Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Religieus leven in Oost en West

Jezus antwoordde hem:

'Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen;

dan zul je een schat in de hemel bezitten.

Kom daarna terug en volg Mij.’

Anthonius als bezieler

Zondag voor de Oosterse Kerken - 2 mei 2021

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Eerste Deel van 'Laatste Oordeel' in nieuwe Pokrof

web Lukov slovakia 300x290 2In de 15e en 16e eeuw was er een bijzondere gevoeligheid in Europa voor het einde der tijden. 'Het Laatste Oordeel' leek nabij, zo betogen Victoria van Aalst en Annette Rijtma in hun gelijknamige artikel, deel I, in Pokrof 2015- 1. Deze 'hype' was ook zichtbaar op iconen.

"In 1453 was Constantinopel gevallen en het jaar 1492 werd gezien als het begin van de slotfase van het 7e millennium na de schepping van de wereld door God.". Deze "eschatologische crisis" uitte zich in het bijzonder in een voorliefde voor (meest grote) iconen van het 'Laatste Oordeel'. Zoals de vroeg-zestiende-eeuwse icoon in de kerk van het Karpatendorpje Lukov-Venécia, in Oost-Slowakije.

Reuring rond de TroonPokrof 2015 1 cover achterkant VOORBEELD VAN UITSNEDE 2 197x300

Op de icoon staat boven Christus' troon in de hemel, beneden  staat de lege stoel op aarde al klaar. Hierop zal Christus zetelen bij zijn spoedig verwachte Tweede Komst als rechter om te "oordelen over levenden en doden". Rondom beide tronen speelt zich van alles af. Van Aalst en Rijtma vertellen er aan de hand van relevante bijbelcitaten boeiend over. Deel II zal verschijnen in Pokrof 2015-2, eind maart.

Ook nog in Pokrof...

Verder in deze eerste Pokrof-editie van 2015 nog vele andere boeiende thema's: zeventiende-eeuws Orthodox Amsterdam; hedendaags geteisterd Syrië, waar een oosterse bisschop samen met zijn gelovigen het hoofd boven water proberen te houden en vooral de moed erin; Sint-Joris in Khabab, in hetzelfde Syrië; een meditatie over de Verloren Zoon;  de Christus-icoon van het 'H. Aanschijn', geschilderd door Geert Hüsstege voor het 'Religieuzenjaar' 2015, én de vijfde aflevering van de serie 'Byzantijnse Liturgie' over de aanroeping van de H. Geest.

Foto's

- De kerk van Lukov-Venécia (Foto: Wikimedia Commons)
- Boven de hemelse troon, onder de klaarstaande (rechter)stoel op aarde op de icoon van het Laatste Oordeel.

Op deze website vindt u ook de digitale versie van de hele jaargang 2014 van Pokrof.

Volledige Agenda > 

23
apr
Zoombijeenkomst
Antonius (251-356) werd geboren als kind van rijke ouders. Al op jonge leeftijd – na de dood van zijn

20
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

27
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

10
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

24
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Martine zei Meer
  Hallo hoe gaat het met jullie? zondag 07 maart 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Richard, het zullen online lezingen zijn. De bijeenkomsten duren ook niet langer dan een uur... vrijdag 19 februari 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Hans, ik zag u inderdaad vertrekken. Het geluid was bepaald niet optimaal, maar het hing er... maandag 15 februari 2021
 • Richard Sleegers zei Meer
  In de e-mail stond dat het online lezingen zijn (via ZOOM). Ik hoop echter dat de lezingen - die... dinsdag 09 februari 2021
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI