Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Geloof in de publieke ruimte

KennedyIn de westerse wereld zijn we ons er nog wel van bewust dat we een christelijke achtergrond hebben - en tegelijk zijn we er mee verlegen dat dat het geloof nog steeds bestaat. Er is een ervaring dat het onze waarden en verlichtte ideeën stichtte - en tegelijk dat het negatief is, onderdrukkend en bij vlagen antidemocratisch. Dat is de spagaat van godsdienst in de samenleving. Is zij onmisbaar als de bron van onze waarden en verbeelding - of een voorbij stadium in de geschiedenis, interessant als religieuze vereniging voor geïnteresseerden.

 

Tegendraads geloofBorgman

In deze verwarring stelt Erik Borgman (1957) lekendominicaan en hoogleraar theologie dat een tegendraads geloof juist maatschappelijk onmisbaar is. Het is juist de grond­slag van de samenleving. Dat mensen andere loyaliteiten hebben dan bijvoorbeeld alleen aan de staat zal ons ten goede komen. We kunnen alleen een gemeenschap vormen, meent Borgman, als we ervan uitgaan dat alle mensen de moeite waard zijn. Als we geloven dat er iets
is tussen mensen dat niet onmiddellijk zichtbaar is, maar dat kan worden aangesproken, en als het tot spreken komt en anderen en onszelf raakt. Dit geloof is op tal van plaatsen in onze samenleving aan het werk. Maar met het oog op de toekomst, op politiek en be­stuur, is het van groot belang het expliciet en publiek te belijden.

Contrastgemeenschap

KennedyJames Kennedy (1963), 'Amerikaanse Nederlander' en hoogleraar Nederlandse geschiedenis vindt het tijd dat de kerken hun pretenties moeten bij stellen. Dat ze zo graag maatschappelijk relevant willen zijn vindt hij verdacht. Laat ze juist kleine 'contrastgemeenschappen' zijn, daarin ligt hun kracht, in die beperkte pretentie kunnen ze maatschappelijk van betekenis zijn.

'Geloof in de publieke ruimte' vindt plaats op donderdagavond 23 januari a.s. Voorafgaande aan de lezingenavond is er om 19.00 uur in de St. Jan (Parade) een oecumenische Vesper waarin voorgaan Mgr. Hurkmans en ds. Scheenstra. De lezingen beginnen om 20.00 uur in de Grote Kerk (Kerkstraat 20) ontvangst met koffie vanaf 19.30 uur. Na de lezingen is er een publieksgesprek o.l.v. ds. Jan de Vlieger.

De Lezingen van de Eenheid worden georganiseerd in het kader van de Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen door het Bisdom 's-Hertogenbosch en de Classis 's-Hertogenbosch van de Protestantse Kerk.

Volledige Agenda > 

08
juli
Utrecht
Wil je meer weten over oud-katholieke theologie? Ook in 2020 is er een summerschool “Old Catholic

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Lou Pinckaers zei Meer
  Mooi initiatief! maandag 11 mei 2020
 • Rene Heinrichs zei Meer
  Er is nog heel veel werk te doen. Mogen wij katholieken zichtbaarder worden in de bestrijding van... dinsdag 05 mei 2020
 • —- zei Meer
  Ja zeker paus tawadros de 3e vrijdag 27 maart 2020
 • Geert van Dartel zei Meer
  Dat kan. Stuur uw email adres s.v.p. naar dan sturen we het door aan... dinsdag 25 februari 2020
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI