Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Tentoonstelling 'Een weg te gaan'

Tentoonstelling 'Een weg te gaan'

 Met oude gravures van Pieter Schut visualiseert de tentoonstelling een document van de Wereldraad van Kerken: "De Kerk, op weg naar een gemeenschappelijke visie" (Faith and Order, paper 214).

Vertegenwoordigers van de Orthodoxe, Protestantse, Anglicaanse, Evangelicale, Pentecostale en Rooms-Katholieke kerken hebben geprobeerd een omvattende oecumenische visie bloot te leggen op het wezen, het doel en de missie van de Kerk. Het document van de Wereldraad verscheen in 2013, werd in vele talen vertaald en is dit jaar wereldwijd en bij veel kerken in gesprek. De gravures volgen fragmenten uit het document, niet de Bijbelse volgorde.


In dit begeleidend boekje vindt u fragmenten uit het document "De Kerk, op weg naar een gemeenschappelijke visie". U vindt zestien gravures, met daarbij de fragmenten uit de Bijbel waarop ze gebaseerd zijn. Wij volgen daarbij de oecumenische 'Nieuwe Bijbelvertaling'. Bij elke gravure is een overweging geschreven die steevast uitloopt op één of twee vragen.

De oude gravures zijn een lust voor het oog en brengen het document van de Wereldraad van Kerken op het niveau van parochie en gemeente.

De geformuleerde vragen kunnen functioneren als een persoonlijke meditatie, kunnen in een groep gebruikt worden voor een geloofsgesprek of kunnen verzameld worden en opgestuurd naar de Katholieke Vereniging voor Oecumene.

Bij elke gravure wordt een Bijbelpassage geleverd en een kort fragment uit het document "De Kerk, op weg naar een gemeenschappelijke visie".

Meer informatie over dit document kunt u hier vinden.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007 

Tentoonstelling bestellen

Deze tentoonstelling is gemaakt om in parochies en gemeenten een bezinning over wezen, doel en zending van de Kerk op gang te brengen.

Parochies en gemeenten kunnen de tentoonstelling huren bij de Katholieke Vereniging voor Oecumene in 's-Hertogenbosch.

De kosten daarvoor bedragen € 75,- plus een borg van € 50,- voor een periode van tien dagen. Parochies en gemeenten dienen zelf zorg te dragen voor het afhalen en terugbezorgen van de tentoonstelling.

Van deze uitgave is ook een speciale printversie in grijswaarde gemaakt. Deze print twee A5 pagina's in de juiste volgorde op één A4 formaat zodat u hier eenvoudig een 'boekje' van kunt samenstellen. U kunt deze printversie hier downloaden.

ORcodeTevens kunnen bezoekers met behulp van de QR-code, aanwezig op de poster, deze publicatie op tablet of smartphone bekijken.

Contactadres voor informatie en bestelling:

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19 D, 5211 VZ 's-Hertogenbosch
073-7370026

 

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • Jo Gerrits, 22 jan 2... zei Meer
  Ik ontvang geen vertificatiecode, waarom niet? 1 dag geleden.
 • fiona manuela zei Meer
  kan iemand mij vertellen hoe ik met nico sarot in contact kan komen, ik heb vroeger jaren met hem... 4 dagen geleden
 • Martin Los lid hoofd... zei Meer
  Mooie gedachtenis woensdag 18 januari 2023
 • Orthodox zei Meer
  Dag Dirk, het is zeker mogelijk om je te laten dopen in een orthodoxe kerk. neem hiervoor contact op... donderdag 12 januari 2023
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI