Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Religieus leven in Oost en West

Jezus antwoordde hem:

'Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen;

dan zul je een schat in de hemel bezitten.

Kom daarna terug en volg Mij.’

Anthonius als bezieler

Zondag voor de Oosterse Kerken - 2 mei 2021

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Studiedag over iconen als Evangelieverkondiging, 28 maart

22 icoon aankondiging bij studiedag 28 maartOp zaterdag 28 maart vindt in Hernen (bij Nijmegen) op het kasteel een studiedag plaats onder de titel «Heden: de Blijde Boodschap van vreugde!» Iconen als eigentijdse geloofsverkondiging.
Drie icoonschilders uit Nederland en Vlaanderen, orthodox en katholiek, verzorgen zowel (achter elkaar) een lezing als (alle drie gelijktijdig) een workshop/meditatie in een spannend dagprogramma.

Aan het woord komen op 28 maart de icoonschilders Geert Hüsstege, Ioanna Bannink en Joris van Ael. De dag is voor schilders en niet-Unknown painter Luke Paints the Icon of the Mother of God Hodegetria WGA23494schilders, kenners en niet-kenners, kortom voor iedereen die gefascineerd is door iconen als 'verbeelding' van Gods onuitsprekelijk en onafbeeldbaar Mysterie.

Samenwerking

De dag is een samenwerking tussen het atelier Hüsstege Iconen, de Katholieke Vereniging voor Oecumene en de A.A. Brediusstichting. Van deze instellingen willen, samen met de icoonschilders, respectievelijk Angelique Hüsstege-Schilder, Geert van Dartel, Leo van Leijsen en Victoria van Aalst de studiedag tot een geslaagde dag voor u maken.

Spannend programma

Er is door hen een gevarieerd en spannend programma samengesteld. Dit programma vindt u in uitgebreide vorm met een click op deze link. De studiedag vindt plaats van 10.30 uur tot ongeveer 17.00 à 17.30 uur. Hartelijk welkom! Hopelijk tot ziens op 28 maart a.s.

Foto's:
- Aankondiging aan de Moeder Gods (Maria Boodschap), een icoon van Geert Hüsstege>
- Sint-Lukas was behalve evangelist (= Blijde Boodschap-verkondiger) volgens de traditie ook de eerste icoonschilder. (Oude icoon van een anonieme schilder, foto: Wikimedia Commons)

Volledige Agenda > 

23
apr
Zoombijeenkomst
Antonius (251-356) werd geboren als kind van rijke ouders. Al op jonge leeftijd – na de dood van zijn

20
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

27
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

10
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

24
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Martine zei Meer
  Hallo hoe gaat het met jullie? zondag 07 maart 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Richard, het zullen online lezingen zijn. De bijeenkomsten duren ook niet langer dan een uur... vrijdag 19 februari 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Hans, ik zag u inderdaad vertrekken. Het geluid was bepaald niet optimaal, maar het hing er... maandag 15 februari 2021
 • Richard Sleegers zei Meer
  In de e-mail stond dat het online lezingen zijn (via ZOOM). Ik hoop echter dat de lezingen - die... dinsdag 09 februari 2021
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI