Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Russisch-orthodoxen Nijmegen vierden jubileum

Openingsfoto TikhonAfgelopen zaterdag 10 januari vierde - nog volop in de sfeer van het Russische kerstfeest op 7 januari jl. - de Russisch-orthodoxe parochie van de H. Tikhon te Nijmegen haar tienjarig bestaan. "In deze tien jaar is de parochie onder het gastvrije dak van de Byzantijnse Kapel (R.K.) uitgegroeid tot een levendige gemeenschap, waarin Russen, Oekraïners, Georgiërs, Serviërs Grieken en Nederlanders gezamenlijk hun Orthodoxe geloof kunnen belijden en elkaar kunnen ontmoeten."(uit: tekst uitnodiging parochieraad).

De Russisch-orthodoxe parochie in Nijmegen herbergt vele nationaliteiten, met als hoofdaandeel Russen, Oekraïners en Nederlanders. De liturgie is in het Russische Kerkslavisch en in het Nederlands. In de tien jaar van haar bestaan heeft de parochie een duidelijke uitstraling in kerkelijk Nijmegen. Het jubileum werd gevierd met een Bisschoppelijke Liturgie in de Byzantijnse Kapel, met als hoofdvoorganger aartsbisschop Simon van Brussel en België, die waarnemend hoofd is van het (reeds lange tijd vacante) bisdom Nederland van het patriarchaat Moskou. 

2 Tikhon

Overvolle kapel

Medevoorgangers waren aartspriester Sergi Merks, rector ('pastoor') van de parochie; de twee diakens en twee gewijde lezers die de parochie rijk is; de vicaris van de bisschop in Nederland, aartspriester Grigori Krasnotsvetov uit Rotterdam, en vele andere Orthodoxe geestelijken. 
In een overvolle kapel - Orthodoxe gelovigen, maar ook vele gasten en niet-Orthodoxe vrienden - werd de prachtig gezongen Goddelijke Liturgie gevierd. Bijzonder indrukwekkend was de met oud-Russische melodie gezongen communiezang 'Telo Christovo' ("Ontvangt Christus' Lichaam) die het koor onder leiding van matoesjka (= priestervrouw) Elena Merks ten gehore bracht. Op het einde van de dienst bracht vladyka (= mgr) Simon het voorbeeld van de patroonheilige van de parochie, de H. Tichon, naar voren en schetste aartspriester Sergi Merks de weg vanaf het begin in 2005, waarbij hij de vele mensen bedankte die hem en zijn parochie daarbij tot hulp en steun waren geweest. 

Gastvrije ontvangst

Na de dienst was er in de parochiezaal van de naburige r.k. Groenestraatkerk een ontvangst. Dit was 'op z'n goed-Orthodox' met een heerlijke maaltijd en deze werd opgeluisterd met Oekraïense en Russische kerstliederen. Hierbij werd de ontmoeting tussen vele vrienden en (oude én nieuwgemaakte) bekenden geanimeerd voortgezet. 

Oecumene

Zowel tijdens de dienst als bij de gastvrije ontvangst erna was de plaatselijke oecumene (Raad van Kerken Nijmegen) en de r.k. Kerk ruimschoots vertegenwoordigd (deken Henk Janssen van Nijmegen; vertegenwoordigers van de twee katholieke Byzantijnse koren; Byzantijns katholiek priester Johan Meijer e.a.). Leo van Leijsen bracht namens de Katholieke Vereniging voor Oecumene de hartelijke gelukwensen over aan vader Sergi:

'Monogaja Ljeta! Nog vele Jaren!'. 

 1 Tikhon jan 2015

Foto's: L. van Leijsen

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • peter zei Meer

  is er nog een oosters-orthodoxe kerk in amsterdam? ik werd in 1972 gedoopt door mgr Mar Serapion 2 weken geleden
 • peter zei Meer
  is er nog een oosters-orthodoxe kerk in amsterdam? ik werd in 1972 gedoopt door mgr Mar Serapion 2 weken geleden
 • fiona manuela zei Meer
  kan iemand mij vertellen hoe ik met nico sarot in contact kan komen, ik heb vroeger jaren met hem... zaterdag 18 maart 2023
 • Martin Los lid hoofd... zei Meer
  Mooie gedachtenis woensdag 18 januari 2023
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI