Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Religieus leven in Oost en West

Jezus antwoordde hem:

'Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen;

dan zul je een schat in de hemel bezitten.

Kom daarna terug en volg Mij.’

Anthonius als bezieler

Zondag voor de Oosterse Kerken - 2 mei 2021

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Jan Hus - Preekprijsvraag 2015

logo jan husIn 2015 is het 600 jaar geleden, dat Jan Hus op het Concilie van Konstanz als ketter op de brandstapel werd omgebracht. Niet in de laatste plaats zijn het zijn preken in de Bethlehemkapel te Praag geweest, waardoor hij zich de vijandschap van de machtigen op de hals haalde. Eén van de wortels van de Evangelische Broedergemeente is de Tsjechische reformatie, die door Jan Hus werd losgemaakt. Er zijn redenen genoeg om in het gedenkjaar van zijn martelaarschap te doen, wat voor hem cruciaal was:

„ Zoek de waarheid, luister naar de waarheid, leer de waarheid kennen, heb de waarheid lief, spreek de waarheid, houd aan de waarheid vast, verdedig de waarheid tot de dood toe, want de waarheid bevrijdt je van de zonde, van de duivel, van de dood van de ziel en tenslotte van de eeuwige dood, die het eeuwige afscheid van Gods genade betekent. “ (Jan Hus 1412)

Criteria

Jan HusHierom stelt de Europees-Continentale Provincie van de Evangelische Broedergemeente in het jaar 2015 de Jan-Hus-Preekprijsvraag in voor preken, die:

- hun kracht uit de Bijbel halen
- in begrijpelijke taal zijn geschreven
- kerk en samenleving niet ontzien.

In aanmerking komen preken in de Duitse, de Tsjechische of de Nederlandse taal. Een theologische studie is geen noodzakelijke voorwaarde voor deelname. De prijs voor de beste preek is € 2015, voor de beste preek van een jeugdige prediker (onder 27 jaar) € 1415 en de derde prijs is € 600.

Jury

De Jury is internationaal en oecumenisch samengesteld: Rüdiger Achenbach / Deutschlandfunk – redactie Religie en Samenleving; Prof. Dr. Pavel Filipi / Evangelisch-Theologische Faculteit van de Karels-Universiteit Praag; Dr. Bernhard Goodwin / Instituut voor Communicatie en Media-wetenschap München; Reinhard Mawick / Chefredacteur van “Zeitzeichen”; Dr. Christian Staffe / Evangelische Academie Berlijn; Dr. Ciska Stark / Protestantse Theologische Universiteit Amsterdam; Frieder Vollprecht / Evangelische Broedergemeente Basel; Rosemarie Wenner / Bisschop van de Evangelisch-Methodistische Kerk.

Voor meer informatie over de preekprijsvraag, de betekenis van Jan Hus en de activiteiten in het Hus-jaar kunt u terecht bij het kantoor van de Evangelische Broedergemeente in Nederland, Zusterplein 20, 3703 CB Zeist, E: .

Volledige Agenda > 

23
apr
Zoombijeenkomst
Antonius (251-356) werd geboren als kind van rijke ouders. Al op jonge leeftijd – na de dood van zijn

20
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

27
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

10
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

24
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Martine zei Meer
  Hallo hoe gaat het met jullie? zondag 07 maart 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Richard, het zullen online lezingen zijn. De bijeenkomsten duren ook niet langer dan een uur... vrijdag 19 februari 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Hans, ik zag u inderdaad vertrekken. Het geluid was bepaald niet optimaal, maar het hing er... maandag 15 februari 2021
 • Richard Sleegers zei Meer
  In de e-mail stond dat het online lezingen zijn (via ZOOM). Ik hoop echter dat de lezingen - die... dinsdag 09 februari 2021
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI