Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Nederlandse vertaling van The Church - towards a common vision

Ton van EijkIn opdracht van de Raad van Kerken vertaalde dr. Ton van Eijk het document The Church - towards a common vision in het Nederlands. De Nederlandse vertaling is vandaag op de website van de Raad van Kerken online gegaan en is gratis beschikbaar. Ook op deze website bieden we dit belangrijke document graag aan samen met enkele teksten en een powerpointpresentatie over het ontstaan van deze belangrijke oecumenische tekst.

Het gesprek over een gemeenschappelijk verstaan van de Kerk werd vanaf het begin van de oecumenische beweging gevoerd. Na de totstandkoming van het Lima-rapport in 1982 was de dialoog over de Kerk een logisch vervolg. De tekst die in hier in vertaling aangeboden wordt is de vrucht van een meer dan twintig jaar volgehouden oecumenische dialoog over Kerk.

In de powerpointpresentatie en de inleiding, 'De notie van Kerk achter de aanhoudende verdeeldheden' die prof. dr. William Henn ofm.cap gaf tijdens de tiende algemene vergadering van de Wereldraad van Kerken in Busan worden de achtergronden van deze tekst verhelderd.

De Wereldraad van Kerken heeft 'De Kerk - naar een gemeenschappelijk verstaan' aan alle lidkerken toegestuurd en de kerken opgeroepen er op te reageren.

De Kerk - op weg naar een gemeenschappelijke visie (nederlandse vertaling)

Prof. dr. William Henn ofm.cap. De notie van Kerk achter de verdeeldheden 

Bladerboek van de powerpointpresentatie bij de lezing van prof. dr. William Henn ofm.cap (klikken op pictogram bladerboek of pdf) 

Aanbevelingen uit Busan met betrekking tot De Kerk

Teksten van de studiedag die de Raad van Kerken over The Church dd. 16 maart 2013

 
Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • peter zei Meer

  is er nog een oosters-orthodoxe kerk in amsterdam? ik werd in 1972 gedoopt door mgr Mar Serapion 1 week geleden
 • peter zei Meer
  is er nog een oosters-orthodoxe kerk in amsterdam? ik werd in 1972 gedoopt door mgr Mar Serapion 1 week geleden
 • fiona manuela zei Meer
  kan iemand mij vertellen hoe ik met nico sarot in contact kan komen, ik heb vroeger jaren met hem... zaterdag 18 maart 2023
 • Martin Los lid hoofd... zei Meer
  Mooie gedachtenis woensdag 18 januari 2023
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI