Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Didaskalion bezoekt Orthodoxe Kerk in Maastricht

6 april 169 edited 91x100Het leerhuis ‘Didaskalíon-Oosters christendom en cultuur’ 2014, een leerhuis dat sinds 2011 elke winter op Kasteel Hernen wordt gehouden, is afgelopen zaterdag 5 april afgesloten. Dit gebeurde met een bezoek aan de Orthodoxe Kerk van Maastricht.

Aan de drie Leerhuis-dagen te Hernen op de vrijdagen 24 januari, 21 februari en 21 maart 2014 was ook dit jaar weer een – facultatief - bezoek aan een oosterse kerk gekoppeld. Op deze manier is er vanuit het leerhuis een aanbod om het lezen van oude oosterse christelijke teksten, die behoren tot het algemeen erfgoed van het christendom en de Europese cultuur, te verbinden met levende hedendaagse geloofsgemeenschappen van het christelijk Oosten.

Hartelijke ontvangst

Vanuit verschillende plekken in het land waren mensen van het Didaskalíon-gezelschap naar het zuiden getrokken. Om 16.30 uur werd men hartelijk met thee en koffie ontvangen door Moeder Martha, Orthodox moniale en verantwoordelijke voor de H.H. Johannes Chrysostomos en Servatios- parochie. De parochie behoort tot het Aartsbisdom der Russisch-Orthodoxe Kerken in West-Europa te Parijs, vallend onder het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel, in Istanboel). De Maastrichtse kerk ligt aan de Sint-Maartenslaan 37, op loopafstand van het Centraal Station.
We werden tevens ontvangen door vader Alexandre Galaka, een van de twee orthodoxe priesters die de Maastrichtse parochie bedienen. Hij is een relatief jonge, gehuwde priester uit het nabijgelegen Luik, docent Liturgische Theologie en Praktische Liturgie aan het Orthodoxe Theologische Instituut Saint-Serge te Parijs en oorspronkelijk afkomstig uit Oost-Oekraïne.

‘Orthodoxie en Gezin’6 april 167 edited 247x250

Voorafgaand aan de vespers voor de zondag om 18 uur, hield vader Alexandre voor de groep een korte conferentie over Orthodoxie en het Gezin. Omdat hij slechts Russisch en Frans sprak en ook die laatste taal niet iedereen van ons gezelschap werd beheerst, werd er, à l’improviste, getolkt door mevr. Marie-Christine Verbruggen, een van de deelnemers aan dit bezoek en bedreven in de Franse taal.
Vader Alexandre begon met te zeggen dat zowel men in de Orthodoxie, in het Katholicisme als in het Protestantisme hetzelfde evangelie bezat. Door wederzijdse onbekendheid met elkaar was dit in de geschiedenis onduidelijk geworden. Goede oecumene is, ook voor Orthodoxen, om dit weer te ontdekken. Men kan van elkaar leren, ook de Orthodoxie van bepaalde aspecten van het Protestantisme en het Katholicisme.
Vader Alexandre schetste het belang van de twee grote charisma’s binnen de Orthodoxie om de weg naar God te gaan. Er is het dubbelgebod van de liefde tot God en tot de mens. Binnen dit dubbelgebod is er voor de Orthodoxie, aldus vader Alexandre, het leven binnen huwelijk en gezin met zijn nadruk op de liefde tot de naaste én het leven in gewijde eenzaamheid, het monnikendom, met zijn nadruk op de – niet door wereldlijke besognes gehinderde - liefde tot God. Tot slot werden de verschillende bijbelpassages voorgelezen die met het onderwerp Orthodoxie en Gezin hadden te maken.

Vespers

Hierna legde Moeder Martha het interieur van het kerkje met zijn mooie iconen en wandschilderingen uit. Deelneemster mevrouw Elly de Haan-Verduyn, zelf woonachtig in Maastricht, overhandigde een geschenk voor de parochie aan Moeder Martha, een kaars met een kruismotief in was erop. Mevrouw De Haan-Verduyn, vanuit de Protestantse gemeente actief in de plaatselijke oecumene en een goede vriendin van de Orthodoxe parochie, had voor een belangrijk deel dit bezoek mogelijk gemaakt. Rond zessen werden de vespers met completen gevierd voor de zondag. Deze zondag stond mede in het teken van de H. Maria van Egypte, een beroemd kluizenares die in enkele aparte hymnen werd bezongen. Iets na zevenen, in een nabijgelegen Maastrichts etablissement, praatte het gezelschap nog even over de verse belevenis na.

Twee identieke leergangen in nieuwe seizoen: Hernen en Den Bosch

Volgend seizoen vindt het Didaskalíon plaats op de vrijdagen 30 januari, 27 februari en 27 maart 2015. Het thema is ‘Het Evangelie lezen met de Vroege Kerk’. Er wordt gekeken of een bezoek aan de Ethiopisch-orthodoxe zondagsdienst in Rotterdam in het voorjaar van 2015 mogelijk zal zijn. Kosten Didaskalíon Leerhuis (incl. lunches) : € 75, deelname kerkbezoek: € 10 extra. Opgeven bij: van de A.A.Brediusstichting te Hernen.

Het thema van Didaskalíon is in het nieuwe seizoen 2014-’15 hetzelfde als van ‘Bēt Drāshā-Oosters christelijk Leerhuis’ in het Franciscushuis te ’s-Hertogenbosch in het najaar van 2013: de donderdagavonden 25 september, 16 oktober, 6 november, 4 en 18 december. Op zondag 23 november 2013 wordt de zondagochtendviering in de Grieks-orthodoxe H. Nektarios van Eindhoven bezocht. Kosten Bēt Drāshā Leerhuis: € 60, deelname kerkbezoek: € 10 extra. Opgeven bij: van de Katholieke Vereniging voor Oecumene in Den Bosch.

Van beide Leerhuizen in het nieuwe seizoen 2014-’15 verschijnt aan het begin van de zomer op deze website het programma.

Foto's (L. van Leijsen):

1. V.l.n.r mevrouw De Haan-Verduyn en Moeder Martha in gesprek

2. Didaskalíon-deelnemers (gedeeltelijk zichtbaar) luisteren aandachtig in het stemmige Orthodoxe kerkje naar de voordracht van vader Alexandre.

 

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • Ben Zwartjes zei Meer
  Rob, kan ik jou bellen? Ben Zwartjes. 3 dagen geleden
 • Henk ten Voorde zei Meer
  Fijn dat Perspectief weer een vervolg heeft gekregen. Wel jammer dat nummer 61 niet als bladerboek... zaterdag 13 april 2024
 • Tom Buitendijk zei Meer
  Uitstekend initiatief. Niet alleen theologen maar ook inspirerende kerkleiders zijn ervoor nodig. En... vrijdag 26 januari 2024
 • Jan Schuiling zei Meer
  Dag Kees, een tip: kloosterdorpen en meer: pro-werelddorp.nl donderdag 25 januari 2024
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI