Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Religieus leven in Oost en West

Jezus antwoordde hem:

'Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen;

dan zul je een schat in de hemel bezitten.

Kom daarna terug en volg Mij.’

Anthonius als bezieler

Zondag voor de Oosterse Kerken - 2 mei 2021

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

«Ontmoetingen bij de Bron», Leerhuis Hernen winter 2015

ravenna editedIn Kasteel Hernen organiseert Didaskalíon~Oosters christendom en cultuur elke laatste vrijdag van de komende maanden januari-februari-maart een Leerhuis over oosterse christelijke teksten, onder de titel Ontmoetingen bij de Bron. De Evangeliën lezen samen met de Vroege Kerk. In het winterseizoen staan enkele mooie evangelieverhalen centraal. Een kans voor u om meer van de inspirerende wereld van het christelijk Oosten te leren kennen. En daarmee mogelijk uw leven te verdiepen.

Geïnspireerd door een publicatie van de Wereldraad van Kerken met bovenstaande ondertitel (Reading the Gospels with the Early Church, 2013) leest Didaskalíon verschillende fragmenten uit het evangelie vanuit de inspiratie van de Vroege Kerk.

Evangelieverhalen22 samaritaanse

Aan de orde komen: Jezus leert zijn apostelen het Onze Vader, Jezus en de Samaritaanse Vrouw bij de Bron (bespreking van de icoon), de Parabel van de Zaaier, de Verloren Zoon, Jezus bij Martha en Maria, Lazarus' opwekking, de Bruiloft van Kana en Maria Magdalena's ontmoeting met de verrezen Christus (Zie uitgebreider programma hieronder).

Kerkvaders

Er worden spirituele auteurs gelezen die staan aan de bakermat van de traditie van álle christenen (protestant, orthodox, katholiek) en daarmee aan de wortels van de christelijke Europese cultuur. Zij lieten hun licht over de Evangelieverhalen schijnen. We laten ons inspireren door hen, vooral oosterse auteurs: bekende zoals Chrysostomus, Cyrillus of Origenes, maar ook onbekende zoals Elisje Vartaped uit het verre Armenië en Pseudo-Macarius uit Syrië, alsook enkele kerkvaders uit het Westen zoals Augustinus en Ambrosius.

Open

Het Leerhuis geschiedt vanuit de christelijke traditie, maar staat open voor iedere geïnteresseerde. Het is een dialoog met de teksten én met elkaar, zoals Didaskalíon dat al 4 jaar organiseert. Tevens zullen we, geïnspireerd door de Wereldraad-publicatie, in 2015 een meer meditatieve leeswijze beproeven.

Gegevens

Data: vrijdagen 30 januari, 27 februari, 27 maart.
Tijd: 10.45 - 16.15 uur (lunch aangeboden).
Plaats: A.A. Brediusstichting, Kasteel Hernen, Dorpstraat 40, 6616 AH, Hernen (gem. Wijchen).
Inleider: Leo van Leijsen, medewerker Oosterse Kerken, Katholieke Vereniging voor Oecumene.
Kosten: € 75 (incl. reader).
Kerkbezoek (facultatief): Ethiopisch-orthodoxe parochie Rotterdam. Extra bijdrage in kosten: € 10.
Aanmelding en info:A. A. Brediusstichting te Hernen, 0487 531387 of .

Kasteel Hernen is per auto of openbaar  vervoer bereikbaar. Vanaf NS Wijchen: bus 563 richting Batenburg 10.07 u, retour 16.42 u.

Didaskalíon~Oosters christendom en cultuur vindt plaats in een samenwerking tussen de A.A. Brediusstichting te Hernen en de landelijke Katholieke Vereniging voor Oecumene, gevestigd te 's-Hertogenbosch.

NB Deze leergang werd al eerder in het najaar van 2014 aangeboden in Bēt Drāshā-Oosters christelijk Leerhuis te 's-Hertogenbosch.

Programma

I Vrijdag 30 januari 2014
- Ochtend: ONZE VADER bij Cyrillus van Jeruzalem e.a.
- Middag: DE SAMARITAANSE bij de Bron (Joh 4) op de icoon en in de liturgie.

II Vrijdag 27 februari,
- Ochtend: Parabel van DE ZAAIER (Mt 13) bij Johannes Chrysostomus e.a.
- Middag: DE VERLOREN ZOON bij Romanos Melodos en Ambrosius.

III Vrijdag 27 maart,
- Ochtend: Bethanië: MARTHA, MARIA EN LAZARUS (Luk 10: 38-42; Joh 11: 1- 12: 11) bij Origenes, Macarius en Romanos Melodos.
- Middag: Bruiloft van KANA (Joh 2: 1-11) bij Efrem; MARIA MAGDALENA (Joh 20: 1-18) bij Hippolytus en Origenes.

 

Foto's:
- Mozaïek uit Ravenna: Jezus en de Samaritaanse.
- Jezus en de Samaritaanse, Griekse icoon.

 

Volledige Agenda > 

11
mrt
Zoom
Het Pastoraal Congres Als God ons renoveert, dat de gezamenlijke nieuwe bewegingen aanbieden aan de

07
apr
TUA
Het priesterschap van alle gelovigen: oecumenisch aanknopingspunt én uitdaging Op woensdag 7 april 2021 organiseren de

23
apr
Zoombijeenkomst
Antonius (251-356) werd geboren als kind van rijke ouders. Al op jonge leeftijd – na de dood van zijn

20
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

27
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Richard, het zullen online lezingen zijn. De bijeenkomsten duren ook niet langer dan een uur... 2 weken geleden
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Hans, ik zag u inderdaad vertrekken. Het geluid was bepaald niet optimaal, maar het hing er... 2 weken geleden
 • Richard Sleegers zei Meer
  In de e-mail stond dat het online lezingen zijn (via ZOOM). Ik hoop echter dat de lezingen - die... 3 weken geleden
 • Hans Noot zei Meer
  Ik heb best veel interesse in de lezingen. Echter, de vorige keer dat ik een lezing bijwoonde, was... 3 weken geleden
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI