Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Leerhuis in Tilburgse Petrus en Paulus parochie over Navolging

VierwindenlaanDe Petrus en Paulus Parochie in Tilburg organiseert in het Jaar van de religeuzen een serie bijeenkomsten over de grondleggers van religieuze ordes en congregaties. 'Navolging van Jezus' is het verbindende thema.

 

Het werkjaar 2014-2015 is het Jaar van de religieuzen, dat begint en eindigt met de 50-ste ver­jaardag van twee Conciliedocumenten. Het eerste, ‘Lumen Gen­tium’, verscheen op 21 november 1964. Daarin wordt een spe­ci­aal hoofd­stuk gewijd aan het ‘gecon­sacreerde leven’. Het tweede is het con­ciliede­creet ‘Per­fec­tae car­i­tatis’ dat op 28 oktober 1965 verscheen en gaat over de vernieuwing en aanpassing van het religieuze leven.

Wie religieuzen zegt, denkt tegenwoordig vrijwil automatisch alleen maar aan vroeger, aan geschiedenis, aan musea en tentoonstellingen, aan voormalige kloosters en abdijen.

Navolging

Maar er is meer! De oproep om Jezus te volgen is gericht aan elke gedoopte.

In het Leerhuis van Petrus en Paulus gaan we in gesprek met mensen die verbonden zijn met enkele bekende religieuze tradities in onze regio. We lezen met hen uit de enorme rijkdom geschriften die hun voorgangers hebben nagelaten en hen dagelijks inspireren. Geen lezing dus, maar samen lezen en overwegen.

Wat gelovige mensen zoeken, vinden ze vaak niet in parochies, maar wel in religieuze instellingen. Dat moet ons te denken geven.

16 oktober: Terug naar de wortel. Een algemene introductie over de oproep van Jezus om Hem te volgen. Alle grote takken, uitlopers, bloesem en vruchten van het religieus leven dat in de regio Tilburg tot bloei is gekomen, passeren de revue in een originele powerpointpresentatie door diaken Cor Sinnema.

13 november: Benedictus (480-547) wordt dankzij zijn kloosterregel beschouwd als de Vader van het Westers monnikendom. De Cisterciënzerorde van de Strikte Observantie (Trappisten) is ontstaan na een tweedehervorming binnen de ‘Benedictijnse familie’. Door antikerkelijke wetgeving werd zij in Frankrijk in hun voortbestaan bedreigd. Sinds 1880 vindt zij in de buurt van Tilburg onderdak. Broeder David Butaye van de abdij van Koningshoeven gaat met ons in gesprek.                              

11 december: Augustinus (354-430) wordt beschouwd als de grondlegger van het religieuze leven. De orde van de Norbertijnen (Norbertus (1080-1134) volgt zijn kloosterregel. Ze worden gerekend tot de kloosterfamilie van de augustijner koorheren. Van 1232 tot 1832 waren ze vanuit Tongerlo in Tilburg actief. Vanaf 1964 opnieuw. Jan Claassen, participant van de norbertijnen, komt praten over wat Norbertus voor hem betekent.

15 januari: Kapucijnen zijn volgelingen van Franciscus, zij behoren tot de Franciscaanse familie. Sinds 1882 wonen ze in Tilburg. Broeder Ad Vermeulen, kapucijn in opleiding, en broeder Richard van Grinsven, zijn leermeester (novicemeester), spreken over wat de geschriften van Franciscus, de bekendste armoedzaaier en dierenvriend, en Clara voor henzelf betekenen.

12 februari: Franciscus van Sales (1567-1622) stichtte met Jeanne F.F. de Chantal in 1610 de orde van de Visitatie, en is ook de patroon van de Oblaten van Franciscus van Sales (uit 1875). Hij gaf een aanzet voor een echte lekenspiritualiteit. We lezen met zuster Elisabeth, de laatste zuster van de Visitatie, en met Annie van Heerebeek, lid van de Salesiaanse kring, uit de werken van deze stichters.

12 maart: De eerste orde van de Karmel (de geschoeide) is sinds 1249 in Nederland. De tweede orde (de ongeschoeide) is in Oirschot gevestigd sinds 1644. Liduine Willemsen is lid van de derde orde van de Karmel (T.O.carm.). Zij komt haar keuze voor de Karmel toelichten en leest met ons een mystieke tekst volgens de methode van de ‘lectio divina’ (goddelijke lezing).

9 april: Jules Chevalier (1824-1907) stichtte in 1854 de congregatie van de msc en in 1874 de fdnsc (sinds 1911 in Waalwijk en vanaf 1915 in Tilburg). Samen hebben zij eind jaren tachtig het MST opgericht, een organisatie die zich richt op informeel leren, gastvrijheid voor en participatie van mensen uit een honderdtal nationaliteiten. Zuster Hermien Lorist fdnsc en Toos Vermeulen, een ‘Chevalierverbondene’ komen.                                                       

7 Mei:Vincentius a Paulo (1581-1660), de “vader van armen”, is samen met Louise Legras-de Marillac bekend om het charisma van de barmhartigheid. Zij dienen als voorbeeld voor o.a. de fraters van Tilburg. Hun inzet voor barmhartigheid gaat dóór in de World Wide Brotherhood (WWB), een mondiale jongerenbeweging, die o.a. deelneemt aan de Wereldjongerendagen. Kimberley Holleman en Annette van Aken - van Riel, twee ‘ambassadors’, delen hun ervaringen.

“Zoals vele takken van een boom uit één wortel voortkomen, zo worden vele deugden voortgebracht uit één liefde. En niet heeft de tak enig groen van een goed werk, als hij niet geworteld blijft in de liefde.” Uit een preek van Gregorius de Grote naar aanleiding van Joh 15,12-16

Aanmelding

De avonden zijn telkens van 20.00 – 22.00 uur.

De begeleiding is in handen van Theodoor van den Boom, pastoraal werker, en Cor Sinnema, diaken.

Locatie: Petrus en Pauluskerk, Pauluszaal.

Entree: 3 euro per avond.

Aanmelden: (013) 4670580 of

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • Tom Buitendijk zei Meer
  Uitstekend initiatief. Niet alleen theologen maar ook inspirerende kerkleiders zijn ervoor nodig. En... vrijdag 26 januari 2024
 • Jan Schuiling zei Meer
  Dag Kees, een tip: kloosterdorpen en meer: pro-werelddorp.nl donderdag 25 januari 2024
 • keano zei Meer
  mooi vrijdag 19 januari 2024
 • Vasílis zei Meer
  Na een goede voorbereiding altijd. Zoek contact met een parochie en de betreffende priester. Kijk... donderdag 21 december 2023
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI