Marcel Sarot nieuwe voorzitter van de Katholieke Vereniging voor Oecumene

Marcel Sarot bDe Bisschoppenconferentie heeft op voordracht van het bestuur prof. dr. Marcel Sarot met ingang van 1 januari 2015 benoemd tot voorzitter van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Prof. Sarot volgt in deze functie pastoor Henk van Doorn die eind dit jaar afscheid neemt.

Prof. dr. Marcel Sarot studeerde godsdienstfilosofie en theologie. Hij was van 1988 tot 2012 werkzaam aan de Universiteit Utrecht onder andere als hoogleraar in de wijsbegeerte en geschiedenis van religiewetenschap en theologie. Daarnaast was hij onder meer directeur van de Netherlands School for Religion and Theology NOSTER.

In 2012 werd hij benoemd tot hoogleraar Fundamentele Theologie aan de Tilburg School of Theology van de Universiteit van Tilburg waarvan hij sinds begin 2014 tevens decaan is. Tevens is hij als permanent diaken verbonden aan de Sint Maartensparochie op de Utrechtse Heuvelrug.

Prof. Sarot trad in november 2013 toe tot het bestuur van de vereniging. Ook is hij betrokken bij het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit.

Bestuur en medewerkers zijn blij met de benoeming van de nieuwe voorzitter. Deze benoeming versterkt de relatie van de vereniging met de wereld van de academische theologie.