Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Religieus leven in Oost en West

Jezus antwoordde hem:

'Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen;

dan zul je een schat in de hemel bezitten.

Kom daarna terug en volg Mij.’

Anthonius als bezieler

Zondag voor de Oosterse Kerken - 2 mei 2021

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Jaarverslag 2013-2014 online

Jaarverslag 2013 2014Ieder jaar publiceert de Katholieke Vereniging voor Oecumene in september het jaarverslag over het afgelopen werkjaar. Ook dit jaar is dat het geval. Het jaarverslag 2013-2014 is vandaag online gegaan. Het wordt op 7 november a.s. gepresenteerd op de algemene ledenvergadering die dit keer gehouden wordt in het Landelijk Dienstencentrum van de PKN in Utrecht. Leden en andere geïnteresseerden kunnen zich voor de deelname aan deze bijeenkomst aanmelden via het aanmeldformulier. Hieronder publiceren we het voorwoord van voorzitter Henk van Doorn bij het jaarverslag. 

 

Voorwoord bij het Jaarverslag 2013-2014
door Henk van Doorn, voorzitter

Papier is geduldigHenk van Doorn edited 168x200

Wat er precies met dat 'geduldig' bedoeld wordt weet ik niet. Ik wil het hier in ieder geval zo verstaan: je kunt over van alles schrijven, het papier zegt nooit wat terug. In het latijn heet het: Epistula non erubescit, Een brief bloost niet.

Met jaarverslagen en heel wat andere rapporten is dat ook zo. Ze verdwijnen heel snel in de la of in het archief. Wanneer je jaarverslagen die elkaar opvolgen over een langere periode doorneemt dan doe je toch ontdekkingen. Dat zie je ook bij die van onze vereniging. Zo zal het iemand die de verslagen over de laatste jaren leest opvallen dat er andere accenten gelegd zijn. De vereniging houdt zich veel meer bezig met het versterken van de band met de lezers van onze tijdschriften Pokrof, het digitaal- theologisch oecumenisch tijdschrift Perspectief èn een goed verzorgd ledenblad “Overeen”. Daarnaast vraagt ze aandacht voor de documenten van de landelijke Raad van Kerken over de dooperkenning en van de Wereldraad over de Kerk. Door de website opener en toegankelijker te maken en oecumene via Twitter, Facebook en LinkedIn meer onder de aandacht te brengen wordt zichtbaar dat we onze doelgroep allereerst willen verbreden en zo mogelijk verjongen. En we hopen dat de investering in menskracht en middelen de oecumenische gezindheid van de Nederlandse katholieken (en anderen!) versterkt.

Ontmoeting blijft nodig

Papier is geduldig en de media zijn dat ook. Eenrichtingsverkeer blijft op de loer liggen. Daarom is het voor de oecumene van wezenlijk belang dat christenen elkaar blijven ontmoeten en vragen blijven stellen. Walter kardinaal Kasper, emeritus voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Eenheid van de Christenen, is daar een mooi voorbeeld van. Hij was ontgoocheld, toen hij moest constateren dat de Evangelische Kerk van Duitsland (EKD) in een recent document over de theologische funderingen van de Reformatie niet verwijst naar de 'Gemeenschappelijke Verklaring over de Rechtvaardigingsleer' van Augsburg uit 1999. Toen hebben katholieken en protestanten hun meningsverschil over de rechtvaardigingsleer van Luther bijgelegd en vastgesteld dat zij het nu over het fundament eens zijn. Dat had toch in dat document moeten staan. Ontmoeting en dialoog zijn op alle terreinen tussen de kerken nodig. Dan had ook zo’n misser voorkomen kunnen worden. Alleen daarom al is het goed dat onze vereniging zich in het kader van “Refo500” blijft inspannen om voor katholieken dat beginjaar van de kerkhervorming niet onopgemerkt voorbij te laten gaan.

Ontmoeting met God is altijd nodig

Het Oecumenisch Directorium zegt zo mooi in nr 22: “De oecumenische beweging is een genade van God, geschonken door de Vader in antwoord op het gebed van Jezus en de smeekbeden van de Kerk die haar door de heilige Geest worden ingegeven”. Oecumene is een genade, waar wij om bidden! Wereldwijd en Kerkbreed doen we dat in de Bidweek om eenheid in januari. Dat is goed. Onze wereld heeft het hele jaar verbondenheid nodig. Christenen geloven dat die geschonken wordt als we er met velen om vragen. Het hele jaar door.

Volledige Agenda > 

23
apr
Zoombijeenkomst
Antonius (251-356) werd geboren als kind van rijke ouders. Al op jonge leeftijd – na de dood van zijn

20
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

27
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

10
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

24
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Martine zei Meer
  Hallo hoe gaat het met jullie? zondag 07 maart 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Richard, het zullen online lezingen zijn. De bijeenkomsten duren ook niet langer dan een uur... vrijdag 19 februari 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Hans, ik zag u inderdaad vertrekken. Het geluid was bepaald niet optimaal, maar het hing er... maandag 15 februari 2021
 • Richard Sleegers zei Meer
  In de e-mail stond dat het online lezingen zijn (via ZOOM). Ik hoop echter dat de lezingen - die... dinsdag 09 februari 2021
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI