Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Religieus leven in Oost en West

Jezus antwoordde hem:

'Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen;

dan zul je een schat in de hemel bezitten.

Kom daarna terug en volg Mij.’

Anthonius als bezieler

Zondag voor de Oosterse Kerken - 2 mei 2021

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Leesgroep - met Augustinus het jaar door

AugustineLateranDe christelijke feestkalender kent een bonte achtergrond. Sommige christelijke feesten hebben een joods verleden, andere een voorgeschiedenis in de Romeinse kalender, een enkele gaat terug op de Egyptische oudheid. Sommige zijn bijna net zo oud als het christendom zelf, andere zijn van recente datum. Ondanks alle verscheidenheid liggen rond het jaar 400 de belangrijkste lijnen van het liturgisch jaar min of meer vast. Het is de tijd waarin Augustinus (354-430) bisschop was in het Noord-Afrikaanse havenstad Hippo Regius.

 

Bijna veertig jaar lang heeft hij de geloofsgemeenschap als predikant gediend. Van heinde en verre kwamen mensen naar de havenstad. Zij wilden zelf de woorden van de befaamde bisschop beluisteren of kwamen zijn preken optekenen in opdracht van anderen. Zo zijn ongeveer 600 preken van Augustinus bewaard. Keer op keer valt hij daarin te leren kennen als een betrokken pastor, een creatieve uitlegger van de bijbel en een diepzinnig theoloog. Als geen ander beijverde hij zich om de rijkdom van bijbelse geschriften en liturgische thema's voor allerlei mensen toegankelijk te maken.

ProgrammaAugustineLateran2

Het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit (OFK) organiseert voor belangstellenden in de eerste maanden van 2015 een leesgroep rond Augustinus. Daarin lezen en bespreken we in Nederlandse vertaling enkele van zijn preken over liturgische feesten en perioden. 

Het programma is als volgt:

1. maandag   5 januari: Augustinus over driekoningen

2. maandag   2 februari: Augustinus over de veertigdagentijd

3. maandag   2 maart: Augustinus over het onzevader

4. maandag 13 april: Augustinus over de paastijd

5. maandag 11 mei: Augustinus over hemelvaartsdag

6. maandag   1 juni: Augustinus over pinksteren

De bijeenkomsten worden begeleid door dr. Paul Wansink, predikant PKN te Bilthoven, tevens betrokken bij het Centrum voor Patristisch Onderzoek van de Vrije Universiteit, Amsterdam.

Aanmelding

Plaats: Torenpleinkerk, Schoolstraat 5, 3451 AA Vleuten (vlak bij de A2)

Tijd: maandag 10 -12 uur. Kosten: 30 euro (5 euro per ochtend), ter plekke te voldoen.

Opgave: Dr. J. Kronenburg (), 030-6950683.

Volledige Agenda > 

23
apr
Zoombijeenkomst
Antonius (251-356) werd geboren als kind van rijke ouders. Al op jonge leeftijd – na de dood van zijn

20
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

27
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

10
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

24
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Martine zei Meer
  Hallo hoe gaat het met jullie? zondag 07 maart 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Richard, het zullen online lezingen zijn. De bijeenkomsten duren ook niet langer dan een uur... vrijdag 19 februari 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Hans, ik zag u inderdaad vertrekken. Het geluid was bepaald niet optimaal, maar het hing er... maandag 15 februari 2021
 • Richard Sleegers zei Meer
  In de e-mail stond dat het online lezingen zijn (via ZOOM). Ik hoop echter dat de lezingen - die... dinsdag 09 februari 2021
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI