Kerkelijke hulpverlening is in Syrië van groot belang

eprhemkloosterDe rol van de kerken in de humanitaire hulp aan Syrische vluchtelingen staat centraal tijdens een publieksbijeenkomst op vrijdag 20 juni 2014 van 11.00 tot 16.00 uur in het Syrisch-Orthodoxe klooster St. Ephrem te Glane (bij Enschede).

In de ochtend spreken verschillende hulpverleners over kerkelijke hulpverlening in en om Syrië. De partner van Kerk in Actie, de heer Samer Laham uit Damascus, coördineert de humanitaire hulp van ACT Alliance in Syrië. Syrisch-Orthodox aartsbisschop Timotheos Samuel Aktaş van Turabdin in Oost-Turkije coördineert in dit gebied de hulp voor vluchtelingen. Een vertegenwoordiger van Caritas Internationalis zal uitleggen wat de Stichting CARE doet.

Panelgesprek

Tijdens het middagprogramma gaan Tweede Kamerleden en vertegenwoordigers van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Verenigde Naties (UNHCR) met elkaar in gesprek over de hulpverlening die Nederlandse organisaties in Syrië bieden.

De Syrische catastrofe is, met meer dan 130.000 doden en miljoenen vluchtelingen[1], van ongekende omvang. De vluchtelingenopvang concentreert zich vooral in de omringende landen, zoals Turkije, Jordanië en Libanon. Kerkelijke organisaties spelen in de humanitaire hulpverlening aan deze vluchtelingen een belangrijke rol.

Kerk in Actie verleent namens de Protestantse Kerk in Nederland onder andere hulp aan Syrische vluchtelingen. De hulpverlening wordt gecoördineerd door de ACT Alliance, waarbij onder meer wordt samengewerkt met het patriarchaat van de Grieks-Orthodoxe Kerk, dat is gevestigd in Damascus. In de hulp van katholieke organisaties spelen Caritas Internationalis en Cordaid een centrale rol. De Syrisch-Orthodoxe Kerk richt zich onder andere op de hulpverlening aan de Syrisch-Orthodoxe kloosters in Turkije en Libanon die vluchtelingenopvang organiseren en coördineren.

Aanmelding

De bijeenkomst wordt gehouden in het Syrisch-Orthodoxe Klooster St. Ephrem, Glanerbrugstraat 33, Glane (bij Enschede). Graag aanmelden vooraf bij  Het volledige programma vindt u hier

De bijeenkomst in Glane vindt plaats onder auspiciën van de Raad van Kerken in Nederland en wordt georganiseerd door Kerk in Actie, de Assyrische Mesopotamische Vereniging, de stichting ‘Help Christenen in Syrië’ en de Katholieke Vereniging voor Oecumene.

 


[1] Statistieken (afgerond)
Libanon:                1.075.000
Turkije:                   750.000
Irak:                           25.000
Jordanië:                 600.000
EU:                           80.000
Binnenlandse vluchtelingen (internally displaced persons) in
Syrië:                       3.500.000
(Bron: UNHCR)