Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Religieus leven in Oost en West

Jezus antwoordde hem:

'Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen;

dan zul je een schat in de hemel bezitten.

Kom daarna terug en volg Mij.’

Anthonius als bezieler

Zondag voor de Oosterse Kerken - 2 mei 2021

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Viering 125-jaar Unie van Utrecht

unie van utrechtVorige maand vierde de Unie van Utrecht met een driedaags internationaal congres, een oecumenische ontmoeting en een wetenschappelijke conferentie over katholiciteit haar 125-jarig bestaan. Meer dan 500 mensen namen deel aan het Oud-katholiek Congres. Deelnemers kwamen uit Nederland, Duitsland, Zwitserland, Polen, Tjsechië, Kroatië en de Filipijnen. Rina Homan maakte een fotoreportage van de viering

Voor de viering waren de grote kerken in de binnenstad van Utrecht gereserveerd. Bij de feestelijke eucharistieviering op zaterdagmiddag in de Domkerk was ook prinses Beatrix aanwezig. Gasten uit de internationale en nationale oecumene waren goed vertegenwoordigd. Namens de RK Kerk in Nederland nam kardinaal dr. W.J. Eijk deel aan de oecumenische ontmoeting op zaterdagochtend in het Oud-katholieke conferentiecentrum De Driehoek. Mgr. dr. H. van den Hende deed diezelfde ochtend mee in het panelgesprek over de bijdrage van oud-katholieken aan de oecumenische beweging. Andere deelnemers aan het panelgesprek waren metropoliet Athanagoras van de Grieks-orhtodoxe Kerk in België, bisschop Andrej van de Servisch Orthodoxe Kerk, ds. Guy Liagre, secretaris-generaal van de Conferentie van Europese Kerken en Margaret Rose, priester van de Episcopaalse kerk in de Verenigde Staten. Het panelgesprek werd geleid door prof. dr. Ben Smit.

Statements via You Tube  

In het panelgesprek kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: de relatie tussen de lokale en universele kerk, katholiciteit, volledige gemeenschap, de viering van de 125 jaar Unie van Utrecht en een kerk die bruggen bouwt. Als input voor het gesprek werden filmpjes vertoond waarin leiders van de verschillende kerken een statement afgaven. Patriarch Barthodomeüs sprak over de hartelijke verstandhouding met de Oud-katholieke Kerk. Kardinaal Kurt Koch gaat in op de voortgang in de dialoog tussen de Rooms-katholieke Kerk en de Oud-Katholieke Kerk. Olav Fyske Tveit, secretaris-generaal van de Wereldraad prees de bijdrage van de Oud-katholieke Kerk aan de oecumenische beweging die groter is dan hun aantal zou doen vermoeden. Andere bijdragen komen van John Gibaut van Faith and Order en Hylke Wolters. De filmpjes werden gepubliceerd op You Tube en zijn gemaakt door Dio van Maaren en gemonteerd door Louis Runhaar, oud-medewerker van de KRO en priesterstudent aan het Oud-katholiek seminarie in Amersfoort.

Relatie tussen de lokale en universele kerk

Katholiciteit

 

volledige gemeenschap

Wat vieren we?

Een kerk die bruggen bouwt

 

Volledige Agenda > 

23
apr
Zoombijeenkomst
Antonius (251-356) werd geboren als kind van rijke ouders. Al op jonge leeftijd – na de dood van zijn

20
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

27
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

10
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

24
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Martine zei Meer
  Hallo hoe gaat het met jullie? zondag 07 maart 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Richard, het zullen online lezingen zijn. De bijeenkomsten duren ook niet langer dan een uur... vrijdag 19 februari 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Hans, ik zag u inderdaad vertrekken. Het geluid was bepaald niet optimaal, maar het hing er... maandag 15 februari 2021
 • Richard Sleegers zei Meer
  In de e-mail stond dat het online lezingen zijn (via ZOOM). Ik hoop echter dat de lezingen - die... dinsdag 09 februari 2021
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI