonnist. Hij werd veroordeeld om zijn opvattingen over geloof, kerk en samenleving. Deze gebeurtenis wordt gezien als de eerste aanzet voor het grote conflict tussen protestanten en katholieken dat Europa in de eeuwen daarna zou beheersen: de Reformatie of Hervorming.

Het Comenius Museum besteedt met twee gelijktijdige tentoonstellingen aandacht aan achterliggende thematiek van religie en tolerantie.

Het Woord en de Waarheid75 100x70cm 400x280

In de tentoonstelling Het Woord en de Waarheid wordt aan de hand van voorwerpen, originele 16e eeuwse drukken en prenten de ontwikkeling geschetst hoe uit de beweging van Jan Hus de kerk van Comenius ontstond. In het middeleeuwse Europa van Jan Hus verkeerde de kerk in crisis, dreigde de oprukkende islam vanuit het oosten en werden tal van lokale oorlogen uitgevochten. Hus predikte een rechtvaardige samenleving zoals die in de begintijd van de kerk door Jezus en zijn apostelen was verkondigd. Tweehonderd jaar later, in de tijd van Comenius, was Europa een slagveld geworden van het grote conflict tussen katholieken en protestanten. In deze nadagen van de Reformatie zag Comenius zich geconfronteerd met allerlei verschillende opvattingen over het Woord en de Waarheid. Hij zocht naar mogelijkheden voor verbetering van de menselijke samenleving en vond die in het belang van onderwijs. Want zoals hij schreef: ‘Wij zijn allen burgers van één wereld’.

Deze tentoonstelling wil de bezoeker ook een indruk geven van continuïteit en verandering. In Nederland bestaat nu godsdienstvrijheid en zijn kerk en staat gescheiden domeinen. Maar de discussie over Het Woord en de Waarheid wereldwijd is nog lang niet verstomd …

Jan Hus

De tentoonstelling Jan Hus in 1415 en 600 jaar later is samengesteld door het Hussieten Museum in Tabor. Deze expositie plaatst Jan Hus in zijn tijd en gaat in op zijn opvattingen en carrière. In een terugblik op het belang van Jan Hus voor de Tsjechische cultuur wordt opgemerkt dat sinds het ontstaan van het onafhankelijke Tsjechië in 1918 de woorden van Hus op de presidentiële vlag prijken: ‘De Waarheid zal overwinnen .’.

De tentoonstelling loopt van 7 juli 2015 t/m 31 januari 2016. Entree: Volw.: € 5,=; Museumkaart, CJP, CKV, kinderen t/m 12 jaar: gratis. Openingstijden: di-zo, van 12.00-17.00 uur. Gesl.: 1/1, 27/4, 25/12, 31/12. Comenius Museum, Kloosterstraat 33, 1411 RS Naarden, tel.: 035-6943045, , www.comeniusmuseum.nl .

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • Martin Los lid hoofd... zei Meer
  Mooie gedachtenis 2 weken geleden
 • Orthodox zei Meer
  Dag Dirk, het is zeker mogelijk om je te laten dopen in een orthodoxe kerk. neem hiervoor contact op... 3 weken geleden
 • Dirk van der Zee zei Meer
  Dirk van der Zee Schreef:
  Ik ben niet gedoopt en ben niet bij een kerk maar ik geloof in god . Is het mogelijk voor mij om...
  zaterdag 24 december 2022
 • Dirk van der Zee zei Meer
  Ik ben niet gedoopt en ben niet bij een kerk maar ik geloof in god . Is het mogelijk voor mij om... zaterdag 24 december 2022
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI