Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Slide background

"Zij waren

vriendelijk voor ons"

buitengewoon

naar Handelingen 28 vers 2

Week van Gebed voor de eenheid

19 t/m 26 januari 2020

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Russisch-orthodoxen Nijmegen vierden jubileum

Openingsfoto TikhonAfgelopen zaterdag 10 januari vierde - nog volop in de sfeer van het Russische kerstfeest op 7 januari jl. - de Russisch-orthodoxe parochie van de H. Tikhon te Nijmegen haar tienjarig bestaan. "In deze tien jaar is de parochie onder het gastvrije dak van de Byzantijnse Kapel (R.K.) uitgegroeid tot een levendige gemeenschap, waarin Russen, Oekraïners, Georgiërs, Serviërs Grieken en Nederlanders gezamenlijk hun Orthodoxe geloof kunnen belijden en elkaar kunnen ontmoeten."(uit: tekst uitnodiging parochieraad).

De Russisch-orthodoxe parochie in Nijmegen herbergt vele nationaliteiten, met als hoofdaandeel Russen, Oekraïners en Nederlanders. De liturgie is in het Russische Kerkslavisch en in het Nederlands. In de tien jaar van haar bestaan heeft de parochie een duidelijke uitstraling in kerkelijk Nijmegen. Het jubileum werd gevierd met een Bisschoppelijke Liturgie in de Byzantijnse Kapel, met als hoofdvoorganger aartsbisschop Simon van Brussel en België, die waarnemend hoofd is van het (reeds lange tijd vacante) bisdom Nederland van het patriarchaat Moskou. 

2 Tikhon

Overvolle kapel

Medevoorgangers waren aartspriester Sergi Merks, rector ('pastoor') van de parochie; de twee diakens en twee gewijde lezers die de parochie rijk is; de vicaris van de bisschop in Nederland, aartspriester Grigori Krasnotsvetov uit Rotterdam, en vele andere Orthodoxe geestelijken. 
In een overvolle kapel - Orthodoxe gelovigen, maar ook vele gasten en niet-Orthodoxe vrienden - werd de prachtig gezongen Goddelijke Liturgie gevierd. Bijzonder indrukwekkend was de met oud-Russische melodie gezongen communiezang 'Telo Christovo' ("Ontvangt Christus' Lichaam) die het koor onder leiding van matoesjka (= priestervrouw) Elena Merks ten gehore bracht. Op het einde van de dienst bracht vladyka (= mgr) Simon het voorbeeld van de patroonheilige van de parochie, de H. Tichon, naar voren en schetste aartspriester Sergi Merks de weg vanaf het begin in 2005, waarbij hij de vele mensen bedankte die hem en zijn parochie daarbij tot hulp en steun waren geweest. 

Gastvrije ontvangst

Na de dienst was er in de parochiezaal van de naburige r.k. Groenestraatkerk een ontvangst. Dit was 'op z'n goed-Orthodox' met een heerlijke maaltijd en deze werd opgeluisterd met Oekraïense en Russische kerstliederen. Hierbij werd de ontmoeting tussen vele vrienden en (oude én nieuwgemaakte) bekenden geanimeerd voortgezet. 

Oecumene

Zowel tijdens de dienst als bij de gastvrije ontvangst erna was de plaatselijke oecumene (Raad van Kerken Nijmegen) en de r.k. Kerk ruimschoots vertegenwoordigd (deken Henk Janssen van Nijmegen; vertegenwoordigers van de twee katholieke Byzantijnse koren; Byzantijns katholiek priester Johan Meijer e.a.). Leo van Leijsen bracht namens de Katholieke Vereniging voor Oecumene de hartelijke gelukwensen over aan vader Sergi:

'Monogaja Ljeta! Nog vele Jaren!'. 

 1 Tikhon jan 2015

Foto's: L. van Leijsen

Volledige Agenda > 

05
juli
Utrecht
Wil je meer weten over oud-katholieke theologie? Ook in 2020 is er een summerschool “Old Catholic

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Geert van Dartel zei Meer
  De weggevallen zin is weer teruggekeerd. 1 week geleden
 • Idelette Otten zei Meer
  Onderaan pag. 47 is een zin weggevallen, nl.
  - van de Hervormde Kerk bleek te zijn en de termen... 3 weken geleden
 • Geert van Dartel zei Meer
  Kunt u dat toelichten? woensdag 18 december 2019
 • ANONIEM zei Meer
  er zitten veel fouten in! dinsdag 26 november 2019
Inloggen

 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI