Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Samen de Heer tegemoet

WILLIBRORDZONDAG 8 NOVEMBER 2020

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Taizé: spirituele oeucumene die verzoening zoekt

Pasfoto Fokke WoudaVerzoening ligt aan het hart van het evangelie. Dat is een basisovertuiging van de Franse Taizé-gemeenschap. Daarom zetten de broeders zich in voor verzoening; tussen christenen, bevolkingsgroepen en landen. Oecumene vanuit een gezamenlijk gebed.

Lees meer...

Het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit. Waar gaat het voor?

Kronenburg‘Weer een christelijk forum: nu nog oecumenischer!’ kopte het dagblad Trouw toen het op 31 augustus 2012 de oprichting meldde van het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit (OFK). Het lijkt wel een rage: de Nationale Synode, Wij kiezen voor eenheid, het Nederlands Christelijk Forum, en nu weer het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit. Wie zit daar nu op te wachten?

Lees meer...

Het is de kunst achter de cijfers te kijken

MetaFloorMensen kunnen door één ingrijpende gebeurtenis op het bestaansminimum terechtkomen, zoals door een echtscheiding, overlijden, verlies van betaald werk of te hoge woonlasten. Armoede wordt vaak uitgedrukt in cijfers: hoeveel geld hebben mensen te besteden en hoeveel geld komen zij tekort.

Lees meer...

Een vuurhaard voor de oecumene


LeidekeDe Foyer Unitas in Rome heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de oecumenische beweging. Tijdens het Tweede Vaticaans Concilie vormde deze Foyer de thuishaven van de echtgenotes van niet-katholieke vertegenwoordigers bij het concilie. Maar ook de concilievaders vonden er regelmatig een gastvrij onthaal. Leideke Galema, Vrouwe van Bethanië, heeft veertig jaar deel uit gemaakt van de Foyer. Zij vertelt over het werk en over de contacten met kardinaal Willebrands in Nederland en Rome.

Lees meer...

"Ik zit ineens te bidden in mijn cel"

LogoKerkenMetStip100Mensen die gevangen raken zoeken de kerk op. Dat gebeurt in veel groteren getale dan men 'buiten de muren' denkt. Iedere man of vrouw die het doet brengt een eigen verhaal mee en een eigen gelovige achtergrond, al dan niet kerkelijk. En iedere keer dat iemand hiervoor op de deur klopt heeft het iets verbazends en wonderlijks, niet in het minst voor diegene zelf. "Sorry hoor, dominee, ik ben nog nooit in een kerk geweest en ik heb nooit geloofd. Maar wat is dat met die God van u? Ik zit opeens te bidden in mijn cel", opende een man het gesprek met mij.

Lees meer...

Volledige Agenda > 

06
nov
Mariënkroon Nieuwkuijk
Mgr. dr. Gerard de Korte, bisschop van ’s-Hertogenbosch en dr. Eric Bouter, protestants theoloog spreken

08
nov
De tijden zijn onzeker. Het valt niet te voorzien hoe het er in onze wereld over 50 jaar aan toe zal gaan.

09
dec
TUA
Het priesterschap van alle gelovigen: oecumenisch aanknopingspunt én uitdaging Op woensdag 9 december 2020 organiseren de

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Geert van Dartel zei Meer
 • Geert van Dartel zei Meer
  Het boekje is klaar en kan besteld worden bij het secretariaat van de Raad van Kerken 3 weken geleden
 • Ria Voet zei Meer
  Dag beste medewerkers van de Raad van Kerken en MissieNederland, het thema van de gebedsweek van... 3 weken geleden
 • Iemand van Koptische... zei Meer
  —- Schreef:
  Ja zeker paus tawadros de 2e
  maandag 20 juli 2020
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI