Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Religieus leven in Oost en West

Jezus antwoordde hem:

'Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen;

dan zul je een schat in de hemel bezitten.

Kom daarna terug en volg Mij.’

Anthonius als bezieler

Zondag voor de Oosterse Kerken - 2 mei 2021

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Cultuur, kunst, muziek en talen in jaarprogramma Brediusstichting

contact-kasteel-hernenDe A.A.Brediussichting in Hernen biedt in de eerste helft van 2014 weer een gevarieerd programma aan van lezingen en studiebijeenkomsten op het brede terrein van het Oosters christendom. In het programma is veel aandacht voor kunst, cultuur en de talen van het Oosten. Ook worden er verschillende concerten gehouden en wordt een icoonschildercursus aangeboden. Het hele halfjaarprogramma van de Brediusstichting vindt u hier

 

Intensieve cursus icoonschilderenopdracht20detailkopie

In het programma neemt de icoonschildercursus onder leiding van de Roemeense icoonschilder Cristinel Ioan Pâslaru een bijzondere plaats in. Al meer dan 25 jaar organiseert de A.A. Brediusstichting eenmaal per jaar een intensieve cursus icoonschilderen. Sinds enkele jaren wordt deze cursus gegeven door de uit Iaşi, Roemenië, afkomstige icoonschilder Cristinel Ioan Pâslaru.

Cristinel Pâslaru kreeg zijn opleiding tot icoonschilder in de Byzantijnse traditie aan de Faculteit voor Theologie in Iaşi. Sinds 2000 zet hij zich als icoonschilder in voor de oecumene. Pâslaru schildert iconen in opdracht van kerken en kloosters in Roemenië en Engeland, werkt als traditioneel icoonschilder voor het St. Mina Publishing House en voor het iconenatelier van de h. Lukas in het klooster van de Drie Hiërarchen in Iaşi. Ook schildert hij iconen in opdracht van privépersonen. Zijn werk is regelmatig te zien op tentoonstellingen, o.a. in Nederland. Hij geeft cursussen icoonschilderen in Roemenië, Engeland en Nederland.

Hemelvaart van profeet Elia

Thema voor de te schilderen icoon is 'De Hemelvaart van de profeet Elia". De cursisten worden op vrijdag 13 juni tussen 17.00 en 18.00 uur verwacht voor de eerste kennismaking en de voorbereiding op de cursus. Op 20 juni wordt de cursus rond 19.00 uur na de avondmaaltijd afgesloten.

De cursus icoonschilderen 2014 kan doorgang vinden bij een minimum aantal deelnemers van acht.

Informatie en reserveren: tel.0487-531387 of mail:

 

 

 

Volledige Agenda > 

23
apr
Zoombijeenkomst
Antonius (251-356) werd geboren als kind van rijke ouders. Al op jonge leeftijd – na de dood van zijn

20
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

27
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

10
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

24
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Martine zei Meer
  Hallo hoe gaat het met jullie? zondag 07 maart 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Richard, het zullen online lezingen zijn. De bijeenkomsten duren ook niet langer dan een uur... vrijdag 19 februari 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Hans, ik zag u inderdaad vertrekken. Het geluid was bepaald niet optimaal, maar het hing er... maandag 15 februari 2021
 • Richard Sleegers zei Meer
  In de e-mail stond dat het online lezingen zijn (via ZOOM). Ik hoop echter dat de lezingen - die... dinsdag 09 februari 2021
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI