Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Leerhuis Hernen 2015 afgesloten met bezoek aan oosterse kerk

1 preek zeistAfgelopen zondag 26 april bezocht Didaskalíon oosters christelijk Leerhuis, dat jaarlijks in de maanden januari-februari-maart bijeenkomt op Kasteel Hernen, de Assyrisch-Apostolische geloofsgemeenschap in Zeist. Daarmee sloot het Hernense leerhuis het seizoen 2015 af. Zeven mensen, ongeveer de helft van het totaal aantal deelnemers, deden mee aan dit inmiddels jaarlijks terugkerende traditionele kerkbezoek.

Dit jaar was de landelijke Assyrisch-Apostolische parochie Mar Benyamin (Sin2 groep gelovigen ZEISTt-Benjamin, een patriarch van hen aan het begin van de 20e eeuw en martelaar) aan de beurt. De Assyrisch-Apostolische Kerk is een Arameestalige kerk van de Oost-Syrische ritus, afkomstig uit het Midden-Oosten en zelfstandig onder een eigen patriarch sinds mensenheugenis. Historisch gezien heeft ze goede contacten met protestanten en anglicanen en onderhoudt sinds enkele tientallen verregaande relaties met  de Rooms-katholieke Kerk .
De pastor van de gemeenschap, priester Stephanos Yalda, ontving onze groep hartelijk. Dit jaar 2015 hadden wij ons met zo'n 15 mensen in de afgelopen wintermaanden drie vrijdagen lang gebogen over teksten van oosterse auteurs alsook over liturgische teksten. Deze teksten waren allemaal gecentreerd rond evangelieverhalen. We werden in het bijzonder geïnspireerd door een uitgave van de Wereldraad van Kerken, De Evangelieën lezen met de Vroege Kerk (Engelstalig). De Bijbel lezen tegen de achtergrond van de oude denkers uit het oosters christendom leert mensen van nu om wat anders tegen hun eigen geloof aan te kijken - in een dialoog met christenen uit het verleden en ook met elkaar- en zich hierdoor te laten verrijken.

3 opheffing gaven zeistLevende traditie

Om zich ervan te laten doordringen dat oosterse christelijke traditie geen zaak is van oude stoffige geschriften, maar van een levende traditie, van mensen van vlees en bloed, bezoekt het leerhuis Didaskalíon, een samenwerking tussen de A.A. Brediusstichting te Hernen o.l.v. directeur Victoria van Aalst en de Katholieke Vereniging voor Oecumene, gedurende elke leergang een oosterse parochie in den lande.

Eucharistie en Doop

Zo namen wij dit keer deel aan een Assyrisch-Apostolische zondagsviering (zie: galerie met foto's van 26 april jl op hun eigen site) in de Noorderlichtkerk, het kerkgebouw van de plaatselijke PKN-gemeente te Zeist. Wij, de bezoekers van het Hernense leerhuis - protestanten en katholieken -, woonden er de eucharistie bij, namen deel aan de communie (de Assyrisch-Apostolische Kerk praktizeert eucharistische gastvrijheid) en genoten van de uitgebreide koffie/thee met maaltijd nadien. Er waren 'tussendoor' (nou ja, ook nog drie kwartier!) nog twee doopjes; beide jongetjes gingen in hun Adamspakje het badje in, 'gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de H. Geest'. Het uitgebreide doopritueel was omringd met in totaal drie zalvingen voor en na. De gedoopte baby's werden op het einde in hun hagelwitte doopkostuumpjes gehesen, onder luid gekrijs van henzelf en onder vreugde van de aanwezige families en gelovigen, ook van de leerhuisgroep die zoiets niet elke dag meemaakte. 

Genocide 1915-20154 koor Zeist

De Assyrisch-Apostolische Kerk in Nederland bestaat voor het grootste gedeelte uit gevluchte christelijke Irakezen, een minderheid komt uit Syrië of Oost-Turkije. Nog maar pas zijn er veel Assyriërs in Oost-Syrië door IS gekidnapt of gedood. De Assyriërs waren 100 jaar geleden slachtoffer van dezelfde genocide als die welke in Armeense kring afgelopen vrijdag 24 april werd herdacht. De Assyrisch-Apostolische christenen, zo vertelde rabbi qasha (= 'mijnheer priester') Stephanos, zullen zelf de honderdjarige herdenking van deze volkerenmoord op hun eigen mensen in 2015 houden op hun jaarlijkse traditionele gedenkdag van de martelaren op 6 augustus in de kerkelijke kalender.

Plaquette van Laatste Avondmaal

Namens Didaskalíon Hernen overhandigde Leo van Leijsen, coördinator van dit Leerhuis, een kleine bronzen plaquette van het Laatste Avondmaal aan rabbi qasha Stephanos, als uitdrukking van dankbaarheid aan heel de Assyrisch-Apostolische parochie Mar Benyamin dat men zowel de Maaltijd van de Heer als ook de maaltijd erna gezamenlijk heeft mogen genieten. 

Foto's (L. van Leijsen):
- Priester Stephanos tijdens de preek (net voor de communie);
- Rechts enkelen van de Leerhuisgroep Hernen, temidden van de Assyrisch-Apostolische kerkgangers;
- Het tonen van de Gaven van brood (door de priester links) en van wijn door een van de diakens (rechts), aan het begin van het eucharistisch gebed.
- Het gemengde kerkkoor zong de eeuwenoude teksten en melodieën alsof ze nieuw waren.


*************************************************

De Oosters christelijk Leerhuizen die de Katholieke Vereniging voor Oecumene organiseert in een samenwerking met de A.A. Brediusstichting (Hernen) en in een samenwerking met de Protestantse Kerk van ’s-Hertogenbosch worden mede mogelijk gemaakt door financiële steun van de commissie Projecten in Nederland (PIN) van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) en door Kerk en Wereld.
knr              KERKENWERELD LOGO

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • peter zei Meer

  is er nog een oosters-orthodoxe kerk in amsterdam? ik werd in 1972 gedoopt door mgr Mar Serapion 2 weken geleden
 • peter zei Meer
  is er nog een oosters-orthodoxe kerk in amsterdam? ik werd in 1972 gedoopt door mgr Mar Serapion 2 weken geleden
 • fiona manuela zei Meer
  kan iemand mij vertellen hoe ik met nico sarot in contact kan komen, ik heb vroeger jaren met hem... zaterdag 18 maart 2023
 • Martin Los lid hoofd... zei Meer
  Mooie gedachtenis woensdag 18 januari 2023
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI